Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

🎧 Ushul ats Tsalatsah - Ustadz Salman (55 audio)

Daftar Isi [Lihat]
Ushul ats Tsalatsah - Ustadz Salman (kumpulan audio)
Bismillah
Kumpulan rekaman audio kajian
Materi: Kitab Ushul ats Tsalatsah
Pemateri: al Ustadz Salman hafizhahullah
Lokasi: Masjid Raya Ukhuwwah Jl Kalimantan Denpasar
Cara unduh: klik kanan pada judul kajian > save link as / simpan link sebagai
Sumber: t.me/anNajiyahBali

01. ushul tsalatsah
📅 10/12/16 📝

02. ushul tsalatsah
📅 14/01/17 📝

03. ushul ats tsalatsah
📅 28/01/17 📝 www.sunnah.me

04. ushul tsalatsah
📅 11/02/17 📝

05. ushul ats tsalatsah
📅 25/02/17 📝 www.sunnah.me

06. ushul tsalatsah
📅 11/03/17 📝

07. ushul tsalatsah
📅 08/04/17 📝

08. ushul tsalatsah
📅 28/04/17 📝

09. ushul tsalatsah
📅 08/07/17 📝

10. ushul tsalatsah
📅 22/07/17 📝

11. ushul tsalatsah
📅 12/08/17 📝

12. ushul tsalatsah
📅 09/09/17 📝

13. ushul tsalatsah
📅 23/09/17 📝

14. ushul tsalatsah
📅 14/10/17 📝

15. ushul tsalatsah
📅 11/11/17 📝

16. ushul tsalatsah
📅 25/11/17 📝

17. ushul tsalatsah
📅 09/12/17 📝

18. ushul tsalatsah
📅 23/12/17 📝

19. ushul tsalatsah
📅 13/01/18 📝

20. ushul tsalatsah
📅 27/01/18 📝

21. ushul tsalatsah
📅 10/02/18 📝

22. ushul tsalatsah
📅 24/02/18 📝

23. ushul tsalatsah
📅 10/03/18 📝

24. ushul tsalatsah
📅 24/03/18 📝

25. ushul tsalatsah
📅 14/04/18 📝

26. ushul tsalatsah
📅 12/05/18 📝

27. ushul tsalatsah
📅 30/06/18 📝

28. wajibnya mentaati rasulnya dan dilarang mendurhakai rasulnya (surat al muzammil ayat 15-16) dan allah tidak ridho dipersekutukan dalam bentuk apapun (surat al jin ayat 18)
📅 28/07/18 📝 Rincian Pembahasan: Tiga Permasalahan yang Wajib diketahui setiap Muslim untuk mempelajarinya dan mengamalkannya. ✏️ Wajibnya mentaati RasulNya Dan Dilarang mendurhakai RasulNya. (Qs. Al Muzammil 15-16) ✏️ Allah tidak ridho dipersekutukan dalam bentuk apapun. (Qs. Al Jin 18) ✏️ Hukum-hukum yang berkaitan tentang Masjid menurut 5 pendapat para salaf.

29. wajibnya mentaati rasulnya dan dilarang mendurhakai rasulnya (surat al muzammil ayat 15-16), allah tidak ridho dipersekutukan dalam bentuk apapun (surat al jin ayat 18) dan masalah al-wala wal bara'
📅 11/08/18 📝 Rincian Pembahasan: ✔️Tiga Permasalahan yang Wajib diketahui setiap Muslim untuk mempelajarinya dan mengamalkannya. ✏️ 1. Wajibnya mentaati RasulNya Dan Dilarang mendurhakai RasulNya. (Qs. Al Muzammil 15-16) ✏️ 2. Allah tidak ridho dipersekutukan dalam bentuk apapun. (Qs. Al Jin 18) ✏️3. Masalah al-Wala wal Bara' Dilarang loyal kepada orang yang memusuhi Allah dan rasul Nya walaupun dia merupakan orang terdekatnya. Al Wala wal Bara merupakan prinsipnya Tauhid

30. lanjutan point ke-3 masalah al-wala wal bara'
📅 01/09/18 📝 Rincian Pembahasan: ✔️Tiga Permasalahan yang Wajib diketahui setiap Muslim untuk mempelajarinya dan mengamalkannya. Lanjutan Point ke-3 ✏️3. Masalah al-Wala wal Bara' Dilarang loyal kepada orang yang memusuhi Allah dan rasul Nya walaupun dia merupakan orang terdekatnya. Al Wala wal Bara merupakan prinsipnya Tauhid

31. tujuan hidup di dunia
📅 29/09/18 📝

32. tujuan diciptakan jin dan manusia
📅 10/11/18 📝 ▫️ Rincian Pembahasan: ✏️Penjelasan Perkataan Penulis (As Syaikh Muhammad Bin Abdul Wahhab Rohimahullah); ("...وَØ®َلَقَهُمْ لَهَا) - Penjelasan ayat {وَمَا Ø®َلَقْتُ الْجِنَّ وَالْØ¥ِنسَ Ø¥ِلَّا لِيَعْبُدُونِ} - Tujuan dan Tugas Penciptaan Jin dan Manusia - Pengertian الْجِنُّ dan الْØ¥ِنْسُ - Keberadaan Jin dan Kewajiban untuk mengImaninya

33. tujuan diciptakan jin dan manusia
📅 24/11/18 📝 ▫️ Rincian Pembahasan: ✏️BAB: الحنفيّØ© ملّØ© إبراهيم ▫️Ma'na يعبدون ▫️Ibadah adalah Tauhid dan sebaliknya ▫️Dalil pembagian Tauhid menjadi tiga ▫️Ma'na Tauhid Uluhiyyah ▫️Tidak cukup hanya meyakini salah satu Tauhid saja

34. sebesar-besar larangan allah adalah perbuatan kesyirikan
📅 12/01/19 📝 ✏️ Rincian Pembahasan: *Bab. Sebesar-besar larangan Allah adalah perbuatan kesyirikan An-Nisā' :36 - Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. ▪️ Sebesar-besar larangan Allah lebih besar daripada riba, minum khamr, daripada mencuri dan lebih besar daripada memakan harta orang dengan cara bathil atau pun dengan judi. ▫️Dalil QS.al- An 'am 151 - 153 Qs. Al-'Anām :151 - Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). ▪️Qs. Al-'Anām : 152 - Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. ▪️Al-'An`ām : 153 - dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Tafsir at Thobrani : diakhir ayat 151, 152 dan 153 : Memahami, mengingat dan bertakwa Ayat2 ini disebutkan pada Kitab Taurat (10 haq perintah) ▪️Qs. Al-'Isrā' : 22 - Janganlah kamu adakan tuhan yang lain di samping Allah, agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan (Allah). ▪️Qs. Al-'Isrā :39 - Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Dan janganlah kamu mengadakan tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela lagi dijauhkan (dari rahmat Allah). Wallahu a'lam

35. perkara yang paling allah larang atau haramkan adalah kesyirikan dan dalil-dalilnya dari ayat dan hadits
📅 26/01/19 📝 ⬇️ Rincian Pembahasan: ▫️Perkara yang paling Allah larang/haramkan adalah Kesyirikan dan dalil-dalilnya dari Ayat dan Hadits. ▫️Wajib bagi orang yang Allah telah selamatkan dari perbuatan dosa untuk menjauhi lingkungan kemaksiatan, teman ahli maksiat dan segala hal yang akan membuatnya jatuh kembali dalam dosa tersebut. ▫️Allah tidak akan mengampuni Dosa Kesyirikan, dan mengampuni dosa selain Kesyirikan jika ia menghendaki. ▫️Allah mengharamkan Surga bagi pelaku Kesyirikan (jika tidak bertaubat sampai dia meninggal), dan tempat kembalinya adalah Neraka.

36. kesyirikan adalah kezhaliman yang paling besar
📅 09/02/19 📝 ⬇️ Rincian Pembahasan: ▫️Kesyirikan adalah Kezaliman yang paling besar. ▫️Kewajiban bagi para Ulama, para Pengajar/guru dan setiap muslim untuk menjelaskan dan memperingatkan ummat dari kesyirikan. ▫️Kewajiban memerangi (dengan segala persyaratannya) kesyirikan dan kaum musyrikin sekuat tenaga sampai mereka bertaubat dan berIslam. ▫️Banyak pada dai yg memperingatkan ummat dari dosa kecil dan besar saja tapi tidak memperingatkan dari dosa yang paling besar (kesyirikan).

37. sebesar-besar larangan allah adalah kesyirikan
📅 23/02/19 📝 ⬇️ Ringkasan Pembahasan: ✏️Sebesar-besar larangan Allah adalah perbuatan kesyirikan ✏️Penafsiran Tauhid adalah yang sesuai dengan penafsiran para sahabat. ✏️ Berhati-hati dalam mengambil ilmu ✏️ Ada dari sebagian orang yang mengatakan bahwa syirik itu dari sisi hakimiyyah yaitu berhukum dari hukum yang bukan dari hukum Allah adalah kesyirikan seperti ketaatan dengan makhluk. Dan biasanya berasal dari pemahaman khawarij. ☝️Dengarkan bantahan nya dari asy Syaikh Shalih Fauzan hafizhahullah

38. bentuk penafsiran kesyirikan yang salah
📅 16/03/19 📝 ✏️Bab. Sebesar-besar larangan Allah adalah kesyirikan ▫️Pengertian kesyirikan adalah "Mengibadahi selain Allah dan juga kepada Allah" ▫️Banyak orang yang menafsirkan kesyirikan dengan selain penafsiran yang sebenarnya; ~Ada yang menafsirkan kesyirikan adalah 'Syirik Hakimiyah' (Berhukum dengan selain hukum Allah) ~Juga ditafsirkan kesyirikan adalah 'Cinta kepada Harta dan Dunia'. ✏️Diantara sifat tabiat manusia adalah Cinta harta benda dunia, dan yang dilarang adalah ketika kecintaan kepada harta dunia tadi melebihi Cinta kepada Allah.

39. tiga landasan utama (mengenal allah, agama, dan nabi)
📅 30/03/19 📝 ⬇️ Rincian Pembahasan: ✏️Risalah ke EMPAT: Tiga Pokok Dasar Agama Islam, yaitu Pengertian seorang hamba atas: ▫️ Robb nya (Tuhannya), ▫️ Agama nya, dan ▫️ Nabi nya. Tiga pokok dasar ini yg akan ditanyakan oleh malaikat kelak di alam Barzakh (alam kubur). ✏️Alam barzakh adalah masa atara kematian seorang hamba sampai hari kiamat bagaimanapun bentuk dan sebab kematiannya. ▫️Lima tahap kehidupan manusia, yaitu: 1. Alam 'adm (ketiadaan) 2. Alam rahim (kandungan) 3. Alam dunia 4. Alam barzakh (kubur) 5. Alam akhirat Kisah bagaimana gambaran seorang Muslim menjawab pertanyaan malaikat di alam Barzakh kelak.

40. pertanyaan siapa robb mu?
📅 13/07/19 📝 Rincian Pembahasan: Lanjutan.. Pengetahuan Hamba Atas Rabb, Agama dan Nabinya ▪️Wajib untuk melandasi akidah dengan Dalil Alquran dan Sunnah, juga dengan melihat dan mentadaburi Ayat-ayat Allah Di alam semesta ini. ▪️Allah lah yang memberi rizki seluruh hambanya, mulai dari dalam kandungan Allah sudah memberikan rizki padanya. ▪️Gambaran proses penciptaan manusia di dalam kandungan dimulai dari setetes air mani hingga Allah tiupkan Ruh kepadanya. ▪️Tidak ada makhluk di dunia ini melainkan Allah beri rizki padanya, mulai makhluk yg terbesar sampai yg terkecil, baik di daratan maupun di lautan.

41. pengetahuan hamba atas rabb
📅 24/08/19 📝 ✏️ Rincian Pembahasan: Lanjutan... ✏️ Pengetahuan Hamba Atas Rabb, Agama dan Nabinya ▫️Sebagaimana kaum mukminin kaum musyrikin juga mengakui bahwa Allah lah pencipta pemberi rizki (Tauhid Rububiyah). ▫️Perbedaan kaum Mukminin dan Musyrikin adalah Kaum mukminin mengImani Tauhid Rububiyah dan 'Ubudiyah (hanya beribadah kepada Allah). Sedangkan kaum Musyrikin meyakini Tauhid Rububiyah tapi tidak dengan 'Ubudiyah Allah. ▫️Keagungan ayat pertama surat Al Fatihah {الْØ­َمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} - Sebagai akhir seruan penduduk Jannah kelak. - Allah memulai dan mengakhiri penciptaan makhluknya dengan kalimat ini. ▫️Nama "الله" hanya untuk Allah, tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah.

42. pengetahuan hamba atas rabb
📅 14/09/19 📝 Rincian Pembahasan: ✏️ Bab. Pengetahuan Hamba Atas Rabb, Agama dan Nabinya ▫️ Empat surat yang diawali dengan الحمد لله selain surat Al-fatihah; Al-an'am, Al-kahfi, Saba dan Fathir. ▫️ Kalimat "ربّ العالمين" (tuhan alam semesta) Mutlak hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. ▫️ Orang kafir Quraisy pun meyakini dan mengakui bahwa yang menciptakan mereka adalah Allah. ▫️Kalimat "..إيّاك نعبد" (hanya kepadamu..) sebagai pembatasan ibadah kita hanya kepada Allah.

43. dengan apa dan bagaimana kita mengenal allah, rabb kita?
📅 28/09/19 📝 ⬇️ Rincian Pembahasan: ✏️ -Pengetahuan Hamba Atas Rabb, Agama dan Nabinya Lanjutan... ▫️Dengan apa dan bagaimana kita mengenal Allah (Rabb) kita?

44. dengan apa dan bagaimana kita mengenal allah, rabb kita?
📅 12/10/19 📝 Rincian Pembahasan: ✏️ Pengetahuan Hamba Atas Rob, Agama dan Nabinya (Lanjutan...) ▫️ Diantara tanda-tanda keberadaan sang pencipta (Allah) adalah adanya siang dan malam, matahari dan bulan, gunung dan laut serta seluruh alam semesta. ▫️ Ayat-ayat Kauniyah (ciptaan, alam semesta) menunjukkan Adanya sang pencipta (Allah), sedangkan ayat-ayat Quraniyah (ayat al-quran) sebagai perintah untuk mengIbadahi sang pencipta

45. bagaimana engkau mengenal allah?
📅 26/10/19 📝 Rincian Pembahasan: ✏️ Pengetahuan Hamba Atas Rabb, Agama dan Nabinya (Lanjutan...) ▪️Dengan apa kita mengenal Allah. ▫️ Diantara ayat (tanda-tanda keberadaan dan kebesaran) Allah yang paling besar adalah adanya Siang dan Malam yang silih berganti dengan teratur. ▫️ Makhluk ciptaan Allah maha sempurna teratur selalu berkualitas dan terus menerus, jauh berbeda dengan hasil karya manusia yang mudah rusak tidak berumur lama.

46. dalil-dalil tentang rububiyyah dan uluhiyyah allah
📅 16/11/19 📝

47. dalil-dalil tentang rububiyyah dan uluhiyyah allah
📅 30/11/19 📝 Rincian Pembahasan: ✏️ Pengetahuan Hamba Atas Rabb, Agama dan Nabi ▪️ Bab: Dalil/tanda-tanda atas Rububiyah dan Uluhiyah Allah ▫️Diantara makhluk Allah adalah tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi beserta segala penduduk yang ada pada keduanya juga diantara keduanya.

48. dalil-dalil tentang rububiyyah dan uluhiyyah allah (lanjutan)
📅 07/12/19 📝 Rincian Pembahasan: ✏️ Pengetahuan Hamba Atas Rabb, Agama dan Nabinya ▪️Bab: Dalil /tanda-tanda atas Rububiyah dan Uluhiyyah Allah (Lanjutan..) ▫️Ibadah yang paling agung adalah Sujud, yaitu dengan menempelkan anggota tubuh yang paling mulia (wajah) ke bawah sejajar dengan dua telapak tangan, lutut dan jemari kaki sebagai wujud peribadahan, penghambaan dan perendahan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. ▫️ Dikarenakan keagungan ibadah sujud dan dikarenakan sujud adalah moment saat-saat seorang hamba paling dekat dengan Allah maka kita dianjurkan untuk banyak berdoa ketika itu. ▫️ Allah menciptakan langit dan bumi selama enam hari. ▫Bukankah Allah mampu menciptakan keduanya dalam sekejap saja? Penjelasan tentang hikmahnya

49. hikmah diciptakannya bumi dan langit selama 6 hari
📅 28/12/19 📝 Rincian Pembahasan: ✏️ Pengetahuan Hamba Atas Rabb, Agama dan Nabinya ▪️Penjelasan tentang hikmahnya Allah menciptakan Langit dan Bumi selama 6 hari. ( Lanjutan ). Mengapa hari Jum'at dijadikan sebagai hari yang Agung? Kapan Allah ciptakan Arsy? Penjelasan tentang makna Istawa.

50. dalil-dalil rububiyyah dan uluhiyah allah
📅 11/01/20 📝 Rincian Pembahasan: Pengetahuan Hamba Atas Rabb, Agama dan Nabinya ▪️Bab: Dalil /tanda-tanda atas Rububiyah dan Uluhiyyah Allah (Lanjutan..) Tiga makna Istawa beserta penjelasannya. Istiwa adalah salah satu sifat fi'liyah Allah. Adanya siang dan malam yang silih berganti, matahari, bulan, juga bintang-bintang yg beredar pada porosnya sebagai dalil keberadaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

51. dalil dalil tentang rububiyyah dan uluhiyyah allah
📅 25/01/20 📝 Rincian Pembahasan: Pengetahuan Hamba Atas Rabb, Agama dan Nabinya Bab. Dalil /tanda-tanda atas Rububiyah dan Uluhiyyah Allah (Lanjutan) Perintah Allah secara global terbagi menjadi dua: Perintah Kauny (perintah kepada seluruh makhluk) dan perintah Syar'ie (wahyu yang Allah turunkan sebagai syariat).

52. dalil atau tanda-tanda atas rububiyah dan uluhiyyah allah (lanjutan)
📅 15/02/20 📝 Rincian Pembahasan: ✏️ Pengetahuan Hamba Atas Rabb, Agama dan Nabinya ▪️Bab: Dalil /tanda-tanda atas Rububiyah dan Uluhiyyah Allah (Lanjutan..) ▫️ Nama Rabb(Allah) adalah Dzat yang berhak untuk diIbadahi, sedangkan selain Allah tidak boleh diberi nama itu terlebih untuk diIbadahi. ▫️ Tidak cukup seseorang hanya meyakini Rububiyyah Allah saja, tapi harus dengan Iluhiyyah/Ubudiyyah Allah. ▫️ Pembagian tiga jenis Manusia; Mukmin, Kafir dan Munafik.

53. pembagian tiga jenis manusia
📅 22/02/20 📝 Rincian Pembahasan: ✏️ Pengetahuan Hamba Atas Rabb, Agama dan Nabinya ▪️Bab: Dalil /tanda-tanda atas Rububiyah dan Uluhiyyah Allah (Lanjutan) ▫️ Pembagian tiga jenis Manusia; Mukmin, Kafir dan Munafik. (Dalil lihat al-Qur'an Surah Al-Baqarah 1 sampai dengan 20) ▫️ Diantara sifat orang yang berIman adalah mereka mengImani perkara Ghaib, selalu menegakkan Shalat, berInfak, berIman kepada Al-quran dan kitab-kitab sebelumnya, juga berIman kepada Hari akhir. ▫️ Diantara sifat orang kafir adalah mereka tidak akan berIman baik diberi peringatan ataupun tidak. ▫️ Sifat orang munafik adalah selalu mengucapkan bahwa mereka berIman tetapi sebenarnya hatinya tidak berIman, itu dikarenakan pada hati mereka ada penyakit kemunafikan. ▫️ Orang-orang Munafik itu lebih jelek/jahat dari orang Kafir yang terang-terangan kekufuran dan permusuhannya kepada kaum muslimin. ▫️ Pembagian jenis-jenis orang Kafir. ▫️ Dalam Al-quran Allah menyebut/membahas orang-orang kafir hanya dalam dua ayat, tetapi Allah banyak menyebutkan tentang orang munafik dalam banyak ayat.

54. pendalilan tentang rububiyyah dan uluhiyyah allah dalam surat al-baqoroh ayat 21-22
📅 24/06/20 📝 ✏️ Rincian: Dalil Al Qur'an Al-Baqoroh 21-22 Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa, Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

55. macam-macam ibadah yang allah telah perintahkan serta dalil-dalil nya
📅 01/07/20 📝 ✏️ Rincian: Ibadah dalam etimologi bahasa : merendahkan diri kepada Allah subhana wa taala Qs.Al-Baqarah: 21 يَا Ø£َيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّØ°ِي Ø®َلَقَكُمْ وَالَّØ°ِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa, Bahwa ibadah terdiri dari 2 bagian: 1. Ibadah yang sifatnya umum untuk seluruh makhluk . Semua makhluk adalah sebagai hamba nya Allah baik mukmin maupun kafir. Semua makhluk wajib beribadah kepada Allah 2. Ibadah khusus bagi kaum mukminin.

Posting Komentar untuk "🎧 Ushul ats Tsalatsah - Ustadz Salman (55 audio)"

بسم الله الرحمن الرحيم
Join Channel Telegram