Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

🎧 Ta'liqot al Mukhtashoroh 'ala Matn Aqidah Thohawiyyah - Ustadz Idral Harits (41 audio)

Daftar Isi [Lihat]
Ta'liqot al Mukhtashoroh 'ala Matn Aqidah Thohawiyyah - Ustadz Idral Harits (41 audio kajian)
Bismillah
Kumpulan rekaman audio kajian
Materi: Kitab Ta'liqot al Mukhtashoroh 'ala Matn Aqidah Thohawiyyah
Pemateri: al Ustadz Idral Harits hafizhahullah
Lokasi: Masjid Ibnu Taimiyah Ma'had Darussalaf, Sukoharjo
Cara unduh: klik kanan pada judul kajian > save link as / simpan link sebagai
Sumber: t.me/radiorasyid

NoTanggalDownload Kajian
1 02/01/16 maha suci allah dari bergantung pada alat
2 09/01/16 allah dhohir tidak ada sesuatupun diatasnya
3 18/01/16 pentingnya ilmu
4 25/01/16 peran salaf dalam ilmu
5 01/02/16 hujjah adanya tiga jenis tauhid
6 08/02/16 tauhid uluhiyyah
7 22/02/16 tauhid rububiyyah saja tidak memasukkan seseorang kedalam islam
FAWAID DARS : Dars : "Ta'liqot al Mukhtasharah 'ala Matan Aqidah atThohawiyah"           (pembahsan: Tauhid Rububiyyah saja tidak memasukkan seseorang kedalam Islam} Rasulullah shollallohu 'alaihi wa salam memerangi manusia sampai mereka mengucapkan: أن لإله إلاّ الله yakni menyakini tauhid uluhiyyah. Kaum musyrikin, dahulu mereka menyakini tauhid Rububiyyah. dan tidak menyakini tauhid Ululuhiyyah. Jadi mereka tetap diperangi. Diantara dosa terbesar, ialah menjadikan tandingan bagi Allah ta'ala. Jika, menyakini tauhid rububiyyah saja cukup. Maka, tidak ada yang namanya Peperangan antara kaum Muslimin dengan kaum Quraisy. Tauhid uluhiyyah, adalah tauhid yang dituntut dan tujuan dan maksud dari yang namanya TAUHID. Keyakinan Ahlus Sunnah, bahwa Allah satu dan tiada sekutu bagi-Nya. ✏ Tim Fawaid
8 29/02/16 aqidah ahlus sunnah tentang allah
Berbagi faedah. . . [Pelajaran Kitab Ta'liqaat Mukhtasharah 'ala Matan Aqidah Thohawiyah] Dalam Tema [pertemuan ke 6] "Aqidah Ahlus Sunnah Tentang Allah" Al Ustadz Idral Harits hafizahullah. 1.Para salaf membagi tauhid menjadi tiga, tauhid uluhiyyah,rububiyyah, dan asma' wa sifat. 2.Ketiga tauhid tersebut, terkupul pada satu ayat. Yaitu pada surat maryam, ayat 65. 3.Bahwa tidak ada yang serupa dengan Allah ta'ala. Hal tersebut adalah kesepakatan Ahlus sunnah wal jama'ah berdasarkan al Qur'an dan sunnah. 4. Kita harus menetapkan nama-nama Allah ta'ala tanpa mentamsil dan mentakyif. Sesuai dengan yang Allah ta'ala namai dan sifati. APa itu tamsil?, tamsil adalah mempermisalkan Allah ta'ala dengan makhluk-Nya, dan takyif adalah menanyakan tentang cara dari sifat Allah. 5. Seseorang tidak boleh menyerupakan antara makhluk dengan Allah ta'ala dari segala sisi. 6. Ada sebuah kelompok yang mereka menyakini bahwa Allah ta'ala serupa dengan makhluk-Nya. Kelompok ini dinamakan dengan MUSYABBAHAH. Kelompok ini adalah kelompok yang sesat. 7. Dan ada juga kelompok lain yang berseberangan dengan pemikiiran kelompok diatas. Para ulama menamakan dengan MU'ATHILAH. Yang dimana mereka berkeyakinan bahwa Allah ta'ala tidak mempunyai sifat-sifat. Padahal Allah ta'ala menetapkan sifat bagi -Nya. 8. Kedua kelompok diatas sesat, kelompok yang pertama berlebihan dalam menetapkan nama dan sifat Allah. Kelompok kedua berlebihan dalam meniadakan nama dan sifat Allah ta'ala. 9. Dan keyakinan yang benar, adalah keyakinan ahlus sunnah. Mereka berada ditangah-tengah kedua kelompok sesat tersebut. Mereka menetapkan apa yang Allah ta'ala tetapkan untuk diri-Nya, sesuai yang layak dengan kemulian-NYa. Tanpa mentasbih dan menta'thil. ▶️ Wallahu a'alam. lebih jelas dan lebih detail, dengarkan audio kajian ini. ✏️ Tim Fawaid
9 07/03/16 penetapan kesempurnaan allah
▶️ Tema pembahasan : ["Penetapan Kesempurnaan Allah"] [Al-Ustadz Idral Harits Hafizahullah] 1.Tidak ada yang bisa membuat Allah ta'ala merasa berat atau lemah dalam mengatur alam ini. 2.Allah ta'ala Maha mampu atas segalanya. Dan juga Maha mengetahui atas segala ilmu, bahkan niatan yang ada dihatimu Allah ta'ala ketahui. 3.Jika Allah menghendaki sesuatu, Allah ta'ala akan mengucapkan : KUN (jadilah) maka hal tersebut akan jadi. 4. Sangatlah mudah bagi Allah ta'ala untuk mengumpulkan seluruh makhluk. 5. Tauhid uluhiyyah adalah tauhid yang pertama kali didakwahkan para rasul. 6. Ada sesembahan yang lain yang disembah selain Allah ta'ala. Namun,sesembahan tersebut bathil. Karena yang berhak disembah Adalah Allah ta'ala semata. 7. Semua nama Allah ta'ala maha Indah dan menggandung sifat-sifat -Nya. Hal tersebut menunjukkan akan kesempurnaan Allah ta'ala. 8. Tidak ada sebelum Allah ta'ala itu sesuatupun dan tidak ada sesudah Allah ta'ala sesuatupun. 9. Mengkabarkan bahwa Allah ta'ala adalah al qodim itu boleh. Namun, al qodim itu bukan nama dari Allah ta'ala. Dan diantara nama Allah ta'ala adalah al Awwal. Wallahu a'lam bissawab. ✏️ Tim Fawaid
10 14/03/16 aqidah ahlus sunnah tentang allah
"Aqidah Ahlus Sunnah Tentang Allah" Pertemuan 8. Al-Ustadz Idral Harits Hafizahullah 1.Nama-nama dan sifat-sifat Allah ta'ala tidak ada kekurangan padanya. 2.Nama-nama Allah ta'ala itu mengandung sifat-sifat -Nya. 3.Diantara nama Allah yang maha indah adalah AL HAYYU (Maha Hidup). Hal ini menunjukkan bahwa Allah ta'ala tidak akan meninggal dan tidak akan sirna. 4. Seluruh makhluq akan lenyap. Namun Allah ta'ala Maha Hidup dan Maha kekal. Sebagaimana firman Allah ta'ala dalam surat ar Rahman : 26-27 5. Seluruh makhluq akan meninggal dan akan dibangkitkan. 6. Segala sesuatu yang dimuka bumi ini ada, kecuali atas kehendak Allah ta'ala. 7. Seluruh peristiwa, kejadian dan perbuatan yang ada di bumi, hal tersebut telah tercatat 50.000 tahun sebelum kita lahir di mukabumi ini. Wallohu a'lam bisshawwab. ✏️ Tim Fawaid
11 21/03/16 aqidah ahlus sunnah tentang allah
Pertemuan Lanjutan. . . Al-Ustadz Idral Harits Hafizahullah 1.Allah ta'ala mempunyai Iradah (keinginan), dan Iradah Allah ta'ala ada dua, yaitu: ▪️ Kauniyyah, dan ini sama dengan masyiatullah. ▪️ Syar'iyyah, termasuk didalam nya adalah mahabbatullah (cinta Allah kepada hamba-hamba -Nya) 2.Semua yang ada di alam ini, baik berupa kejadian yang baik maupun yang buruk. Itu semua atas kehendak Allah ta'ala. 3.Semua yang ada pada Allah ta'ala itu baik. 4. Tingkatan-tingkatan beriman kepada taqdir,: Al Ilmu, bahwa Allah ta'ala mengetahui semua taqdir yang ada. AL Kiitabah, bahwa Allah ta'la telah mencatat semua taqdir didalam lauhul mahfudz. Masyi'atullah, bahwa kehendak Allah itu tidak bisa dihalangi. AL Khaliq, bahwa Allah ta'ala menciptakan segala sesuatu. 5. Mengenali empat tingkatan tersebut, akan mengahantarkan kita untuk beriman kepada taqdir. 6. Mengenali taqdir itu, akan membuat seseorang bertamabah optimis dalam menjalani kehidupan di dunia. 7. Kita tidak boleh membatasi tentang sifat-sifat Allah ta'ala, Karena ilmu kita terbatas dan tidak bisa untuk menguraikan tentang Allah ta'ala. 8. Allah ta'ala adalah dzat yang maha agung dari segala sesuatu. Maka tumbuhkanlah pada jiwa kita, bahwa betapa agungnya Allah ta'ala dan balangkah hinanya kita. 9. Tidak boleh membicarakan tenteng nama dan sifat Allah ta'ala kecuali, sebatas apa yang Allah ta'ala kabarkan dalam alQur'an dan apa yang datang dari Rasulullah. Wallahu a'alam ✏️ Tim Fawaid
12 28/03/16 ta'liqaat almukhtasharah 'ala matnil aqidah atthohawiyah pertemuan 10
13 25/04/16 ta'liqaat almukhtasharah 'ala matnil aqidah atthohawiyah pertemuan 12
14 02/05/16 ta'liqaat almukhtasharah 'ala matnil aqidah atthohawiyah pertemuan 13
15 09/05/16 ta'liqaat almukhtasharah 'ala matnil aqidah atthohawiyah pertemuan 14
16 16/05/16 ta'liqaat almukhtasharah 'ala matnil aqidah atthohawiyah pertemuan 15
17 23/05/16 ta'liqaat almukhtasharah 'ala matnil aqidah atthohawiyah pertemuan 16
18 30/05/16 ta'liqaat almukhtasharah 'ala matnil aqidah atthohawiyah pertemuan 17
19 25/07/16 beriman kepada taqdir
20 01/08/16 semua berjalan sesuai taqdir
21 17/10/16 al-qur'an kalamullah
22 24/10/16 tentang ada dan tidaknya kaifiyah tapi hakekatnya tidak kita ketahui
23 31/10/16 al qur'an kalamullah
24 07/11/16 kaum mukmin akan melihat rabb mereka di akhirat dengan mata mereka, seperti mereka melihat bulan purnama tanpa berdesak desakan
25 14/11/16 pandangan mata tidak mampu melihat allah seluruhnya bukan berarti kita tidak bisa melihat allah
26 05/12/16 mereka yang selamat disisi allah
27 12/12/16 melihat allah bagi ahli jannah
28 16/01/17 kebenaran peristiwa isra' & mi'raj
29 23/01/17 kemuliaan rasulullah di akhirat
30 30/01/17 syafa'at
31 27/02/17 iman kepada taqdir
32 06/03/17 beriman kepada taqdir
33 13/03/17 beriman kepada taqdir
34 20/03/17 akhir hayat penentu amalan
35 03/04/17 iman kepada taqdir [bag 5]
36 17/04/17 jenis jenis ilmu
37 24/04/17 beriman kepada taqdir
38 01/05/17 beriman kepada taqdir
39 08/05/17 beriman kepada taqdir
40 15/05/17 meyakini sifat tinggi bagi allah
41 22/05/17 meyakini sifat tinggi bagi allah & nasehat jelang ramadhan

Posting Komentar untuk "🎧 Ta'liqot al Mukhtashoroh 'ala Matn Aqidah Thohawiyyah - Ustadz Idral Harits (41 audio)"

بسم الله الرحمن الرحيم
Join Channel Telegram