Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

🎧 Kasyfu Syubhat - Ustadz Abu Sholeh (34 audio)

Daftar Isi [Lihat]
Kasyfu Syubhat - Ustadz Abu Sholeh (kumpulan audio)

Download Kitab

Judul kitab: Kasyfu Syubhat
Karya: Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah
Download PDF Kitab

Download Audio Kajian

Kumpulan rekaman audio kajian kitab Kasyfu Syubhat
Pemateri: al Ustadz Abu Sholeh hafizhahullah
Lokasi: Masjid Raya Ukhuwwah Jl Kalimantan Denpasar
Sumber: t.me/anNajiyah_Bali

1. muqoddimah

📅 16/12/18 📝
Download MP3

2. biografi syaikh muhammad bin abdul wahhab

📅 30/12/18 📝 ⬇️ Rincian Pembahasan: ◾️ (Lanjutan) Biografi sang penulis Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah 'alaih. ▫️ Keadaan Ummat ketika zaman beliau rahimahullah ▫️ Kecemburuan Beliau terhadap Agama dan Ilmu sehingga dengan itu mendorong beliau untuk Berdakwah ilallah ▫️Beliau menjalin hubungan dengan Amir/pimpinan Daerah beliau ('Uyainah) dan meminta dukungan terhadap Dakwah beliau
Download MP3

3. biografi sang penulis as syaikh muhammad bin abdul wahhab rahmatullah 'alaih (lanjutan)

📅 13/01/19 📝 ⬇️ Rincian Pembahasan: ◾️ (Lanjutan) Biografi sang penulis As Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Rahmatullah 'alaih ▫️ Terusirnya beliau dari tanah kelahiran beliau oleh Amir/Pemimpin negri beliau sendiri Rahimahullah. ▫️ Beliau mendatangi salahsatu murid beliau di negri Dir'iyyah. ▫️ Beliau mendapat bantuan pertolongan, perlindungan dan dukungan dari Amir/Pemimpin negeri tersebut yaitu Muhammad bin Sa'ud. ▫️ Para penuntut Ilmu mulai berdatangan berguru dan menimba ilmu kepada beliau. ▫️ Menyebarnya dakwah beliau dan meluasnya wilayah negeri tauhid sampai ke negeri beliau sendiri dan lebih luas lagi. ▫️ Tuduhan (Khawarij) kepada beliau dan Bantahannya.
Download MP3

4. makna tauhid dan dalil-dalilnya dan tauhid rububiyyah konsekwensinya adalah tauhid uluhiyyah

📅 27/01/19 📝 ⬇️ Rincian Pembahasan: ▫️Bahwa Syi'ah dan Sufi adalah paham yg pertama kali menyebarkan 'Syubhat' / kerancuan paham sesat dan kesyirikan. ▫️Faedah mengawali karya tulis atau surat menyurat dengan 'Bismillah'. ▫️Penjelasan apa Makna Tauhid dan Dalil-dalilnya. ▫️Keterkaitan antara tauhid Rububiyyah dan Uluhiyyah, tauhid Rububiyyah konsekwensinya adalah tauhid Uluhiyyah (rububiyyah adalah dalil untuk uluhiyyah).
Download MP3

5. sejarah terjadinya kesyirikan di muka bumi

📅 24/02/19 📝 Ringkasan Pembahasan ✏️Ghuluw kepada orang-orang shalih ✏️Sejarah terjadinya kesyirikan ✏️Diutusnya Nabi Nuh 'alaihissalam ✏️ Nabi Muhammad mengajak kepada Tauhid di Mekkah selama 13 tahun ✏️Hancurnya kesyirikan di Mekkah
Download MP3

6. sebab-sebab diutusnya nabi muhammad shallallahu'alaihi wasallam

📅 10/03/19 📝
Download MP3

7. apa itu mujaddid dan siapa saja tokoh-tokohnya? tauhid rububiyah mengharuskan orang untuk beribadah secara uluhiyah

📅 17/03/19 📝 ⬇️Rincian Pembahasan ✏️ Apa itu Mujaddid dan siapa saja tokoh - tokohnya? ✏️ Makna al-Mujaddid ✏️ Kenapa Islam mulai terasing di jaman ini? ✏️ Allah akan memunculkan para Mujaddid ketika umat Islam butuh kepada mereka. ✏️ Tauhid Rububiyah mengharuskan orang untuk beribadah secara Uluhiyah. ✏️ Makna Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah. ✏️ Amalan Ibadah seseorang tidak akan berguna ketika melakukan kesyirikan.
Download MP3

8. sesungguhnya kaum musyrikin pada zaman rasulullah juga meyakini tauhid rububiyah hanya saja mereka menentang tauhid uluhiyah

📅 31/03/19 📝 ⬇️Rincian Pembahasan ▫️Sesungguhnya kaum Musyrikin pada zaman Rasulullah juga meyakini Tauhid Rububiyah hanya saja mereka menentang Tauhid Uluhiyah. ▫️Setiap kali Rasulullah mengajak mereka untuk mengucapkan dan meyakini لا إله إلا الله (tauhid Uluhiyah) mereka selalu berargumen "Apakah dia (Rasulullah) akan menjadikan sesembahan-sesembahan (kita yg banyak ini) menjadi satu sesembahan saja? Sungguh ini adalah suatu hal yang aneh". ▫️Bahwa kaum musyrikin dahulu juga beribadah kepada Allah, mereka berdoa kepada Allah, berhaji, bersodakoh, berpuasa dan ibadah yang lain, hanya saja mereka juga beribadah kepada selain Allah (berbuat syirik). ▫️Salah satu bentuk kesyirikan mereka yaitu berdoa kepada Malaikat agar memintakan Syafaat untuk mereka kepada Allah, atau berdoa kepada orang sholih yg sudah meninggal, juga berdoa kepada para nabi.
Download MP3

9. ibadah kaum musyrikin kepada allah tidak ada manfaatnya sama sekali, bahkan rasulullah pun memerangi mereka padahal mereka juga beribadah kepada allah, karena disamping beribadah kepada allah mereka juga beribadah kepada selain allah

📅 14/04/19 📝 ⬇️Rincian Pembahasan ▪️Bahwa Ibadah kaum musyrikin kepada Allah tidak ada manfaatnya sama sekali, bahkan Rasulullah pun memerangi mereka padahal mereka juga beribadah kepada Allah, itu karena disamping beribadah kepada allah mereka juga beribadah kepada selain Allah (berbuat kesyirikan). ➡️ Faedah; Makna 'Rabb' dan 'Ilah' - 'Rabb' maknanya adalah yang memelihara dan memperhatikan seluruh mahkluknya secara fisik dengan rizki dan segala nikmat, juga secara Ruh dengan wahyu dan ilmu, ~Juga bermakna Memiliki, Menguasai, Mengatur, Memelihara Alam semesta. - Sedangkan 'Ilah' maknanya adalah al-ma'bud 'Yang diIbadahi'. ✏️ apabila dua kata itu disebutkan dalam satu konteks maka dua kata tersebut memiliki makna yang berbeda, namun jika disebutkan salah satunya atau secara terpisah maka maknanya sama (seperti kata Faqir dan Miskin atau 'Iman dan Islam)
Download MP3

10. lanjutan penjelasan makna rabb dan makna ilah

📅 28/04/19 📝
Download MP3

11. lanjutan penjelasan makna rabb dan makna ilah

📅 16/06/19 📝
Download MP3

12. kesalahan dalam memahami makna rabb dan ilah

📅 23/06/19 📝 Rincian Pembahasan ✏️ Kesalahan dalam Memahami Makna Rabb dan Ilah; ▪️Bahwa orang terkemuka dari kaum ahli kalam dan filsafat mereka meyakini makna Rabb dan Ilah hanyalah sebatas "Dzat yang mencipta mengatur dan memberi rizki" saja. ▪️ Perselisihan para Ulama tentang makna ayat (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ ...) apakah yang dimaksud syirik besar atau kecil. ▪️ Sebagaimana kita wajib mengIlmui dan meyakini Tauhid maka kita wajib pula mengetahui Kesyirikan agar tidak terjatuh padanya. ▪️ Bahwa agama para Rasul terdahulu adalah Islam mentauhidkan Allah. ▪️ Betapa banyak kaum muslimin yang mengaku islam tetapi mereka tidak memahami makna Islam itu sendiri, makna Tauhid, makna لا إله إلا الله. ▪️ Dua faidah yang kita dapatkan; 1. Nikmat kita mendapat rahmat dan fadhilah Allah fahamkan kita dengan tauhid dan kesyirikan diantara mayoritas ummat yang jahil atas hal itu. 2. ...
Download MP3

13. 2 faidah mempelajari dan memahami tauhid

📅 30/06/19 📝 Rincian Pembahasan ▪️ Dengan Mempelajari dan Memahami Tauhid Dua faidah yang kita dapatkan ; 1. Nikmat kita mendapat rahmat dan fadhilah Allah fahamkan kita dengan tauhid dan kesyirikan diantara mayoritas ummat yang jahil atas hal itu. 2. Kita akan merasa takut untuk terjatuh dalam kesyirikan kepada Allah sehingga akan menjauhinya. ▪️ Tidak ada orang yang merasa aman untuk tidak terjatuh kepada kesyirikan kecuali orang yang Jahil terhadap Tauhid dan Kesyirikan. ▪️ "Kita mengetahui kejelekan bukan untuk melakukannya tapi untuk menjauhinya, karena orang yang tidak tahu kejelekan bisa jadi dia akan terjatuh kepadanya". ▪️ Penjelasan apakah kejahilan bisa menjadi Udzur untuk tidak dikafirkan, dan bagaimana hukum orang yang meninggalkan salah satu rukun islam karena malas dan meremehkan kewajiban tersebut. ▪️ Bagaimana dengan orang pedalaman yang jauh dari kaum muslimin, tidak mendapatkan informasi dan dakwah islam, sehingga dia jahil tentang agama Islam. ▪️ Diharamkannya mengolok-olok Allah dan Rasul-Nya juga ayat-ayatnya walaupun hanya untuk bercanda atau bersenda gurau sekalipun.
Download MP3

14. musuh-musuh dakwah adalah sunnatullah

📅 14/07/19 📝 Rincian Pembahasan ▪️Jika saja para sahabat Rasulullah yang kuat Imannya seperti Umar dan yang lainnya mereka mengkhawatirkan diri mereka untuk terjatuh pada kemunafikan maka sudah seharusnya kita lebih khawatir lagi dari mereka. ▪️Betapa banyak orang yang melakukan perbuatan atau mengucapkan ucapan yang dia kira bisa mendekatkan dirinya kepada Allah tapi ternyata justru perbuatan atau ucapan itu adalah kekufuran, inilah seseorang yang dikatakan "Kufur tanpa sadar". ▪️Kisah pengingkaran nabi Musa atas kaumnya ketika mereka meminta sebuah permintaan yang tanpa mereka sadari dan ketahui ternyata apa yang mereka minta itu adalah kekufuran. ✏️Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi dengan membawa dakwah Tauhid kecuali Allah jadikan musuh-musuh untuk mereka baik dari kalangan Jin maupun manusia. ▪️Hikmah Allah jadikan musuh, ujian, halangan dan rintangan dalam dakwah adalah untuk menguji manusia siapa yang jujur dan tidak, siapa yang taat dan yang tidak taat dalam mengikuti dakwah tersebut.
Download MP3

15. hikmah dibalik musuh dakwah

📅 28/07/19 📝 ⬇️ Rincian Pembahasan ▪️Bahwa musuh dakwah tauhid bukan hanya orang yang jahil saja, tapi banyak dari mereka yang justru berilmu, memiliki kitab-kitab dan hujjah/dalil-dalil yg banyak. ▪️Tafsir dan penjelasan ayat ke 112 dari surat Al an'am. ▪️Bahwa manusia yang paling keras/paling besar ujiannya adalah para nabi dan dua generasi pengikut mereka. ▪️Ahlul batil meyakini bahwa ilmu kalam dan ilmu mantik adalah ilmu yang benar dan bisa memberikan keyakinan. ▪️Kewajiban atas kita untuk mempelajari ilmu agama Allah agar tidak tertipu dengan para setan dari jin dan manusia. ▪️Sumpah serapah Iblis untuk benar-benar akan menghalangi manusia dari jalan yang lurus dari segala penjuru kecuali hamba-hamba Allah yang Ikhlas.
Download MP3

16. kasyfu syubhat

📅 15/08/19 📝
Download MP3

17. satu orang awam ahli tauhid akan bisa mengalahkan 1000 orang ahli syirik

📅 25/08/19 📝 ✏️ Rincian Pembahasan ▫️Satu orang awam ahli tauhid akan bisa mengalahkan 1000 orang ahli syirik. {وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ} [الصافات : 173] ▫️Tetapi walau demikian sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk mempelajari ilmu agama Allah sebagai hujjah dan benteng dari syubhat mereka. ▫️Syarat agar Allah menangkan kaum mukminin dan Allah turunkan pertolongan pada mereka adalah dengan mentaati Allah dan Rasulnya. ▫️Sebuah contoh akibat menentang perintah Rasulullah adalah bagaimana pasukan kaum muslimin dalam perang Uhud. ▫️Tidaklah seorang ahli batil menyampaikan hujjah kebatilan melainkan Allah telah memberikan bantahannya di dalam al quran.
Download MP3

18. bab membantah ahlul batil secara global dan terperinci

📅 29/09/19 📝 ⬇️Rincian Pembahasan ✏️ Bab: Membantah ahlul batil secara global dan terperinci (Lanjutan) ▫️Penjelasan makna "تأويله " dalam surat Ali Imran ayat ke tujuh. ▫️"Jika engkau melihat ada orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat maka mereka itulah orang-orang yang Allah sebutkan (dalam ayat ke tujuh surat Ali Imran) maka jauhilah mereka". ▫️Dua syarat Syafa'at: - Izin dari Allah kepada pemberi syafa'at untuk memberi syafa'at. - Orang yang akan diberi syafa'at harus dari ahli tauhid. ▫️Siapakah para Wali Allah?
Download MP3

19. siapakah wali allah?

📅 13/10/19 📝 Rincian Pembahasan ✏️ Bab: Membantah ahlul batil secara global dan terperinci (Lanjutan) ▫️ Penjelasan siapakah para wali Allah beserta dalil-dalilnya. ▫️ Para wali Allah itu juga hamba yang butuh kepada Allah, tidak bisa memberi manfaat atau mudharat. ▫️ Allah menghukumi para pengagung kuburan sebagai musyrik dan disamakan dengan kaum musyrikin dahulu sekalipun mereka mengaku hanya berwasilah kepada penghuni kuburan tersebut.
Download MP3

20. bantahan terhadap syubhat ahlul bid'ah

📅 17/11/19 📝 Rincian Pembahasan ✏️ Bab: Membantah ahlul batil secara global dan terperinci (Lanjutan) ▫️ Bantahan atas syubhat Pertama: "Kami hanya menjadikan mereka (sesembahan selain Allah) sebagai perantara antara kami dengan Allah". ▫️ Bantahan atas syubhat Kedua: "Semua ayat yang melarang, melaknat dan mengecam perbuatan syirik itu turun untuk orang-orang yang menyembah kepada berhala, sedangkan kami tidak menyembah berhala, kami bertawasul kepada orang-orang shalih, bagimana bisa kalian menyamakan orang shalih dengan berhala?".
Download MP3

21. makna ibadah

📅 29/12/19 📝 ⬇️ Rincian Pembahasan Bab: Membantah ahlul batil secara terperinci (Lanjutan) Bantahan atas syubhat ke empat: "Sesungguhnya permohonan dan doa kami kepada mereka (para nabi atau para wali) itu (hanya sekedar permohonan) bukan ibadah." Makna / Definisi Ibadah beserta penjelasannya. "Doa itu adalah Ibadah" Dua jenis doa yaitu Doa Ibadah dan Doa Masalah beserta penjelasan keduanya. "Iltija" (Meminta perlindungan) kepada selain Allah dalam perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah adalah Kesyirikan. "Kejahilan (kebodohan) adalah sumber segala Bencana"
Download MP3

22. bantahan syubhat ke 4 (lanjutan)

📅 26/01/20 📝 Rincian Pembahasan ✏️ Bab: Membantah ahlul batil secara terperinci ▪️Bantahan syubhat ke 4 (Lanjutan) Akidah yang benar ahlussunnah adalah meyakini bahwa syafa'at para rasul, nabi, auliya dan shalihin itu hak, tetapi syafa'at mereka semua adalah milik Allah (semua atas izin Allah) maka kita memintanya hanya kepada Allah. Contoh doa yang benar untuk meminta syafa'at kepada Allah. Sekilas kisah tentang Syafa'atul 'udzma (syafa'at baginda Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam). Dengan diberikannya Syafa'at kepada para Nabi dan Rasul itu bukan berarti boleh meminta syafa'at langsung kepada mereka terlebih mereka sudah wafat.
Download MP3

23. khowarij dan mu'tazilah adalah dua kelompok yang mengingkari syafa'at di hari kiamat

📅 16/02/20 📝
Download MP3

24. bab membantah ahlul batil secara terperinci (lanjutan)

📅 23/02/20 📝 Rincian Pembahasan ✏️ Bab: Membantah Ahlul Batil secara terperinci (Lanjutan) "Bagaimana seseorang bisa terhindar dari kesyirikan sedangkan dia tidak mengetahui hakikat kesyirikan itu sendiri?" ▫ Kesyirikan itu bukan hanya sebatas peribadatan kepada berhala saja. ▫️ Diantara makhluk Allah yang paling sholih adalah Malaikat, tetapi walau demikian mereka tetap diawasi Allah, bahkan Allah pun mengancam mereka dengan keras (Surat Al-Anbiya: 26-29)
Download MP3

25. bab membantah ahlul batil: bagaimana menjawab syubhat peribadatan kepada orang sholeh, wali dan selainnya karena memiliki kedudukan dan kemuliaan di sisi allah?

📅 26/02/21 📝
Download MP3

26. bab membantah ahlul batil secara terperinci: beberapa syubhat tentang syafa'at dan cara membantahnya

📅 12/03/21 📝
Download MP3

27. bab membantah ahlul batil secara terperinci: beberapa syubhat tentang syafa'at dan cara membantahnya

📅 26/03/21 📝
Download MP3

28. bab membantah ahlul batil secara terperinci: beberapa syubhat tentang syafa'at dan cara membantahnya

📅 12/06/21 📝
Download MP3

29. bab membantah ahlul batil secara terperinci (lanjutan)

📅 19/06/21 📝
Download MP3

30. bab membantah ahlul batil secara terperinci (lanjutan)

📅 26/06/21 📝
Download MP3

31. bab membantah ahlul batil secara terperinci (lanjutan)

📅 27/08/21 📝
Download MP3

32. bab membantah ahlul batil secara terperinci (lanjutan)

📅 10/09/21 📝
Download MP3

33. bab membantah ahlul batil secara terperinci (lanjutan)

📅 24/09/21 📝
Download MP3

34. bab membantah ahlul batil secara terperinci (lanjutan)

📅 08/10/21 📝
Download MP3Posting Komentar untuk "🎧 Kasyfu Syubhat - Ustadz Abu Sholeh (34 audio)"

بسم الله الرحمن الرحيم