Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

🎧 Majmu' al Fatawa war Rasail Syaikh Rabi' - Ustadz Abu Bakar Jombang (124 audio)

Daftar Isi [Lihat]

Majmu' al Fatawa war Rasail Syaikh Rabi' - Ustadz Abu Bakar Jombang (kumpulan audio)

Simak Audio Kajian Kitab Majmu' al Fatawa war Rasail Syaikh Rabi'

Download Audio Kajian Kitab Majmu' al Fatawa war Rasail Syaikh Rabi'

Pemateri: al Ustadz Abu Bakar Jombang hafizhahullah
Lokasi: Masjid Kholid bin Walid Ponpes Minhajus Sunnah, Magelang
Sumber: t.me/syiarislam
Download seluruh file sekaligus (124 MP3-Kapasitas 797,43 MB)
Download Kumpulan MP3 (ZIP)

1. apakah diperbolehkan berbincang-bincang dengan jin?

📅 03/12/15 📝 Apakah diperbolehkan berbincang-bincang dengan jin muslim. Hal ini terjadi pada beberapa orang yang sedang meruqyah?
Download MP3

2. berdosakah meminta bantuan kepada jin dalam perkara mubah? apakah takut kepada jin merupakan hal yang wajar?

📅 17/12/15 📝 Pertanyaan: Apakah berdosa jika seseorang isti'anah (meminta bantuan) kepada jin dalam perkara yang boleh dan diterima oleh syariat? Dan tidak ada praktek kesyirikan dan kemaksiatan dalam isti'anah kepada jin tersebut. Pertanyaan: Apakah takut kepada jin termasuk takut yang wajar atau tidak diperbolehkan?
Download MP3

3. apakah kita bisa melihat setan atau jin? apakah jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia?

📅 24/12/15 📝 halaman 77 pertanyaan: allah berfirman dalam al a'raf 27 sesungguhnya iblis (dan bala tentaranya) melihat kalian dari sisi yang kalian tidak melihatnya. Apakah yang dimaksud dalam ayat ini adalah kita tidak bisa melihat setan sama sekali. Atau mungkin bagi manusia untuk melihat setan pada beberapa keadaan? Setelah dijawab, sang penanya juga bertanya tentang kesurupan yaitu masuknya jin kepada manusia.
Download MP3

4. majmu' al fatawa war rasail syaikh rabi' jilid 14

📅 14/01/16 📝 Pertanyaan: Hukum membacakan alqur'an kepada air? Pertanyaan: Makna hadits "tidak mengapa ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan" Dijelaskan juga hukum berdoa dan ruqyah dengan menggunakan selain bahasa arab.
Download MP3

5. bolehkah membuka praktek ruqyah, agar orang orang tidak mendatangi tukang sihir atau dukun?

📅 28/01/16 📝 halaman 85 Pertanyaan: kekhawatiran orang orang awam pergi ke tukang sihir atau dukun dalam rangka mengobati penyakit akibat terkena sihir atau masuknya jin ke tubuh mereka jika kita tidak membuka praktek praktek ruqyah. Kisah seorang mudarris di madinah yang akhirnya menyimpang setelah membuka praktek ruqyah.
Download MP3

6. majmu' al fatawa war rasail syaikh rabi' jilid 14

📅 04/02/16 📝 halaman 87 rangkaian jawaban syaikh rabi tentang banyaknya manusia yang mendatangi dukun atau tukang sihir nasehat tentang keikhlasan dan menjauhi riya, serta kesyirikan baik besar maupun kecil. nasehat untuk menuntut ilmu yang shahih dan beramal dengannya
Download MP3

7. majmu' al fatawa war rasail syaikh rabi' jilid 14

📅 11/02/16 📝 hal 88 wajib memiliki perhatian dalam mencari dan mempelajari ilmu syariat >berisi penjelasan diantaranya tentang kitab kitab yang penting untuk dipelajari >nasehat untuk saling bersaudara diantara ahlussunnah
Download MP3

8. majmu' al fatawa war rasail syaikh rabi' jilid 14

📅 10/03/16 📝 halaman 90 pelajarilah ilmu al quran dan sunnah nabi yang membuahkan rasa takut kepada allah dan ketakwaan nasehat untuk berdakwah kepada manusia dengan hikmah dan tidak liar/brutal
Download MP3

9. majmu' al fatawa war rasail syaikh rabi' jilid 14

📅 17/03/16 📝 Dalil yang menunjukkan metode dakwah dengan hikmah dan mauizhoh hasanah. Kita butuh akhlak yang bagus dan bagus dalam bermuamalah diantara ahlussunnah sebelum segala sesuatu. Allah mensifati Rasulullah dan pengikutnya bersikap keras kepada orang-orang kafir tidak menyambut seruan agama Islam, yakni kita memerangi orang yang berhak untuk diperangi. Dan berlaku keras terhadap kaum munafik, yakni menegakkan hujjah dan dalil terhadap mereka, membantah syubhat syubhat, bukan dengan berlaku jelek dalam akhlak.
Download MP3

10. majmu' al fatawa war rasail syaikh rabi' jilid 14

📅 21/04/16 📝 Rukun Iman yang wajib: beriman pada kitab kitab yang diturunkan dari Allah Pertanyaan: Atsar ibnu abbas yang mana beliau berkata sesungguhnya al quran turun sekaligus ke langit dunia, kemudian diturunkan secara berangsur-angsur kepada nabi muhammad selama 23 tahun, apakah atsar ini shahih? pertanyaan: hukum meletakkan mushaf di lantai pertanyaan: jika di kantong saya terdapat kaset murottal, apa boleh bagi saya untuk masuk ke toilet/kamar mandi sambil membawa kaset tersebut pertanyaan: apa yang dilakukan pada sebagian mushaf berupa pewarnaan lafzhul jalalah dengan warna merah? apakah hal ini akan mengantarkan kepada dakwah sufiyyah yaitu berzikir dengan lafazh allah atau huwa?
Download MP3

11. majmu' al fatawa war rasail syaikh rabi' jilid 14

📅 19/05/16 📝 sebagian orang orang asy'ariyyah mengatakan terhadap huruf huruf al qur'an bahwa huruf huruf tersebut adalah tambahan. Apa maksud pernyataan tersebut?
Download MP3

12. majmu' al fatawa war rasail syaikh rabi' jilid 14

📅 02/06/16 📝 apakah hadits: "semoga allah merahmati musa, sungguh ia telah diuji dengan ujian yang lebih besar daripada ini dan ia bersabar" menunjukkan bahwa musa alaihissalam diuji dengan ujian yang lebih banyak daripada dengan ujian kepada nabi muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam?
Download MP3

13. majmu' al fatawa war rasail syaikh rabi' jilid 14

📅 18/06/16 📝 iman kepada para rasul allah pertanyaan: wahai syaikh kami, apakah dipahami tentang tertib urutan para nabi di langit tatkala nabi kita muhammad melakukan mi'raj, berkonsekuensi keutamaan diantara mereka?
Download MP3

14. majmu' al fatawa war rasail syaikh rabi' jilid 14

📅 28/07/16 📝 pertanyaan: wahai syaikh kami, apakah para nabi ruh ruh dan jasad mereka berada di langit? ataukah ruh ruh mereka saja
Download MP3

15. tentang hadits allah tidak menjamin bagi para nabi kecuali satu doa, tentang istilah rasulullah adalah al qur'an yang berjalan, dan benarkah nabi dan rasul diutus untuk menegakkan khilafah?

📅 25/08/16 📝 -pertanyaan: kalian mengatakan allah ta'ala tidak menjamin bagi para nabi kecuali satu doa, bagaimana menyikapi hal demikian? -pertanyaan: kami mendengar sebagian khotib tentang mengistilahkan rasulullah adalah al qur'an yang berjalan di muka bumi (mengamalkan hukum-hukum al qur'an). Apa hukum perkataan seperti ini? pertanyaan: apakah dibenarkan untuk mengistilahkan kenabian dengan khilafah. Apakah benar ucapan seseorang bahwa allah mengutus para nabi dan rasul untuk menegakkan khilafah/negara islam
Download MP3

16. bantahan bid'ah maulid nabi yang berdalil dengan hadits: barangsiapa mencontohkan contoh yang baik dalam islam dst

📅 01/09/16 📝 bid'ah maulid nabi pertanyaan: sekian banyak orang berdalil (khususnya orang orang yang berada pada sebagian negara afrika utara) akan adanya bid'ah maulid nabi berdasarkan ucapan nabi: barangsiapa mencontohkan contoh yang baik dalam islam dst....
Download MP3

17. tentang selebaran yang berisi gambar seorang mayat yang tampak bekas siksaan pada jasadnya ketika dikeluarkan 3 jam setelah pemakaman

📅 08/09/16 📝 iman kepada hari akhir pertanyaan: telah tersebar pada hari hari ini selebaran selebaran berisi gambar seorang mayyit. Mayyit tersebut dikeluarkan 3 jam setelah pemakamannya. Ternyata tampak bekas bekas siksaan pada kedua matanya, mulutnya, dan seluruh tubuhnya. Apa hukum syariat tentang perkara tersebut?
Download MP3

18. majmu' al fatawa war rasail syaikh rabi' jilid 14

📅 22/09/16 📝 tanda-tanda hari kiamat pertanyaan: apakah setiap perkara yang dikabarkan nabi bahwa perkara tersebut merupakan bagian dari tanda-tanda perkara tersebut menjadi tercela atau haram seperti meninggikan bangunan? pembahasan hari kiamat pertanyaan: bagaimana mengkompromikan 2 hadits: sesungguhnya hari kiamat tegak pada manusia yang paling jelek dan hadits: senantiasa akan ada sekelompok dari umat ini yang ditolong oleh Allah hingga hari kiamat? pertanyaan: dikatakan bahwa mizan memiliki dua piringan dan lisan. Apakah ada dalil yang shahih bahwa mizan memiliki lisan
Download MP3

19. tanda yang menunjukkan tidak adanya keridhoan seorang hamba terhadap takdir, kitab kitab dalam masalah takdir, dan maksud perbuatan hamba adalah makhluk?

📅 06/10/16 📝 pertanyaan : apa tanda yang menunjukkan tidak adanya keridhoan seorang hamba terhadap takdir allah pertanyaan: kitab kitab apa yang dinasehatkan untuk dimiliki penuntut ilmu dalam masalah qodho dan qodar pertanyaan: apa yang kita maksudkan dengan perbuatan perbuatan hamba itu makhluk?
Download MP3

20. apakah orang yang pada dirinya terdapat sifat munafik (jika berbicara dusta, jikalau berjanji tidak memenuhi, dan jika dipercaya berkhianat) termasuk orang yang kekal di neraka?

📅 13/10/16 📝 pertanyaan: apakah orang yang pada dirinya terdapat sifat kaum munafik (jika berbicara dusta, jikalau berjanji tidak memenuhi, dan jika dipercaya berkhianat) ia termasuk orang yang kekal di neraka?
Download MP3

21. majmu' al fatawa war rasail syaikh rabi' jilid 14

📅 27/10/16 📝 halaman 131 terkait dengan nifaq dan kekufuran pertanyaan: udzur dengan sebab kejahilan dan perbedaan antara orang yang melakukan dosa besar dan orang yang melakukan syirik kecil pertanyaan: apakah orang yang berdusta atas nama nabi kufur akbar, sebagaimana hadits nabi: barangsiapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah ia siapkan tempat duduknya di dalam neraka
Download MP3

22. nasehat bagi orang yang berlumuran di lautan hawa nafsu dan syubhat, terus menerus melakukan dosa kecil maka dianggap sebagai dosa besar, dan metode menjauhi kemaksiatan

📅 10/11/16 📝 pertanyaan: apa nasehat bagi orang yang berlumuran di lautan hawa nafsu dan syubhat pertanyaan: sebagian manusia mengatakan bahwa konsep terus menerus melakukan dosa kecil maka dianggap sebagai dosa besar, tidak memiliki landasan. Apakah benar pernyataan tersebut? pertanyaan: wasilah/metode apa yang bisa digunakan untuk menjauhi kemaksiatan kemaksiatan
Download MP3

23. apakah taubat nasuha menghapus dosa dosa yang telah lewat? apakah dosa-dosa yang dilakukan di masjidil haram menjadi besar dan berlipat ganda?

📅 17/11/16 📝 pertanyaan: apakah taubat nasuha menghapus dosa dosa yang telah lewat? pertanyaan: terkait dengan dosa yang dilakukan di masjidil haram, apakah dosa-dosa tersebut menjadi besar dan berlipat ganda?
Download MP3

24. majmu' al fatawa war rasail syaikh rabi' jilid 14

📅 12/01/17 📝 hal 149 ketentuan ketentuan syariat yang terkait perbedaan antara sunnah dengan bid'ah pertanyaan: apa ketentuan ketentuan syariat untuk membedakan antara sunnah dengan bid'ah? pertanyaan: Apakah disana ada perbedaan antara bid'ah dan menyelisihi sunnah? pertanyaan: apakah hal ini dikategorikan pembagian yang benar yaitu bid'ah mukaffiroh dan bid'ah mufassiqoh. Ataukah yang benar pembagian dalam prinsip (aqidah) dan bid'ah dalam furu' (ibadah)
Download MP3

25. apakah ada perbedaan antara bid'ah mufassiqah dan mukaffirah?

📅 19/01/17 📝 Apakah bidah idhafiyah dan ashliyah termasuk dari bidah mukaffirah?
Download MP3

26. seputar muamalah dengan ahli bid'ah dan perbedaan mubtadi' dengan pengikut hawa nafsu

📅 26/01/17 📝 tentang majelis dan berloyalitas dengan ahli bid'ah pertanyaan: apakah ada perbedaan antara pengikut hawa nafsu dan ahli bid'ah
Download MP3

27. kitab al bida': apakah ahli bid'ah diperlakukan dengan perlakuan orang fasik pada perkara wala (loyal) dan bara (benci), yaitu loyal (mencintainya) karena iman dan memusuhinya karena kebid'ahan yang ada padanya?

📅 02/02/17 📝
Download MP3

28. apakah boleh membenci ahli bid'ah, orang yang meninggalkan shalat, dan ahli syirik?

📅 09/02/17 📝 * Apakah setiap orang yang terjatuh pada kebid'ahan adalah ahli bid'ah? * Apakah boleh tarahhum (mendoakan rahmat) bagi ahli bid'ah? Halaman 157-159
Download MP3

29. ketentuan ketentuan syariat tentang perbedaan antara sunnah dan bid'ah

📅 16/02/17 📝
Download MP3

30. kaidah yang membedakan sunnah dan bid'ah

📅 23/02/17 📝
Download MP3

31. majmu' al fatawa war rasail syaikh rabi' jilid 14

📅 02/03/17 📝 hlm 163
Download MP3

32. penamaan salafiyah dan loyalitas

📅 16/03/17 📝 hlm 167
Download MP3

33. manhaj salaf dalam menyikapi ahlul bid'ah

📅 06/04/17 📝 hlm 174
Download MP3

34. kesalahan manhaj muwazanah

📅 10/08/17 📝
Download MP3

35. nasihat untuk tidak menyibukkan dengan hal-hal yang melalaikan dan bahayanya

📅 24/08/17 📝
Download MP3

36. nasihat untuk orang-orang yang meremehkan ulama (halaman 192)

📅 31/08/17 📝
Download MP3

37. nasihat untuk menjauhi sebab-sebab khilaf dengan berpegang teguh terhadap nash

📅 14/09/17 📝
Download MP3

38. metode dan sarana dakwah (dakwah tauhid)

📅 21/09/17 📝
Download MP3

39. semakin mirip ahlul bid'ah dengan ahlus sunnah maka bahayanya semakin besar

📅 28/09/17 📝
Download MP3

40. kaidah ikhwanul muslimin dan bantahannya: kita tolong menolong terhadap apa yang kita sepakati dan memberi udzur terhadap perkara yang kita perselisihkan

📅 06/10/17 📝
Download MP3

41. tolonglah agama allah dengan menjauhi bid'ah dan penyimpangan jika ingin ditolong oleh allah

📅 27/10/17 📝 terkait ucapan syaikhul islam ibnu taimiyah yang mengatakan tidak setiap orang yang menyelisihi dalam suatu perkara aqidah ia akan binasa, karena ia sebagai mujtahid yang salah dan dimaafkan atas kesalahannya tersebut apabila ingin ditolong oleh Allah, maka harus menolong agama Allah dengan menegakkan quran dan sunnah serta menjauhi bid'ah dan penyimpangan
Download MP3

42. majmu' al fatawa war rasail syaikh rabi' jilid 14

📅 03/11/17 📝 bantahan serta syubhat yang dimunculkan oleh kelompok menyimpang hal 208 pertanyaan: apa pendapatmu tentang orang yang mengatakan bahwa salafiyyah mengumpulkan antara mazhab khawarij dan mazhab murji'ah, karena salafiyyah (berdasarkan prasangka mereka) mengkafirkan pada da'i dan diam tidak membicarakan pemerintah (kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan)
Download MP3

43. majmu' al fatawa war rasail syaikh rabi' jilid 14

📅 10/11/17 📝 kitab al bida': syubhat dan bantahannya lanjutan pertanyaan: bagaimana pendapat tentang orang yang mengatakan bahwa salafiyyah merupakan gabungan antara mazhab khawarij dan murji'ah prinsip prinsip bathil ikhwanul muslimin menyikapi berbagai penyimpangan aqidah
Download MP3

44. masuknya muslimin ke parlemen

📅 24/11/17 📝
Download MP3

45. jalan terbaik untuk mengajari perkara agama secara umum dan memperingatkan manusia dari penyimpangan penyimpangan (tahdzir)

📅 05/01/18 📝 fatwa terkait jalan yang terbaik bagi seorang imam masjid salafi untuk mengajari perkara umum masalah agama dan memperingatkan manusia dari penyimpangan penyimpangan (tahdzir) hal 219
Download MP3

46. apakah pendirian yayasan untuk berdakwah serupa dengan tahazzub (hizb)?

📅 26/01/18 📝 apakah pendirian yayasan dimana tujuan pokoknya adalah dakwah kepada al quran dan sunnah dan bersatu diatasnya. Apakah pendirian yayasan semacam ini serupa dengan tahazzub (hizb)?
Download MP3

47. nasehat terkait tekanan yang dihadapi dalam pekerjaan atau pendidikan jika menyebarkan dakwah salafiyyah dan bolehkah tamasya yang diiringi dengan memberikan pelajaran akidah, fiqih, dan sebagainya?

📅 02/02/18 📝 hal 223 pertanyaan: kami senang untuk menjadi bagian dari para da'i manhaj salaf dan kami senang untuk menyebarkannya. Akan tetapi ketika kami berhadapan dengan kesempitan dan kesulitan pada pekerjaan pekerjaan kami atau dalam pendidikan kami, sehingga kami terpaksa diam dan bersabar untuk menghadapi kepedihan dan tekanan tersebut. Maka bagaimana bimbingan kalian untuk menghadapi masalah tersebut? pertanyaan: saya meminta rincian dan penjelasan terkait permasalahan keluarnya seseorang untuk tamasya dan menunaikan hajat jiwa dan dimasukkan dalam aktivitas tadi pelajaran akidah atau pelajaran fikih atau lainnya. Apakah yang demikian itu boleh?
Download MP3

48. nasehat terkait kelemahan dan kurang semangat dalam berdakwah

📅 16/02/18 📝 dakwah salafiyyah dan bagaimana metode berdakwah yang tepat hal 225 pertanyaan: kami melihat ada sesuatu kelemahan dari saudara saudara kita berupa sikap lamban di dalam menyebar dakwah salafiyyah diantara para penuntut ilmu di dunia islam ini, di jami'ah islamiyyah dan juga di tengah-tengah orang yang mereka bergaul dengannya sehingga lemah pula semangat mereka dan kecemburuan mereka dalam dakwah ini. Maka bagaimana nasehat anda terkait hal ini?
Download MP3

49. majmu' al fatawa war rasail syaikh rabi' jilid 14

📅 23/02/18 📝 hal 227 lanjutan terkait dengan adanya kekurangan dan kelemahan dalam menyebarkan dakwah salafiyyah di tengah tengah mereka hal 228 pertanyaan: ikhwanul muslimin diantara mereka ada yang mengetahui pergerakan politik dan diantaranya ada juga yang tidak mengetahui. maka bagaimana caranya mendakwahi orang yang tidak mengetahui hal tersebut? pertanyaan: sebagian pemuda istiqomah yang mencintai kebenaran dan mendengar alhaq akan tetapi mereka tidak mau mendengar nasehat dari orang lain terhadap beberapa kesalahan individu. Hal ini menyebabkan perpecahan diantara mereka
Download MP3

50. majmu' al fatawa war rasail syaikh rabi' jilid 14

📅 06/04/18 📝 tentang media-media dakwah seperti sinetron, nasyid, dan sebagainya pertanyaan bagaimana pendapat kalian tentang sarana sarana dakwah apakah tauqifiyyah ataukah tidak?
Download MP3

51. majmu' al fatawa war rasail syaikh rabi' jilid 14

📅 13/04/18 📝 pertanyaan: apakah berlaku keras wajib dilakukan dalam membantah ahlul bathil ataukah dengan cara lunak? pertanyaan: kapan kita menggunakan metode lunak dan kapan kita menggunakan metode keras/tegas dalam dakwah dan muamalah bersama manusia?
Download MP3

52. majmu' al fatawa war rasail syaikh rabi' jilid 14

📅 06/07/18 📝 tentang ilmu jarh wa ta'dil hal 244 pertanyaan: sebagian ulama mengatakan bahwa ilmu jarh wa ta'dil khusus pada zaman periwayatan hadits, namun sekarang tahun 1420 hijriah, tidak ada lagi yang namanya jarh wat ta'dil. Apa yang benar dalam masalah ini?
Download MP3

53. majmu' al fatawa war rasail syaikh rabi' jilid 14

📅 03/08/18 📝 bab ilmu jarh wa ta'dil hal 247 pertanyaan: bahwa ilmu jarh wa tadil termasuk ilmu hadits dan tidak ragu bahwa ilmu jarh wa ta'dil adalah ilmu alat. Maka janganlah terlalu memusatkan perhatian dengan ilmu jarh wa ta'dil. Bagaimana dengan ucapan ini? pertanyaan: mengapa engkau memilih membahas metode jarh wa ta'dil? dalam keadaan seperti itu, menurut pandangan sekian banyak da'i dan pengajar menganggap bahwa jarh wa ta'dil menyebabkan terpecahnya ummat ini dan jalan yang akan mengantarkan kepada kebencian terhadap orang yang berbicara tentang jarh wa ta'dil. mereka berdalilkan bahwa zaman jarh wat tadil sudah berakhir bersamaan dengan habisnya zaman periwayatan hadits.
Download MP3

54. majmu' al fatawa war rasail syaikh rabi' jilid 14

📅 31/08/18 📝 hal 252 pertanyaan: bagaimana cara membedakan antara orang yang jujur dan berjalan diatas kebenaran dengan ahli bid'ah dan ahli fitnah. Apakah kaedah kaedah jarh wa tadil yang khusus terkait para rawi diterapkan kepada mereka ahli bid'ah dan ahli fitnah?
Download MP3

55. majmu' al fatawa war rasail syaikh rabi' jilid 14

📅 19/10/18 📝 halaman 262 pertanyaan: jarh wa tadil terhadap orang orang atau individu tertentu apakah hal ini khusus bagi para ulama ataukah boleh bagi para pemuda yang mereka memiliki pengetahuan dan apa syarat syaratnya? bab nasihat, bantahan dan tahdzir pertanyaan: apakah disalahkan yang ditujukan kepada salafiyyin yang sibuk dengan rudud/bantahan bantahan sehingga mereka tidak perhatian terhadap ilmu
Download MP3

56. majmu' al fatawa war rasail syaikh rabi' jilid 14

📅 26/10/18 📝 bab nasihat, bantahan dan peringatan (tahdzir) (lanjutan) pertanyaan: apakah disalahkan yang ditujukan kepada salafiyyin yang sibuk dengan rudud/bantahan bantahan sehingga mereka tidak perhatian terhadap ilmu
Download MP3

57. majmu' al fatawa war rasail syaikh rabi' jilid 14

📅 02/11/18 📝 nasehat, bantahan, dan tahdzir terhadap kelompok menyimpang hal 268 pertanyaan: apakah orang yang telah jelas bagi dia manhaj salaf, apakah dia patut dicela jika dia mentahdzir orang yang menyelisihi manhaj salaf walaupun yang menyelisihinya adalah orang yang berusia lebih tua atau lebih dahulu mengenal manhaj daripada dia pertanyaan: apakah termasuk manhaj salaf mengumpulkan kesalahan kesalahan seseorang, lalu dia tampilkan kesalahan kesalahan tersebut dalam satu karya untuk dibaca oleh manusia?
Download MP3

58. majmu' al fatawa war rasail syaikh rabi' jilid 14

📅 16/11/18 📝 hal 270 pertanyaan: disebar di tengah penuntut ilmu hari hari ini yang intinya kita tidak diwajibkan untuk mengikuti ucapan ucapan para ulama dalam perkara bantahan bantahan yang menyelisihi alhaq, karena mereka yang dibantah adalah orang orang yang berijtihad. Mereka memiliki pendapat yang bersifat ijtihadiyyah yang berhadapan dengan benar atau salah. Maka apa pendapat kalian dalam perkara ini? pertanyaan: sekelompok kaum yang menyerukan wajibnya nasehat sebelum mentahdzir. Bagaimana bimbingan syaikh dalam bab ini?
Download MP3

59. majmu' al fatawa war rasail syaikh rabi' jilid 14

📅 15/02/19 📝 hal 283 pertanyaan: apakah dipersyaratkan dalam perkara nasehat mentahdzir orang per orang atau yang diperlukan adalah menyebutkan nasehat secara umum tanpa menyebutkan (nama) orang per orang? pertanyaan: apakah termasuk manhaj salaf menyebutkan nama nama orang yang ditahdzir dari kalangan ahli bid'ah dan orang-orang sesat? dan apakah prinsip semacam ini dilakukan terus menerus, atau setiap keadaan ditangani dengan metode yang berbeda? pertanyaan: banyak pembicaraan pada hari hari ini terkait dengan suatu masalah: menguji manusia dengan sikap terhadap fulan dan fulan bahwa itu adalah kebid'ahan. Lalu apa batasan batasan permasalah ini?
Download MP3

60. seputar tabdi' dan larangan membantah bid'ah dengan kebid'ahan pula

📅 15/03/19 📝 apakah dipersyaratkan dalam tabdi' (membid'ahkan seseorang yang terjatuh pada perbuatan bid'ah) ditegakkan hujjah ataukah tidak? pertanyaan: apakah setiap orang yang terjatuh pada bid'ah dinyatakan sebagai ahli bid'ah? penjelasan syaikhul islam ibnu taimiyah terdapat pelajaran penting dalam menjaga agama, yakni tidak membantah bid'ah dengan kebid'ahan pula.
Download MP3

61. menghukumi mubtadi' kepada seseorang yang dulunya ahlussunnah kemudian ia terjatuh pada kebid'ahan

📅 29/03/19 📝 bukti bukti yang menunjukkan bahwa salafunas sholeh menghukumi mubtadi' seseorang yang dulunya ahlussunnah kemudian ia terjatuh pada kebid'ahan
Download MP3

62. masalah hajr (meninggalkan dan menjauhi) ahli bid'ah

📅 19/07/19 📝 masalah hajr (meninggalkan dan menjauhi) ahli bid'ah halaman 296 pertanyaan: kami mendengar beberapa kaset darimu terkait fitnah berupa perang yang ada di afghanistan. Pada kaset kaset tersebut engkau menjelaskan tentang bahaya ikhwanul muslimin dan mensifati mereka sebagai ahlul bid'ah yang menyelisihi manhaj salaf. Dan kami mendapatkan manfaat melalui kaset kaset tersebut. Namun beberapa waktu terakhir ini muncul sekelompok orang yang menyerang saudara saudara mereka dari kalangan salafiyyin dan menuduh mereka sebagai orang orang yang keras dan kaku karena salafiyyun menghajr ahli bid'ah. Bagaimana nasehat anda?
Download MP3

63. majmu' al fatawa war rasail syaikh rabi' jilid 14

📅 20/09/19 📝
Download MP3

64. majmu' al fatawa war rasail syaikh rabi' jilid 14

📅 27/09/19 📝
Download MP3

65. majmu' al fatawa war rasail syaikh rabi' jilid 14

📅 04/10/19 📝
Download MP3

66. majmu' al fatawa war rasail syaikh rabi' jilid 14

📅 11/10/19 📝
Download MP3

67. majmu' al fatawa war rasail syaikh rabi' jilid 14

📅 13/12/19 📝
Download MP3

68. majmu' al fatawa war rasail syaikh rabi' jilid 14

📅 03/01/20 📝
Download MP3

69. majmu' al fatawa war rasail syaikh rabi' jilid 14

📅 17/01/20 📝
Download MP3

70. majmu' al fatawa war rasail syaikh rabi' jilid 14

📅 24/01/20 📝
Download MP3

71. majmu' al fatawa war rasail syaikh rabi' jilid 14

📅 31/01/20 📝
Download MP3

72. majmu' al fatawa war rasail syaikh rabi' jilid 14

📅 07/02/20 📝
Download MP3

73. majmu' al fatawa war rasail syaikh rabi' jilid 14

📅 14/02/20 📝
Download MP3

74. majmu' al fatawa war rasail syaikh rabi' jilid 14

📅 06/03/20 📝
Download MP3

75. majmu' fatawa war rasail syaikh rabi' jilid 14

📅 28/05/22 📝
Download MP3

76. majmu' fatawa war rasail syaikh rabi' jilid 14

📅 11/06/22 📝
Download MP3

77. majmu' fatawa war rasail syaikh rabi' jilid 14

📅 25/06/22 📝
Download MP3

78. bagaimana bersikap terhadap orang-orang yang menyelisihi sunnah

📅 02/07/22 📝
Download MP3

79. bagaimana bersikap terhadap orang-orang yang menyelisihi sunnah (lanjutan)

📅 16/07/22 📝
Download MP3

80. bathilnya manhaj muwazanah

📅 30/07/22 📝
Download MP3

81. nasehat untuk menjauhi orang menyimpang

📅 13/08/22 📝
Download MP3

82. pengaruh teman duduk (teman dekat) yang baik dan yang buruk

📅 27/08/22 📝
Download MP3

83. bermuamalah dengan ahlul bid'ah (halaman 367)

📅 03/09/22 📝
Download MP3

84. bermuamalah dengan ahlul bid'ah (sikap keras sahabat nabi kepada ahlu bid'ah halaman 369)

📅 10/09/22 📝
Download MP3

85. bermuamalah dengan ahlul bid'ah (soal hal 371)

📅 17/09/22 📝
Download MP3

86. apakah boleh bagi kita untuk mencerca orang yang dicerca oleh ahli ilmu (hal 373)

📅 24/09/22 📝
Download MP3

87. pendapat terkait pemuda salafy yang tergabung dengan haraqi dan para penyerunya dan ketika dinasihati tidak menerima, apakah perlu ditahdzir dan ditinggalkan (hal 375)

📅 05/11/22 📝
Download MP3

88. apakah boleh bagi kita untuk mencerca orang yang dicerca oleh ahli ilmu (hal 373)

📅 12/11/22 📝
Download MP3

89. bolehkah mengambil bantuan dari hizbiyin yang diketahui mereka bertujuan untuk menguasai dan minyimpangkan salaffyin (hal 373)

📅 19/11/22 📝
Download MP3

90. bagaimana berhubungan dengan orang-orang yang menyelisihi manhaj salaf (hal 379)

📅 26/11/22 📝
Download MP3

91. bagaimana berhubungan dengan orang-orang yang menyelisihi manhaj salaf (lanjutan)

📅 10/12/22 📝
Download MP3

92. bagaimana berhubungan dengan orang-orang yang menyelisihi manhaj salaf (lanjutan)

📅 17/12/22 📝
Download MP3

93. bagaimana berhubungan dengan orang-orang yang menyelisihi manhaj salaf (lanjutan)

📅 24/12/22 📝
Download MP3

94. bagaimana berhubungan dengan orang-orang yang menyelisihi manhaj salaf (lanjutan)

📅 07/01/23 📝
Download MP3

95. bagaimana berhubungan dengan orang-orang yang menyelisihi manhaj salaf (lanjutan)

📅 14/01/23 📝
Download MP3

96. bagaimana berhubungan dengan orang-orang yang menyelisihi manhaj salaf (lanjutan)

📅 21/01/23 📝
Download MP3

97. metode-metode yang ditempuh oleh ahlu ahwa orang yang menyelisihi rasulullah

📅 04/02/23 📝
Download MP3

98. bagaimana berhubungan dengan orang-orang yang menyelisihi manhaj salaf (lanjutan)

📅 25/02/23 📝
Download MP3

99. bagaimana berhubungan dengan orang-orang yang menyelisihi manhaj salaf (lanjutan)

📅 11/03/23 📝
Download MP3

100. majmu' fatawa war rasail syaikh rabi' jilid 14

📅 18/03/23 📝
Download MP3

101. murojaah keutamaan ilmu dan ulama

📅 20/05/23 📝
Download MP3

102. wasilah (media) agar kita mengetahui keadaan kaum muslimin

📅 27/05/23 📝
Download MP3

103. kelompok yang menyimpang dari jalan yang lurus

📅 03/06/23 📝
Download MP3

104. kelompok yang menyimpang dari jalan yang lurus (lanjutan)

📅 10/06/23 📝
Download MP3

105. kelompok khawarij

📅 17/06/23 📝
Download MP3

106. kelompok khawarij

📅 08/07/23 📝
Download MP3

107. kelompok khawarij

📅 15/07/23 📝
Download MP3

108. kelompok khawarij

📅 22/07/23 📝
Download MP3

109. kelompok khawarij

📅 29/07/23 📝
Download MP3

110. kelompok khawarij

📅 05/08/23 📝
Download MP3

111. tentang murji'ah

📅 19/08/23 📝
Download MP3

112. tentang murji'ah

📅 26/08/23 📝
Download MP3

113. tentang murji'ah

📅 09/09/23 📝
Download MP3

114. perbedaan 2 kelompok antara jabriyah dan qodariyah

📅 23/09/23 📝
Download MP3

115. majmu' fatawa war rasail syaikh rabi' jilid 14

📅 30/09/23 📝
Download MP3

116. perbedaan hululiyah dan wahdatul wujud

📅 21/10/23 📝
Download MP3

117. hukum bermuamalah dengan kaum rafidhah

📅 04/11/23 📝
Download MP3

118. hukum bermuamalah dengan kaum rafidhah

📅 11/11/23 📝
Download MP3

119. hukum bermuamalah dengan kaum rafidhah

📅 18/11/23 📝
Download MP3

120. ikhwanul muslimin

📅 25/11/23 📝
Download MP3

121. majmu' fatawa war rasail syaikh rabi' jilid 14

📅 02/12/23 📝
Download MP3

122. majmu' fatawa war rasail syaikh rabi' jilid 14

📅 09/12/23 📝
Download MP3

123. majmu' fatawa war rasail syaikh rabi' jilid 14

📅 23/12/23 📝
Download MP3

124. majmu' fatawa war rasail syaikh rabi' jilid 14

📅 30/12/23 📝
Download MP3

Posting Komentar untuk "🎧 Majmu' al Fatawa war Rasail Syaikh Rabi' - Ustadz Abu Bakar Jombang (124 audio)"

بسم الله الرحمن الرحيم