Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

🎧 Ighatsatul Lahfan fii Mashayidi asy Syaithon - Ustadz Muhammad bin Umar as Sewed (60 audio)

Daftar Isi [Lihat]
Ighatsatul Lahfan fii Mashayidi asy Syaithon - Ustadz Muhammad bin Umar as Sewed (60 audio kajian)
Bismillah
Kumpulan rekaman audio kajian
Materi: Kitab Ighatsatul Lahfan fii Mashayidi asy Syaithon
Pemateri: al Ustadz Muhammad bin Umar as Sewed hafizhahullah
Lokasi: Cirebon
Cara unduh: klik kanan pada judul kajian > save link as / simpan link sebagai
Sumber: Tasjilat adh Dhiya

NoTanggalDownload Kajian
1 01/01/09 bab 01 pembagian hati, hati yang selamat
2 01/01/09 bab 01 hati yang mati
3 01/01/09 bab 01 hadits tentang hati yang sakit
4 01/01/09 bab 02 hakikat penyakit hati
5 01/01/09 bab 02 penyebab penyebab sakitnya badan dan hati
6 01/01/09 bab 03 pembagian jenis jenis pengobatan penyakit hati
7 01/01/09 bab 04 hidup dan bercahayanya hati merupakan sumber segala kebaikan
8 01/01/09 bab 04 apa yang dimaksud cahaya dan kehidupan hati
9 01/01/09 bab 05 kehidupan hati tidak akan terwujud kecuali dengan menerima kebenaran
10 01/01/09 bab 06 tidak ada kebahagiaan hati kecuali dengan menjadikan allah sebagai ilahnya,penciptanya, dan yang paling dicintai
11 01/01/09 bab 06 ketenangan hati dengan beribadah kepada allah yang merupakan tujuan diciptakannya mahluk
12 01/01/09 bab 06 hadits tentang doa rasulullah yang sangat lengkap
13 01/01/09 bab 06 tafsir surat yunus 57-58 (karunia allah berupa 'ilmu lebih baik dibandingkan pemberian dunia)
14 01/01/09 bab 06 kenikmatan terbesar di surga adalah memandang wajah allah
15 01/01/09 bab 09 musyrikin dan ahlul bid'ah mengurangi hak allah dan rasul-nya
16 01/01/09 bab 09 mabuk cinta terhadap sosok manusia sejenis peribadatan terhadapnya
17 01/01/09 bab 09 tafsir surat an nur ayat 3 (pezina tidak menikahi kecuali pezina atau musyrik)
18 01/01/09 bab 10 tanda tanda hati yang sakit dan hati yang sehat
19 01/01/09 bab 10 kebenaran tidak tergantung pada banyak sedikitnya pengikut
20 01/01/09 bab 10 makna al jama'ah dan sawadul a'zham
21 01/01/09 bab 10 tanda hati yang sehat
22 01/01/09 bab 10 lanjutan tanda tanda hati yang sehat
23 01/01/09 bab 10 lanjutan tanda tanda hati yang sehat (tidak bosan mengingat allah)
24 01/01/09 bab 11 pengobatan penyakit hati dari penguasaan hawa nafsu
25 01/01/09 bab 11 jiwa manusia dan sifat sifatnya
26 01/01/09 bab 11 nafsu selalu memerintahkan kepada kejelekan
27 01/01/09 bab 11 dua jenis muhasabah diri
28 01/01/09 bab 11 akibat meninggalkan muhasabah diri
29 01/01/09 bab 11 manfaat muhasabah diri
30 01/01/09 bab 12 beristi'adzah sebelum membaca al quran
31 01/01/09 bab 12 bimbingan al qur'an untuk beristi'adzah dan berpaling dari orang jahil
32 01/01/10 bab 13 syaithon menggoda dari segala penjuru
33 01/01/10 bab 13 syaithon menggoda dari segala penjuru
34 01/01/10 bab 13 tafsir surat an nisa ayat 117-120
35 01/01/10 bab 13 setan memerintahkan merubah fitrah penciptaan
36 01/01/10 bab 13 tafsir surat ar ruum ayat 30-31
37 01/01/10 bab 13 setan menggoda manusia untuk memasuki tempat yang disangka bermanfaat
38 01/01/10 bab 13 setan mengajak manusia kepada jalan jalan yang disangka bermanfaat
39 01/01/10 bab 13 setan menakuti mu'minin untuk tidak berjihad dan amar ma'ruf nahi munkar
40 01/01/10 bab 13 setan menggoda dengan sumpah palsu
41 01/01/10 bab 13 setan menipu adam dan hawa dengan sumpah palsu
42 01/01/10 bab 13 tipu daya setan menamakan keburukan dengan kebaikan
43 01/01/10 bab 13 pendusta pendek talinya
44 01/01/10 bab 13 tipu daya syaithon memperhatikan kecenderungan manusia
45 01/01/10 bab 13 contoh tipu daya syaithon melalui pintu berlebih-lebihan dan berkurang-kurangan
46 01/01/10 bab 13 tipu daya setan melalui takdir dan ikhtiar
47 01/01/10 bab 13 setan menipu manusia dengan perkataan bathil, pemikiran, serta perdebatan
48 01/01/10 bab 13 tipu daya syaithon mengarahkan sikap ramah kepada perbuatan dosa
49 01/01/10 bab 13 tipu daya setan memerintahkan untuk menyendiri di suatu tempat tertentu
50 22/06/11 tentang undi nasib
51 29/06/11 perintah memusnahkan benda benda yang dikeramatkan
52 14/09/11 larangan menjadikan keramat keramat
53 21/09/11 pengagungan terhadap keramat menjadikannya berhala
54 28/09/11 bantahan bagi penyembah kubur dengan alasan mencintai orang orang shalih
55 05/10/11 berpaling dari tauhid, sunnah, dan cinta kepada allah akan terjerumus pada kesyirikan, kebid'ahan dan hawa nafsu
56 26/10/11 sebab sebab menyembah kuburan
57 23/11/11 istidraj dan tipu daya setan merupakan penyebab menyembah kuburan
58 21/12/11 tingkatan doa kepada penghuni kubur dan tujuan ziarah kubur
59 18/01/12 ziarah kubur syirkiyyah
60 25/01/12 bantahan bagi yang berharap syafa'at dari penghuni kubur

Posting Komentar untuk "🎧 Ighatsatul Lahfan fii Mashayidi asy Syaithon - Ustadz Muhammad bin Umar as Sewed (60 audio)"

بسم الله الرحمن الرحيم
Join Channel Telegram