Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

🎧 Mutammimah al Jurumiyah - Ustadz Abdul Hamid (123 audio)

Mutammimah al Jurumiyah - Ustadz Abdul Hamid (123 audio kajian)
Bismillah
Kumpulan rekaman audio kajian
Materi: Kitab Mutammimah al Jurumiyah
Pemateri: al Ustadz Abdul Hamid hafizhahullah
Lokasi: Ma'had Dhiyaus Sunnah Cirebon
Cara unduh: klik kanan pada judul kajian > save link as / simpan link sebagai
Sumber: t.me/salafy_cirebon

01. muqoddimah kitab mutammimah ajurumiyyah
📅 25/12/17 📝

02. mutammimah ajurumiyyah (2)
📅 26/12/17 📝

03. mengenal fi'il dan macamnya
📅 27/12/17 📝

04. mengenal i'rob
📅 28/12/17 📝

05. isim mabni
📅 30/12/17 📝

06. mengenali tanda tanda i'rob
📅 31/12/17 📝

07. tanda rofa' (1)
📅 01/01/18 📝

08. tanda rofa' (2)
📅 02/01/18 📝

09. tanda rofa' (wawu pengganti dhommah)
📅 03/01/18 📝

10. tanda rofa' 3 (alif pengganti dhommah)
📅 04/01/18 📝

11. tanda nashob 1 (fathah)
📅 08/01/18 📝

12. tanda nashob 2 (pengganti ya dari fathah)
📅 09/01/18 📝

13. tanda khofd (1)
📅 10/01/18 📝

14. tanda khofd (2)
📅 11/01/18 📝

15. tanda khofd (3)
📅 13/01/18 📝

16. jama' mudzakkar salim
📅 15/01/18 📝

17. i'rob amtsilatil khomsah
📅 16/01/18 📝

18. i'rob taqdiri
📅 27/01/18 📝

19. isim laa yanshorif
📅 29/01/18 📝

20. isim laa yanshorif (2)
📅 30/01/18 📝

21. isim laa yanshorif (3)
📅 31/01/18 📝

22. nakiroh dan ma'rifat
📅 01/02/18 📝

23. dhomir
📅 03/02/18 📝

24. macam macam isim 'alam (ma'rifat 2)
📅 05/02/18 📝

25. isim isyaroh (tanda ma'rifat 3)
📅 06/02/18 📝

26. isim maushul (tanda ma'rifat 4)
📅 07/02/18 📝

27. isim maushul 2 (tanda ma'rifat 4)
📅 08/02/18 📝

28. isim maushul 3 (tanda ma'rifat 4)
📅 10/02/18 📝

29. isim maushul 4 (tanda ma'rifat 4)
📅 12/02/18 📝

30. ma'rifat dengan alif dan lam (tanda ma'rifat 5)
📅 13/02/18 📝

31. fail dan hukumnya (marfu'ati minal asma-1)
📅 15/02/18 📝

32. fail dan hukumnya 2 (marfuati minal asma-1)
📅 17/02/18 📝

33. fail dan hukumnya 3 (marfu'ati minal asma-1)
📅 18/02/18 📝

34. naibul fail 1 (marfu'ati minal asma-2)
📅 20/02/18 📝

35. naibul fail 2 (marfu'ati minal asma-2)
📅 24/02/18 📝

36. mubtada khobar (marfu'ati minal asma 3)
📅 25/02/18 📝

37. mubtada khobar (marfu'ati minal asma 3)
📅 27/02/18 📝

38. mubtada khobar (marfu'ati minal asma 3)
📅 01/03/18 📝

39. mubtada khobar (marfu'ati minal asma 3)
📅 03/03/18 📝

40. amil mubtada khobar 5 (marfu'ati minal asma)
📅 05/03/18 📝

41. amil mubtada khobar (kaana wa akhwatuha)
📅 06/03/18 📝

42. amil mubtada khobar 2 (kaana wa akhwatuha)
📅 07/03/18 📝

43. amil mubtada khobar 3 (kaana wa akhwatuha)
📅 08/03/18 📝

44. amil mubtada khobar 4 (huruf musyabahah ma, laisa)
📅 10/03/18 📝

45. amil mubtada' khobar 5 (huruf musyabahah laisa, bi, la, in, dan lata)
📅 12/03/18 📝

46. nawasikh mubtada khobar 1 (af'alul muqorobah)
📅 13/03/18 📝

47. nawasikh mubtada khobar 2 (inna wa akhwatuha)
📅 14/03/18 📝

48. nawasikh mubtada khobar 3 (inna wa akhwatuha)
📅 15/03/18 📝

49. nawasikh mubtada khobar 4 (inna wa akhwatuha)
📅 17/03/18 📝

50. nawasikh mubtada khobar 5 (inna wa akhwatuha)
📅 19/03/18 📝

51. nawasikh mubtada khobar 6 (inna wa akhwatuha)
📅 20/03/18 📝

52. nawasikh mubtada khobar 7 (inna wa akhwatuha)
📅 21/03/18 📝

53. nawasikh mubtada khobar 8 (inna wa akhwatuha)
📅 22/03/18 📝

54. nawasikh mubtada khobar 9 (inna wa akhwatuha)
📅 24/03/18 📝

55. nawasikh mubtada (zhonna wa akhwatuha)
📅 27/03/18 📝

56. nawasikh mubtada (zhonna wa akhwatuha)
📅 29/03/18 📝

57. nawasikh mubtada (af'alul qulub)
📅 31/03/18 📝

58. manshubatil asma
📅 02/04/18 📝

59. manshubatil asma 2 (maf'ulun bihi)
📅 03/04/18 📝

60. manshubatil asma 3
📅 04/04/18 📝

61. manshubatil asma 4 (munada)
📅 05/04/18 📝

62. manshubatil asma 5 (munada 2)
📅 07/04/18 📝

63. manshubatil asma 6 (munada 3)
📅 09/04/18 📝

64. manshubatil asma 7 (maf'ul muthlaq 1)
📅 11/04/18 📝

65. manshubatil asma 8 (maf'ulun fih)
📅 12/04/18 📝

66. manshubatil asma 9 (maf'ul li ajlih)
📅 14/04/18 📝

67. manshubatil asma 10 (maf'ul li ajlih)
📅 16/04/18 📝

68. manshubatil asma 11
📅 17/04/18 📝

69. manshubatil asma 12 (hal 2)
📅 19/04/18 📝

70. manshubatil asma 13 (hal 3)
📅 21/04/18 📝

71. manshubatil asma 14 (tamyiz)
📅 01/05/18 📝

72. manshubatil asma 15 (mustatsna)
📅 03/05/18 📝

73. manshubatil asma 16 (mustatsna bag 2)
📅 05/05/18 📝

74. manshubatil asma 17 (mustatsna bag 3)
📅 07/05/18 📝

75. manshubatil asma 18 (mustatsna bag 4)
📅 08/05/18 📝

76. manshubatil asma 19 (mustatsna bag 5)
📅 10/05/18 📝

77. makhfudhotil asma dengan huruf bagian 1
📅 26/06/18 📝

78. makhfudhotil asma dengan huruf bagian 2
📅 30/06/18 📝

79. makhfudhotil asma dengan huruf bagian 3
📅 02/07/18 📝

80. makhfudhotil asma dengan huruf bagian 4
📅 03/07/18 📝

81. makhfudhotil asma dengan huruf bagian 5
📅 04/07/18 📝

82. makhfudhotil asma dengan huruf bagian 6
📅 05/07/18 📝

83. makhfudhotil asma dengan idhofah bagian 1
📅 07/07/18 📝

84. makhfudhotil asma dengan idhofah bagian 2
📅 09/07/18 📝

85. makhfudhotil asma dengan idhofah bagian 3
📅 10/07/18 📝

86. i'robi af'al bag 1
📅 11/07/18 📝

87. i'robi af'al bag 2
📅 12/07/18 📝

88. bab an nawashib
📅 23/07/18 📝

89. bab an nawashib bagian 2
📅 24/07/18 📝

90. bab an nawashib bagian 3
📅 25/07/18 📝

91. bab an nawashib bagian 4
📅 26/07/18 📝

92. bab i'robi af'al (an nawashib bagian 5)
📅 28/07/18 📝

93. bab i'robi af'al (al jawaazim bagian 1)
📅 30/07/18 📝

94. bab i'robi af'al (al jawaazim bagian 2)
📅 31/07/18 📝

95. bab i'robi af'al (al jawaazim bagian 3)
📅 02/08/18 📝

96. bab i'robi af'al (al jawaazim bagian 4)
📅 06/08/18 📝

97. bab i'robi af'al (al jawaazim bagian 5)
📅 07/08/18 📝

98. bab i'robi af'al (al jawaazim bagian 6)
📅 08/08/18 📝

99. bab tawabi' (na't)
📅 09/08/18 📝

100. bab tawabi' (na't bagian 2)
📅 11/08/18 📝

101. bab tawabi' (na't sababy)
📅 13/08/18 📝

102. bab tawabi' (aghrodhu)
📅 14/08/18 📝

103. bab tawabi' (jawazu)
📅 15/08/18 📝

104. bab athof (athof bayan)
📅 16/08/18 📝

105. bab athof (athof nasaq)
📅 18/08/18 📝

106. bab athof (athof nasaq bagian 2)
📅 20/08/18 📝

107. bab athof (athof nasaq bagian 3)
📅 27/08/18 📝

108. bab athof (athof nasaq bagian 4)
📅 29/08/18 📝

109. bab taukid
📅 30/08/18 📝

110. bab taukid bagian 2
📅 01/09/18 📝

111. bab badal
📅 03/09/18 📝

112. bab badal bagian 2
📅 04/09/18 📝

113. bab asma' 'amilat 'amal fi'il (masdar)
📅 05/09/18 📝

114. bab asma' 'amilat 'amal fi'il (masdar bagian 2)
📅 06/09/18 📝

115. bab asma' 'amilat 'amal fi'il
📅 08/09/18 📝

116. bab asma' 'amilat 'amal fi'il (isim maf'ul)
📅 10/09/18 📝

117. bab asma' 'amilat 'amal fi'il (isim tafdhil)
📅 11/09/18 📝

118. bab asma' 'amilat 'amal fi'il (isim tafdhil bagian 2)
📅 12/09/18 📝

119. bab asma' 'amilat 'amal fi'il (isim fi'il)
📅 13/09/18 📝

120. bab tanazu fil 'amal
📅 15/09/18 📝

121. bab ta'ajub
📅 17/09/18 📝

122. bab tawabi' ('adad)
📅 18/09/18 📝

123. bab tawabi' (waqf)
📅 19/09/18 📝

2 komentar untuk "🎧 Mutammimah al Jurumiyah - Ustadz Abdul Hamid (123 audio)"

 1. Afwan,knp audio PD bab makhfudhotil asma Tek bisa didownload
  Jazakallahu khoiran

  BalasHapus
  Balasan
  1. Jazaakallahu khoiron
   Sudah diperbaiki

   Hapus
Join Channel Telegram