Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

🎧 Tahdzib Siroh Ibnu Hisyam - Ustadz Muhammad bin Umar as Sewed (122 audio)

Daftar Isi [Lihat]
Tahdzib Siroh Ibnu Hisyam - Ustadz Muhammad bin Umar as Sewed (122 audio kajian)
Bismillah
Kumpulan rekaman audio kajian
Materi: Kitab Tahdzib Siroh Ibnu Hisyam
Pemateri: al Ustadz Muhammad bin Umar as Sewed hafizhahullah
Lokasi: Ma'had Dhiyaus Sunnah Cirebon
Cara unduh: klik kanan pada judul kajian > save link as / simpan link sebagai
Sumber: salafycirebon.com

NoTanggalDownload Kajian
1 29/07/10 nasab dari keturunan nabi isma'il
2 05/08/10 kisah bertahtanya tubban as’ad di yaman dan perang yatsrib
3 07/10/10 kisah lakhni’ah menjadi raja himyar serta dikuasainya yaman
4 14/10/10 kisah pasukan gajah
5 21/10/10 lanjutan rencana abrahah menghancurkan ka'bah, keturunan nizar bin ma'ad, nasab rasulullah
6 28/10/10 kisah penggalian sumur zamzam
7 11/11/10 nadzar 'abdul muthalib untuk menyembelih anaknya
8 02/12/10 kisah kehamilan aminah mengandung rasulullah, kelahirannya dan kisah halimatus sa'diah
9 09/12/10 kisah halimatus sa'diah, kisah dibelahnya dada rasulullah
10 16/12/10 kisah pemeliharaan rasulullah oleh kakek dan pamannya, kisah bahira
11 23/12/10 perang fijar, kisah pernikahan nabi muhammad dengan khadijah
12 30/12/10 ucapan waraqah bin naufal, dibangunnya kembali ka'bah
13 27/01/11 kabar dari para dukun, rahib yahudi dan pendeta nasrani, sifat fisik rasulullah
14 03/02/11 kisah diangkatnya nabi muhammad sebagai rasulullah
15 10/02/11 kisah keislaman khadijah, masa terputusnya wahyu, lelaki pertama yang masuk islam (ali bin abi thalib)
16 03/03/11 lanjutan kisah orang orang yang pertama masuk islam
17 10/03/11 terang terangan dalam berdakwah
18 31/03/11 permusuhan quraisy terhadap dakwah, kisah walid ibnul mughirah
19 07/04/11 apa yang ditemui rasulullah pada kaumnya, kisah keislaman hamzah
20 14/04/11 ucapan 'utbah bin rabi'ah tentang urusan rasulullah, kisah pertemuan rasulullah dengan tokoh tokoh quraisy
21 05/05/11 lanjutan kisah pertemuan rasulullah dengan tokoh tokoh quraisy, perbuatan abu jahal
22 12/05/11 nadhr ibnul harits (setan quraisy), kisah bagaimana musyrikin menyiksa orang orang lemah yang masuk islam
23 19/05/11 kisah hijrah yang pertama ke negeri habasyah dan usaha musyrikin quraisy untuk mengembalikan mereka
24 16/06/11 kisah raja najasyi
25 23/06/11 kisah raja najasyi (kitab siroh ibnu hisyam)
26 30/06/11 kisah keislaman umar bin khathab
27 01/08/11 lanjutan kisah masuk islamnya umar ibnul khathab, kisah perjanjian musyrikin untuk memboikot muslimin, bagaimana rasulullah mendapat gangguan dari kaumnya
28 02/08/11 lanjutan kisah orang orang yang mencela rasulullah
29 03/08/11 kisah kembalinya muhajirin habasyah karena berita masuk islamnya orang orang mekkah, kisah pembatalan pemboikotan
30 04/08/11 kisah seorang irasyi yang menjual unta kepada abu jahal, kisah isra dan mi'raj rasulullah
31 05/08/11 kisah mi'raj rasulullah, wafatnya abu thalib dan khadijah
32 06/08/11 dakwah rasulullah ke thaif (kaum bani tsaqif)
33 07/08/11 kisah awal mula masuk islamnya orang orang anshar, kisah bai'at 'aqabah yang pertama dan kedua
34 08/08/11 lanjutan kisah bai'at 'aqabah kedua, isi bai'at al kubra, turunnya perintah untuk berperang
35 09/08/11 kisah hijrahnya kaum muslimin dan rasulullah ke madinah
36 10/08/11 kisah hijrah rasulullah bersama abu bakar ash shiddiq
37 11/08/11 usaha kaum musyrikin mengejar rasulullah dan abu bakar
38 12/08/11 kisah rasulullah tiba di madinah
39 13/08/11 kisah hisyam dan 'ayyas, khutbah pertama rasulullah di madinah
40 14/08/11 kisah perjanjian antara muhajirin dan anshar dengan yahudi di madinah
41 15/08/11 lanjutan surat perjanjian rasulullah dengan yahudi di madinah
42 16/08/11 kisah persaudaraan antara muhajirin dan anshar, kisah awal mula adzan
43 17/08/11 kisah permulaan adzan, permusuhan yahudi terhadap islam
44 17/11/11 kisah para sahabat tertimpa wabah penyakit di madinah, penanggalan hijriah, kisah perang pertama rasulullah
45 24/11/11 kisah perang badar yang pertama (sufwan), kisah pasukan 'abdullah bin jahsy
46 01/12/11 turunnya ayat terkait pasukan 'abdullah bin jahsy, perubahan arah kiblat ke ka'bah, kisah perang badar kubra
47 08/12/11 lanjutan kisah perang badar kubra
48 22/12/11 lanjutan kisah perang badar kubra
49 19/01/12 lanjutan kisah perang badar kubra
50 26/01/12 kisah pertempuran perang badar kubra
51 09/02/12 kisah setelah kemenangan dan tawanan perang badar kubra
52 16/02/12 kisah rampasan perang fai' dari kafilah dagang quraisy dan tawanan perang badar
53 23/02/12 kisah perang bani sulaim di kudri, perang sawiq, perang dzi amr, perang furu' di bahran
54 01/03/12 kisah perang dengan suku yahudi bani qunaiqa', kisah pasukan zaid bin haritsah ke qaradah (mata air najd)
55 12/04/12 kisah permulaan perang uhud
56 19/04/12 kisah pertempuran perang uhud
57 26/04/12 lanjutan kisah pertempuran perang uhud
58 03/05/12 lanjutan kisah pertempuran perang uhud
59 21/07/12 peristiwa di akhir perang uhud
60 22/07/12 peristiwa di humaro'ul asad
61 23/07/12 kisah yaumur roji'
62 25/07/12 kisah dibantainya sahabat di bi'r ma'unah dan pengusiran bani nadhir
63 26/07/12 lanjutan pengusiran bani nadhir
64 27/07/12 kisah perang dzatur riqo'
65 28/07/12 kisah perang badar akhir, perang dumatul jandal, dan perang khandaq
66 29/07/12 lanjutan kisah perang khandaq
67 30/07/12 lanjutan kisah perang khandaq
68 31/07/12 strategi nu'aim ibn mas'ud memecah pasukan musuh dan penyusupan hudzaifah saat perang khandaq
69 01/08/12 tawaran bani quroizhoh ketika dikepung
70 02/08/12 hukuman bagi bani quraizhoh
71 03/08/12 ayat ayat tentang perang khandaq
72 04/08/12 lanjutan ayat ayat tentang perang khandaq dan kisah perang bani lihyan
73 05/08/12 perang dzi qorod
74 06/08/12 perang bani al mushtholiq
75 07/08/12 kisah setelah perang bani al mushtholiq
76 08/08/12 berita dusta tentang 'aisyah setelah perang bani al mushthaliq
77 09/08/12 turunnya ayat tentang pembebasan 'aisyah dari tuduhan berita dusta dan perjanjian hudaibiyyah
78 10/08/12 permulaan kisah hudaibiyyah
79 11/08/12 bai'atur ridhwan dan perjanjian hudaibiyah
80 12/08/12 isi perjanjian hudaibiyah
81 13/08/12 kisah perang khaibar
82 14/08/12 akhir kisah perang khaibar
83 15/08/12 kembalinya ja'far ibn abi thalib dari habasyah, 'umroh al qadha, perang mu'tah
84 16/08/12 lanjutan kisah perang mu'tah
85 // akhir perang mu'tah, latar belakang fathu mekkah
86 // kisah fathu mekkah
87 // keislaman abu sufyan
88 // penguasaan ka'bah
89 // keislaman fudholah, awal perang hunain
90 // kisah perang hunain
91 // rampasan perang dan tawanan dari suku hawazun
92 // pembagian rampasan perang hunain
93 // umroh rasulullah dari ji'ranah, kisah ka'ab bin zuhair
94 // awal perang tabuk
95 // kisah perang tabuk
96 // kisah abu dzar ketika tertinggal, perjanjian dengan penduduk aylah
97 // diutusnya khalid bin walid kepada ukaidir dumah, kisah abu ruhm
98 // kisah utusan bani tsaqif dan keislaman mereka
99 // kisah tahun ke 9 hijriyyah dan disebut dengan tahun utusan utusan dan turunnya surat al fath; tibanya utusan bani tamim dan turunnya surat al hujurat
100 // lanjutan tibanya utusan bani tamim
101 // kisah 'amir bin thufail dan arbad bin qais sebagai utusan bani 'amir
102 // tibanya jarud dari utusan 'abdil qois, tibanya utusan bani hanifah bersama musailamah al kadzdzab
103 // kisah 'adi bin hatim
104 // datangnya asy'ats ibn qois dari utusan kindah
105 // datangnya shurod bin abdillah al azdi
106 // wasiat rasulullah kepada mu'adz ketika mengutusnya ke yaman; masuk islamnya banil harits ibn ka'ab ketika khalid bin walid mendatangi mereka
107 // keislaman banil harits ibn ka'ab ketika khalid bin walid mendatangi mereka
108 // diutusnya amr ibnu hazm kepada banil harits untuk mengajari ilmu agama
109 // kisah dua pendusta musailamah al hanafi dan aswad al 'anasi; surat rasulullah kepada musailamah al kadzdzab
110 // kisah haji wada'
111 10/09/15 pengutusan pasukan usamah bin zaid ke negeri palestina dan perginya utusan rasulullah kepada para raja
112 22/10/15 awal sakitnya rasulullah menjelang wafat
113 29/10/15 ummahatul mu'minin (istri istri rasulullah)
114 05/11/15 istri istri rasulullah (lanjutan)
115 -//- kisah sakitnya rasulullah
116 11/02/16 menjelang wafatnya rasulullah dan kisah abu bakr mengimami manusia
117 18/02/16 kisah wafatnya rasulullah
118 03/03/16 kisah setelah wafatnya rasulullah
119 10/03/16 peristiwa di saqifah
120 17/03/16 pembai'atan abu bakar ash shiddiq sebagai khalifah
121 24/03/16 pengurusan jenazah rasulullah
122 21/04/16 penguburan jenazah rasulullah

Posting Komentar untuk "🎧 Tahdzib Siroh Ibnu Hisyam - Ustadz Muhammad bin Umar as Sewed (122 audio)"

بسم الله الرحمن الرحيم
Join Channel Telegram