Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

🎧 Syarh al Ushul min 'Ilmil Ushul - Ustadz Muhammad Sarbini (77 audio)

Daftar Isi [Lihat]
Syarh al Ushul min 'Ilmil Ushul - Ustadz Muhammad Sarbini (kumpulan audio)

Download Kitab Syarh al Ushul min 'Ilmil Ushul

Karya: Syaikh Muhammad bin Shalih al 'Utsaimin rahimahullah
Download PDF Kitab

Download Audio Kajian Kitab Syarh al Ushul min 'Ilmil Ushul

Pemateri: al Ustadz Muhammad Sarbini hafizhahullah
Lokasi: Ma'had Darussunnah Mandalle, Pangkep
Sumber: t.me/kitab_al_ushulmin_ilmi_al_ushul

1. muqaddimah sebelum memasuki matan kitab

📅 05/08/19 📝
Download MP3

2. muqaddimah dari pengarang kitab al-ushul

📅 06/08/19 📝
Download MP3

3. definisi ushul fiqh yang pertama (lanjutan)

📅 07/08/19 📝
Download MP3

4. penjelasan masalah dari pendapat daud bin ali az-zohiri

📅 18/08/19 📝
Download MP3

5. tinjauan yg kedua dari penjelasan ushul fiqih

📅 19/08/19 📝
Download MP3

6. definisi hukum secara bahasa dan istilah

📅 21/08/19 📝
Download MP3

7. pembacaan ta'liq ibnu utsaimin terhadap al mubah dan pembagian hukum-hukum syar'iyah

📅 26/08/19 📝
Download MP3

8. pembagian hukum-hukum syar'iyah: wajib dan manduub atau sunnah

📅 27/08/19 📝
Download MP3

9. pembagian hukum-hukum syar'iyah: haram, makruh, dan mubah

📅 28/08/19 📝
Download MP3

10. hukum-hukum yang diletakkan oleh pembuat syariat

📅 30/10/19 📝
Download MP3

11. hukum-hukum yang diletakkan oleh pembuat syariat (lanjutan)

📅 04/11/19 📝
Download MP3

12. al ilmu

📅 05/11/19 📝
Download MP3

13. al kalam

📅 06/11/19 📝
Download MP3

14. al kalam (lanjutan)

📅 09/12/19 📝
Download MP3

15. pembagian al kalam: al haqiqah dan al majaz

📅 10/12/19 📝
Download MP3

16. al kalam: lanjutan al haqiqah dan al majaz

📅 11/12/19 📝
Download MP3

17. al kalam: pembahasan tentang al majaz

📅 12/12/19 📝
Download MP3

18. al kalam: lanjutan pembahasan tentang al majaz dan definisi al amr

📅 16/12/19 📝
Download MP3

19. bentuk-bentuk al amr

📅 17/12/19 📝
Download MP3

20. tuntutan al amr (perintah)

📅 18/12/19 📝
Download MP3

21. lanjutan tuntutan al amr (perintah)

📅 19/12/19 📝
Download MP3

22. lanjutan tuntutan al amr (perintah)

📅 23/12/19 📝
Download MP3

23. an nahyu (larangan)

📅 25/12/19 📝
Download MP3

24. an nahyu (larangan): kaedah mazhab hambali terkait dengan sah tidaknya perkara yang diharamkan

📅 26/12/19 📝
Download MP3

25. an nahyu (larangan): golongan yang dibebani dengan hukum syari'at

📅 30/12/19 📝
Download MP3

26. an nahyu (larangan): lanjutan golongan yang dibebani dengan hukum syari'at

📅 31/12/19 📝
Download MP3

27. an nahyu (larangan): penghalang-penghalang dari taklif

📅 01/01/20 📝
Download MP3

28. an nahyu (larangan): lanjutan penghalang-penghalang dari taklif

📅 02/01/20 📝
Download MP3

29. an nahyu (larangan): lanjutan penghalang-penghalang dari taklif

📅 07/01/20 📝
Download MP3

30. an nahyu (larangan): lanjutan 2 penghalang-penghalang dari taklif

📅 08/01/20 📝
Download MP3

31. definisi al 'am (umum)

📅 14/01/20 📝
Download MP3

32. al 'am (umum): bentuk-bentuk kata yang bermakna umum

📅 15/01/20 📝
Download MP3

33. al 'am (umum): lanjutan bentuk-bentuk kata yang bermakna umum

📅 20/01/20 📝
Download MP3

34. al 'am (umum): beramal dengan keumuman makna lafazh umum

📅 21/01/20 📝
Download MP3

35. al khaas (khusus): definisi al khaas

📅 22/01/20 📝
Download MP3

36. bab azh zhahir al mu'awwal

📅 24/01/20 📝
Download MP3

37. bab azh zhahir al mu'awwal: beramal dengan azh zhahir

📅 26/01/20 📝
Download MP3

38. al khaas (khusus): syarat-syarat perkecualian (1)

📅 27/01/20 📝
Download MP3

39. al khaas (khusus): syarat-syarat perkecualian (2)

📅 10/02/20 📝
Download MP3

40. al khaas (khusus): al mukhassisul munfashil (alat pengkhusus yang terpisah)

📅 11/02/20 📝
Download MP3

41. al khaas (khusus): lanjutan al mukhassisul munfashil (contoh-contoh pengkhususan dalil syari'at)

📅 12/02/20 📝
Download MP3

42. bab al muthlaq dan al muqayyad

📅 13/02/20 📝
Download MP3

43. bab al mujmal dan al mubayyan

📅 19/02/20 📝
Download MP3

44. lanjutan pembahasan bab al mujmal dan al mubayyan

📅 20/02/20 📝
Download MP3

45. bab an naskh

📅 03/03/20 📝
Download MP3

46. hukum an naskh

📅 09/03/20 📝
Download MP3

47. bab an naskh: perkara-perkara yang tidak bisa dinaskh (hapus)

📅 10/03/20 📝
Download MP3

48. bab an naskh: syarat an naskh yang ketiga

📅 11/03/20 📝
Download MP3

49. bab an naskh: pembagian an naskh dan hikmah an naskh

📅 12/03/20 📝
Download MP3

50. bab al akhbaar: definisi al akhbaar

📅 15/06/20 📝
Download MP3

51. bab al akhbaar: jenis perbuatan nabi yang kedua-keempat

📅 16/06/20 📝
Download MP3

52. bab al akhbaar: jenis perbuatan nabi yang kelima

📅 17/06/20 📝
Download MP3

53. bab al akhbaar: contoh khabaar dari nabi yang berupa sifat

📅 18/06/20 📝
Download MP3

54. bab al akhbaar: jenis-jenis khabaar ditinjau dari jalan periwayatannya

📅 22/06/20 📝
Download MP3

55. bab al ijmaa': definisi al ijmaa'

📅 23/06/20 📝
Download MP3

56. bab al ijmaa': jenis-jenis al ijmaa'

📅 24/06/20 📝
Download MP3

57. bab al ijmaa': syarat-syarat al ijmaa'

📅 25/06/20 📝
Download MP3

58. bab al ijmaa': lanjutan syarat-syarat al ijmaa'

📅 29/06/20 📝
Download MP3

59. bab al qiyaas: definisi al qiyaas

📅 30/06/20 📝
Download MP3

60. bab al qiyaas: hukum qiyaas

📅 01/07/20 📝
Download MP3

61. bab al qiyaas: dalil-dalil al qiyaas

📅 02/07/20 📝
Download MP3

62. bab al qiyaas: syarat-syarat al qiyaas

📅 05/07/20 📝
Download MP3

63. bab al qiyaas: lanjutan syarat-syarat al qiyaas

📅 08/07/20 📝
Download MP3

64. bab al qiyaas: jenis-jenis al qiyaas

📅 09/07/20 📝
Download MP3

65. bab al qiyaas: kebalikan al qiyaas

📅 13/07/20 📝
Download MP3

66. bab at ta'aarudh: keadaan ketiga apabila terjadi pertentangan antara dua dalil yang umum

📅 14/07/20 📝
Download MP3

67. bab at ta'aarudh: keadaan kedua apabila terjadi pertentangan antara dua dalil yang khusus

📅 15/07/20 📝
Download MP3

68. bab at ta'aarudh: jenis pertentangan dalil yang ketiga dan keempat

📅 16/07/20 📝
Download MP3

69. bab at ta'aarudh: keadaan kedua apabila terjadi pertentangan antara dua dalil yang lebih umum dari satu sisi dan lebih khusus dari sisi yang lain

📅 19/07/20 📝
Download MP3

70. bab at ta'aarudh: urutan pemetikan hukum dari dalil-dalil

📅 20/07/20 📝
Download MP3

71. bab at ta'aarudh: metode pentarjihan

📅 21/07/20 📝
Download MP3

72. bab tentang mufti dan orang yang meminta fatwa

📅 22/07/20 📝
Download MP3

73. bab tentang mufti dan orang yang meminta fatwa: syarat-syarat diwajibkannya atas mufti untuk berfatwa

📅 26/07/20 📝
Download MP3

74. bab tentang mufti dan orang yang meminta fatwa: empat perkara yang wajib atas orang yang meminta fatwa

📅 27/07/20 ������
Download MP3

75. bab ijtihad

📅 27/07/20 📝
Download MP3

76. bab at taqlid

📅 28/07/21 📝
Download MP3

77. lanjutan bab at taqlid

📅 28/07/21 📝
Download MP3


Posting Komentar untuk "🎧 Syarh al Ushul min 'Ilmil Ushul - Ustadz Muhammad Sarbini (77 audio)"

بسم الله الرحمن الرحيم