Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

🎧 Tahdzib Siroh Ibnu Hisyam - Ustadz Muhammad bin Umar as Sewed (122 audio)

Daftar Isi [Lihat]
Tahdzib Siroh Ibnu Hisyam - Ustadz Muhammad bin Umar as Sewed (kumpulan audio)
Bismillah
Kumpulan rekaman audio kajian
Materi: Kitab Tahdzib Siroh Ibnu Hisyam
Pemateri: al Ustadz Muhammad bin Umar as Sewed hafizhahullah
Lokasi: Ma'had Dhiyaus Sunnah Cirebon
Cara unduh: klik kanan pada judul kajian > save link as / simpan link sebagai
Sumber: salafycirebon.com

01. nasab dari keturunan nabi isma'il
📅 29/07/10 📝

02. kisah bertahtanya tubban as’ad di yaman dan perang yatsrib
📅 05/08/10 📝

03. kisah lakhni’ah menjadi raja himyar serta dikuasainya yaman
📅 07/10/10 📝

04. kisah pasukan gajah
📅 14/10/10 📝

05. lanjutan rencana abrahah menghancurkan ka'bah, keturunan nizar bin ma'ad, nasab rasulullah
📅 21/10/10 📝

06. kisah penggalian sumur zamzam
📅 28/10/10 📝

07. nadzar 'abdul muthalib untuk menyembelih anaknya
📅 11/11/10 📝

08. kisah kehamilan aminah mengandung rasulullah, kelahirannya dan kisah halimatus sa'diah
📅 02/12/10 📝

09. kisah halimatus sa'diah, kisah dibelahnya dada rasulullah
📅 09/12/10 📝

10. kisah pemeliharaan rasulullah oleh kakek dan pamannya, kisah bahira
📅 16/12/10 📝

11. perang fijar, kisah pernikahan nabi muhammad dengan khadijah
📅 23/12/10 📝

12. ucapan waraqah bin naufal, dibangunnya kembali ka'bah
📅 30/12/10 📝

13. kabar dari para dukun, rahib yahudi dan pendeta nasrani, sifat fisik rasulullah
📅 27/01/11 📝

14. kisah diangkatnya nabi muhammad sebagai rasulullah
📅 03/02/11 📝

15. kisah keislaman khadijah, masa terputusnya wahyu, lelaki pertama yang masuk islam (ali bin abi thalib)
📅 10/02/11 📝

16. lanjutan kisah orang orang yang pertama masuk islam
📅 03/03/11 📝

17. terang terangan dalam berdakwah
📅 10/03/11 📝

18. permusuhan quraisy terhadap dakwah, kisah walid ibnul mughirah
📅 31/03/11 📝

19. apa yang ditemui rasulullah pada kaumnya, kisah keislaman hamzah
📅 07/04/11 📝

20. ucapan 'utbah bin rabi'ah tentang urusan rasulullah, kisah pertemuan rasulullah dengan tokoh tokoh quraisy
📅 14/04/11 📝

21. lanjutan kisah pertemuan rasulullah dengan tokoh tokoh quraisy, perbuatan abu jahal
📅 05/05/11 📝

22. nadhr ibnul harits (setan quraisy), kisah bagaimana musyrikin menyiksa orang orang lemah yang masuk islam
📅 12/05/11 📝

23. kisah hijrah yang pertama ke negeri habasyah dan usaha musyrikin quraisy untuk mengembalikan mereka
📅 19/05/11 📝

24. kisah raja najasyi
📅 16/06/11 📝

25. kisah raja najasyi (kitab siroh ibnu hisyam)
📅 23/06/11 📝

26. kisah keislaman umar bin khathab
📅 30/06/11 📝

27. lanjutan kisah masuk islamnya umar ibnul khathab, kisah perjanjian musyrikin untuk memboikot muslimin, bagaimana rasulullah mendapat gangguan dari kaumnya
📅 01/08/11 📝

28. lanjutan kisah orang orang yang mencela rasulullah
📅 02/08/11 📝

29. kisah kembalinya muhajirin habasyah karena berita masuk islamnya orang orang mekkah, kisah pembatalan pemboikotan
📅 03/08/11 📝

30. kisah seorang irasyi yang menjual unta kepada abu jahal, kisah isra dan mi'raj rasulullah
📅 04/08/11 📝

31. kisah mi'raj rasulullah, wafatnya abu thalib dan khadijah
📅 05/08/11 📝

32. dakwah rasulullah ke thaif (kaum bani tsaqif)
📅 06/08/11 📝

33. kisah awal mula masuk islamnya orang orang anshar, kisah bai'at 'aqabah yang pertama dan kedua
📅 07/08/11 📝

34. lanjutan kisah bai'at 'aqabah kedua, isi bai'at al kubra, turunnya perintah untuk berperang
📅 08/08/11 📝

35. kisah hijrahnya kaum muslimin dan rasulullah ke madinah
📅 09/08/11 📝

36. kisah hijrah rasulullah bersama abu bakar ash shiddiq
📅 10/08/11 📝

37. usaha kaum musyrikin mengejar rasulullah dan abu bakar
📅 11/08/11 📝

38. kisah rasulullah tiba di madinah
📅 12/08/11 📝

39. kisah hisyam dan 'ayyas, khutbah pertama rasulullah di madinah
📅 13/08/11 📝

40. kisah perjanjian antara muhajirin dan anshar dengan yahudi di madinah
📅 14/08/11 📝

41. lanjutan surat perjanjian rasulullah dengan yahudi di madinah
📅 15/08/11 📝

42. kisah persaudaraan antara muhajirin dan anshar, kisah awal mula adzan
📅 16/08/11 📝

43. kisah permulaan adzan, permusuhan yahudi terhadap islam
📅 17/08/11 📝

44. kisah para sahabat tertimpa wabah penyakit di madinah, penanggalan hijriah, kisah perang pertama rasulullah
📅 17/11/11 📝

45. kisah perang badar yang pertama (sufwan), kisah pasukan 'abdullah bin jahsy
📅 24/11/11 📝

46. turunnya ayat terkait pasukan 'abdullah bin jahsy, perubahan arah kiblat ke ka'bah, kisah perang badar kubra
📅 01/12/11 📝

47. lanjutan kisah perang badar kubra
📅 08/12/11 📝

48. lanjutan kisah perang badar kubra
📅 22/12/11 📝

49. lanjutan kisah perang badar kubra
📅 19/01/12 📝

50. kisah pertempuran perang badar kubra
📅 26/01/12 📝

51. kisah setelah kemenangan dan tawanan perang badar kubra
📅 09/02/12 📝

52. kisah rampasan perang fai' dari kafilah dagang quraisy dan tawanan perang badar
📅 16/02/12 📝

53. kisah perang bani sulaim di kudri, perang sawiq, perang dzi amr, perang furu' di bahran
📅 23/02/12 📝

54. kisah perang dengan suku yahudi bani qunaiqa', kisah pasukan zaid bin haritsah ke qaradah (mata air najd)
📅 01/03/12 📝

55. kisah permulaan perang uhud
📅 12/04/12 📝

56. kisah pertempuran perang uhud
📅 19/04/12 📝

57. lanjutan kisah pertempuran perang uhud
📅 26/04/12 📝

58. lanjutan kisah pertempuran perang uhud
📅 03/05/12 📝

59. peristiwa di akhir perang uhud
📅 21/07/12 📝

60. peristiwa di humaro'ul asad
📅 22/07/12 📝

61. kisah yaumur roji'
📅 23/07/12 📝

62. kisah dibantainya sahabat di bi'r ma'unah dan pengusiran bani nadhir
📅 25/07/12 📝

63. lanjutan pengusiran bani nadhir
📅 26/07/12 📝

64. kisah perang dzatur riqo'
📅 27/07/12 📝

65. kisah perang badar akhir, perang dumatul jandal, dan perang khandaq
📅 28/07/12 📝

66. lanjutan kisah perang khandaq
📅 29/07/12 📝

67. lanjutan kisah perang khandaq
📅 30/07/12 📝

68. strategi nu'aim ibn mas'ud memecah pasukan musuh dan penyusupan hudzaifah saat perang khandaq
📅 31/07/12 📝

69. tawaran bani quroizhoh ketika dikepung
📅 01/08/12 📝

70. hukuman bagi bani quraizhoh
📅 02/08/12 📝

71. ayat ayat tentang perang khandaq
📅 03/08/12 📝

72. lanjutan ayat ayat tentang perang khandaq dan kisah perang bani lihyan
📅 04/08/12 📝

73. perang dzi qorod
📅 05/08/12 📝

74. perang bani al mushtholiq
📅 06/08/12 📝

75. kisah setelah perang bani al mushtholiq
📅 07/08/12 📝

76. berita dusta tentang 'aisyah setelah perang bani al mushthaliq
📅 08/08/12 📝

77. turunnya ayat tentang pembebasan 'aisyah dari tuduhan berita dusta dan perjanjian hudaibiyyah
📅 09/08/12 📝

78. permulaan kisah hudaibiyyah
📅 10/08/12 📝

79. bai'atur ridhwan dan perjanjian hudaibiyah
📅 11/08/12 📝

80. isi perjanjian hudaibiyah
📅 12/08/12 📝

81. kisah perang khaibar
📅 13/08/12 📝

82. akhir kisah perang khaibar
📅 14/08/12 📝

83. kembalinya ja'far ibn abi thalib dari habasyah, 'umroh al qadha, perang mu'tah
📅 15/08/12 ������

84. lanjutan kisah perang mu'tah
📅 16/08/12 📝

85. akhir perang mu'tah, latar belakang fathu mekkah
📅 // 📝

86. kisah fathu mekkah
📅 // 📝

87. keislaman abu sufyan
📅 // 📝

88. penguasaan ka'bah
📅 // 📝

89. keislaman fudholah, awal perang hunain
📅 // 📝

90. kisah perang hunain
📅 // 📝

91. rampasan perang dan tawanan dari suku hawazun
📅 // 📝

92. pembagian rampasan perang hunain
📅 // 📝

93. umroh rasulullah dari ji'ranah, kisah ka'ab bin zuhair
📅 // 📝

94. awal perang tabuk
📅 // 📝

95. kisah perang tabuk
📅 // 📝

96. kisah abu dzar ketika tertinggal, perjanjian dengan penduduk aylah
📅 // 📝

97. diutusnya khalid bin walid kepada ukaidir dumah, kisah abu ruhm
📅 // 📝

98. kisah utusan bani tsaqif dan keislaman mereka
📅 // 📝

99. kisah tahun ke 9 hijriyyah dan disebut dengan tahun utusan utusan dan turunnya surat al fath; tibanya utusan bani tamim dan turunnya surat al hujurat
📅 // 📝

100. lanjutan tibanya utusan bani tamim
📅 // 📝

101. kisah 'amir bin thufail dan arbad bin qais sebagai utusan bani 'amir
📅 // 📝

102. tibanya jarud dari utusan 'abdil qois, tibanya utusan bani hanifah bersama musailamah al kadzdzab
📅 // 📝

103. kisah 'adi bin hatim
📅 // 📝

104. datangnya asy'ats ibn qois dari utusan kindah
📅 // 📝

105. datangnya shurod bin abdillah al azdi
📅 // 📝

106. wasiat rasulullah kepada mu'adz ketika mengutusnya ke yaman; masuk islamnya banil harits ibn ka'ab ketika khalid bin walid mendatangi mereka
📅 // 📝

107. keislaman banil harits ibn ka'ab ketika khalid bin walid mendatangi mereka
📅 // 📝

108. diutusnya amr ibnu hazm kepada banil harits untuk mengajari ilmu agama
📅 // 📝

109. kisah dua pendusta musailamah al hanafi dan aswad al 'anasi; surat rasulullah kepada musailamah al kadzdzab
📅 // 📝

110. kisah haji wada'
📅 // 📝

111. pengutusan pasukan usamah bin zaid ke negeri palestina dan perginya utusan rasulullah kepada para raja
📅 10/09/15 📝

112. awal sakitnya rasulullah menjelang wafat
📅 22/10/15 📝

113. ummahatul mu'minin (istri istri rasulullah)
📅 29/10/15 📝

114. istri istri rasulullah (lanjutan)
📅 05/11/15 📝

115. kisah sakitnya rasulullah
📅 -//- 📝

116. menjelang wafatnya rasulullah dan kisah abu bakr mengimami manusia
📅 11/02/16 📝

117. kisah wafatnya rasulullah
📅 18/02/16 📝

118. kisah setelah wafatnya rasulullah
📅 03/03/16 📝

119. peristiwa di saqifah
📅 10/03/16 📝

120. pembai'atan abu bakar ash shiddiq sebagai khalifah
📅 17/03/16 📝

121. pengurusan jenazah rasulullah
📅 24/03/16 📝

122. penguburan jenazah rasulullah
📅 21/04/16 📝


Posting Komentar untuk "🎧 Tahdzib Siroh Ibnu Hisyam - Ustadz Muhammad bin Umar as Sewed (122 audio)"

بسم الله الرحمن الرحيم