Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

🎧 Tuhfatus Saniyah bi Syarh Muqaddimah al Ajurumiyyah - Ustadz Muhammad bin Umar as Sewed (47 audio)

Daftar Isi [Lihat]
Tuhfatus Saniyah bi Syarh Muqaddimah al Ajurumiyyah - Ustadz Muhammad bin Umar as Sewed (47 audio kajian)
Bismillah
Kumpulan rekaman audio kajian
Materi: Kitab Tuhfatus Saniyah bi Syarh Muqaddimah al Ajurumiyyah
Pemateri: al Ustadz Muhammad bin Umar as Sewed hafizhahullah
Lokasi: Ma'had Dhiyaus Sunnah Cirebon
Cara unduh: klik kanan pada judul kajian > save link as / simpan link sebagai
Sumber: salafycirebon.com

NoTanggalDownload Kajian
1 21/08/14 Jenis Jenis Kalam, Tanda Tanda Isim
2 25/08/14 Tanda Tanda Isim
3 28/08/14 Tanda Tanda Fi'il
4 01/09/14 Huruf dan Definisi I'rob
5 02/09/14 Lanjutan al I'rob
6 04/09/14 I'rob Lafzhi dan Taqdiri
7 09/09/14 Jenis Jenis I'rob dan Tanda Tanda I'rob Rafa'
8 11/09/14 Tanda I'rob Rafa' (Tempat Tempat Dhommah)
9 16/09/14 Wawu Sebagai Tanda Rafa'
10 22/09/14 Alif dan Nun Sebagai Tanda Rafa'
11 23/09/14 Tanda Nashab (Fathah)
12 02/10/14 Tanda Nashab (Alif dan Kasrah)
13 16/10/14 Tanda Nashab (Ya')
14 21/10/14 Tanda Khafd (Fathah)
15 21/10/14 Tanda Tanda Khafd
16 23/10/14 Tanda Tanda Jazm (Sukun dan Hadzf)
17 27/10/14 Mu'rob Dengan Harakat
18 28/10/14 Pengecualian Hukum Asal I'rob Dengan Harakat
19 03/11/14 Mu'rob Dengan Huruf
20 10/11/14 Jenis dan Hukum Fi'il
21 11/11/14 Hukum Fi'il Amr
22 12/11/14 Hukum Fi'il Mudhori' dan Nawashib Fi'il Mudhori'
23 17/11/14 Lanjutan Nawashib Fi'il Mudhori'
24 20/11/14 Nawashib Fi'il Mudhori' (Fa Sababiyyah dan Wawu Ma'iyah)
25 24/11/14 Nawashib Fi'il Mudhori' (Au)
26 27/11/14 Jawazim Fi'il Mudhori' (6 Huruf)
27 02/12/14 Jawazim Fi'il Mudhori' (In)
28 04/12/14 Jawazim Fi'il Mudhori' (9 Isim)
29 25/12/14 Isim Marfu'at
30 26/01/15 Fa'il
31 28/01/15 Tanya Jawab Tentang Fa'il
32 03/02/15 Fa'il Zhohir
33 09/02/15 Fa'il Mudhmar
34 12/02/15 Dhomir Muththasil dan Naib Fa'il
35 24/02/15 Perubahan Fi'il Setelah Dihilangkannya Fa'il; Jenis Naib Fa'il
36 26/02/15 Mubtada dan Khabar
37 12/03/15 Pembagian Mubtada dan Khabar
38 16/03/15 Latihan I'rab; Pembatal Mubtada dan Khabar
39 17/03/15 Kaana dan Saudaranya
40 19/03/15 Lanjutan Kaana dan Saudaranya
41 23/03/15 Inna dan Saudaranya
42 07/04/15 Zhonna dan Saudaranya
43 09/04/15 Na'at
44 21/05/15 Huruf 'Athof
45 10/08/15 Definisi Badal & Macamnya
46 02/09/15 Manshubat (Maf'ul Bihi)
47 03/09/15 Jenis Jenis Maf'ul Bihi

Posting Komentar untuk "🎧 Tuhfatus Saniyah bi Syarh Muqaddimah al Ajurumiyyah - Ustadz Muhammad bin Umar as Sewed (47 audio)"

بسم الله الرحمن الرحيم