Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

🎧 al Ushul min 'Ilmil Ushul - Ustadz Muhammad Sarbini (49 audio)


al Ushul min 'Ilmil Ushul - Ustadz Muhammad Sarbini (49 audio kajian)
Bismillah
Kumpulan rekaman audio kajian
Materi: Kitab al Ushul min 'Ilmil Ushul
Pemateri: al Ustadz Muhammad Sarbini hafizhahullah
Lokasi: Ma'had Darussunnah Mandalle, Pangkep
Cara unduh: klik kanan pada judul kajian > save link as / simpan link sebagai
Sumber: t.me/kitab_al_ushulmin_ilmi_al_ushul

NoTanggalDownload Kajian
1 05/08/19 muqaddimah sebelum memasuki matan kitab
2 06/08/19 muqaddimah dari pengarang kitab al-ushul
3 07/08/19 definisi ushul fiqh yang pertama (lanjutan)
4 18/08/19 penjelasan masalah dari pendapat daud bin ali az-zohiri
5 19/08/19 tinjauan yg kedua dari penjelasan ushul fiqih
6 21/08/19 definisi hukum secara bahasa dan istilah
7 26/08/19 pembacaan ta'liq ibnu utsaimin terhadap al mubah dan pembagian hukum-hukum syar'iyah
8 27/08/19 pembagian hukum-hukum syar'iyah: wajib dan manduub atau sunnah
9 28/08/19 pembagian hukum-hukum syar'iyah: haram, makruh, dan mubah
10 30/10/19 hukum-hukum yang diletakkan oleh pembuat syariat
11 04/11/19 hukum-hukum yang diletakkan oleh pembuat syariat (lanjutan)
12 05/11/19 al ilmu
13 06/11/19 al kalam
14 09/12/19 al kalam (lanjutan)
15 10/12/19 pembagian al kalam: al haqiqah dan al majaz
16 11/12/19 al kalam: lanjutan al haqiqah dan al majaz
17 12/12/19 al kalam: pembahasan tentang al majaz
18 16/12/19 al kalam: lanjutan pembahasan tentang al majaz dan definisi al amr
19 17/12/19 bentuk-bentuk al amr
20 18/12/19 tuntutan al amr (perintah)
21 19/12/19 lanjutan tuntutan al amr (perintah)
22 23/12/19 lanjutan tuntutan al amr (perintah)
23 25/12/19 an nahyu (larangan)
24 26/12/19 an nahyu (larangan): kaedah mazhab hambali terkait dengan sah tidaknya perkara yang diharamkan
25 30/12/19 an nahyu (larangan): golongan yang dibebani dengan hukum syari'at
26 31/12/19 an nahyu (larangan): lanjutan golongan yang dibebani dengan hukum syari'at
27 01/01/20 an nahyu (larangan): penghalang-penghalang dari taklif
28 02/01/20 an nahyu (larangan): lanjutan penghalang-penghalang dari taklif
29 07/01/20 an nahyu (larangan): lanjutan penghalang-penghalang dari taklif
30 08/01/20 an nahyu (larangan): lanjutan 2 penghalang-penghalang dari taklif
31 14/01/20 definisi al 'am (umum)
32 15/01/20 al 'am (umum): bentuk-bentuk kata yang bermakna umum
33 20/01/20 al 'am (umum): lanjutan bentuk-bentuk kata yang bermakna umum
34 21/01/20 al 'am (umum): beramal dengan keumuman makna lafazh umum
35 22/01/20 al khaas (khusus): definisi al khaas
36 24/01/20 bab azh zhahir al mu'awwal
37 26/01/20 bab azh zhahir al mu'awwal: beramal dengan azh zhahir
38 27/01/20 al khaas (khusus): syarat-syarat perkecualian (1)
39 10/02/20 al khaas (khusus): syarat-syarat perkecualian (2)
40 11/02/20 al khaas (khusus): al mukhassisul munfashil (alat pengkhusus yang terpisah)
41 12/02/20 al khaas (khusus): lanjutan al mukhassisul munfashil (contoh-contoh pengkhususan dalil syari'at)
42 13/02/20 bab al muthlaq dan al muqayyad
43 19/02/20 bab al mujmal dan al mubayyan
44 20/02/20 lanjutan pembahasan bab al mujmal dan al mubayyan
45 03/03/20 bab an naskh
46 09/03/20 hukum an naskh
47 10/03/20 bab an naskh: perkara-perkara yang tidak bisa dinaskh (hapus)
48 11/03/20 bab an naskh: syarat an naskh yang ketiga
49 12/03/20 bab an naskh: pembagian an naskh dan hikmah an naskh

Posting Komentar untuk "🎧 al Ushul min 'Ilmil Ushul - Ustadz Muhammad Sarbini (49 audio)"

Join Channel Telegram