Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

🎧 Ilmu Faraidh, Upaya Menghidupkan Hukum Waris Islam - Ustadz Muhammad Rijal (26 audio)

Daftar Isi [Lihat]
Ilmu Faraidh, Upaya Menghidupkan Hukum Waris Islam - Ustadz Muhammad Rijal (kumpulan audio)
Kumpulan rekaman audio kajian
Materi: Kitab Ilmu Faraidh, Upaya Menghidupkan Hukum Waris Islam
Pemateri: al Ustadz Muhammad Rijal hafizhahullah
Lokasi: Masjid Asy-Syifa Rumah Sakit Umum Daerah Margono Soekardjo Purwokerto
Sumber: https://t.me/faraaidh

1. bab 1 muqodimah, pengantar ilmu faraidh

📅 21/08/19 📝 Ilmu Faraidh diantara ilmu yang banyak manusia berpaling darinya. Demikianlah kebanyakan manusia tidak beriman. Dalam hadits sahih disebutkan ada nabi yang dibangkitkan tidak ada seorang pun yang beriman kepada mereka. Memurnikan tawakal kpd Alloh adalah sebab Datangnya pertolongan Alloh. Tatoyyur adalah syirik dan berlawanan dengan tawakal kepada Alloh. Ilmu Faraidh mempelajari pokok/kaedah yg diambil dari Al Kitab dan assunnah .... Dst. Diantara kaedah itu misalnya: anak lelaki dua bagian anak
Download

2. bab 1 muqodimah, pengantar ilmu faraidh

📅 28/08/19 📝
Download

3. bab 2 pembahasan surat an-nisa ayat 11: warisan untuk furu' (keturunan baik anak atau cucu) dan warisan ushul (ayah atau ibu)

📅 04/09/19 📝
Download

4. bab 2 pembahasan surat an-nisa ayat 12: warisan suami dan istri

📅 18/09/19 📝
Download

5. bab 2 pembahasan surat an-nisa ayat 12: warisan anak anak ibu atau saudari seibu

📅 25/09/19 📝
Download

6. bab 3 tarikah dan hak hak yang terkait dengan harta warisan

📅 01/10/19 📝 ✏️Tarikah adalah harta murni mayit. ✏️Penjelasan tentang gono-gini ✏️Huquq Muta'alliqoh bit tarikah (Hak hak yang terkait dengan harta warisan); Biaya Penyelenggaraan Jenazah
Download

7. bab 3 hak hak yang terkait dengan harta warisan (lanjutan)

📅 09/10/19 📝 Lanjutan pembahasan : Huquq Muta'alliqoh bit tarikah (Hak hak yang terkait dengan harta warisan); 2- Hutang-Hutang Terikat, 3- Hutang-Hutang Lepas. Apabila harta terbatas, tidak mencukupi untuk melunasi hutang kepada Alloh dan hutang kepada hamba-hamba Alloh manakah yang didahulukan hutang kepada Alloh atau kepada Makhluk? 4- Wasiat dan syarat-syaratnya
Download

8. bab 4 kehati hatian dalam menetapkan hukum

📅 14/10/19 📝 Kewajiban berhati hati dalam memutuskan hukum baik dalam masalah sholat, puasa, takfir (mengafirkan), termasuk faraidh. Hukum sangat terkait dengan rukun, syarat, sebab dan penghalang. Maksud dan faedah dari bab ini diantaranya, kehati-hatian dalam menetapkan hukum
Download

9. bab 4 sebab-sebab waris yang diperselisihkan dan penghalang-penghalang warisan

📅 23/10/19 📝
Download

10. bab 5 mengenal rincian ahli waris dari kalangan laki-laki dan wanita

📅 30/10/19 📝 Mengenal Rincian Ahli Waris Dari kalangan laki-laki dan Wanita, mereka adalah: 1. Anak Laki Laki 2. Cucu Laki laki dari anak laki laki 3. Ayah 4. Ayahnya ayah (kakek) 5. Saudara Sekandung 6. Saudara Seayah 7. Saudara Seibu 8. Anak laki laki saudara sekandung (keponakan) 9. Anak laki laki saudara Seayah 10. Paman Sekandung 11. Paman Seayah 12. Anak laki laki Paman Sekandung 13. Anak laki laki Paman Seayah 14. Suami 15. Mu'tiq 1. Anak Perempuan 2. Cucu Perempuan dari Anak Laki laki 3. Ibu 4. Ibu dari ibu 5. Ibu dari Ayah 6. Saudari Sekandung 7. Saudari Seayah 8. Saudari Seibu 9. Suami 10. Mu'tiq Kerabat selain mereka di atas adalah Dzawil Arham bukan ahli waris. Misal; Ayahnya ibu (kakek dari pihak ibu); cucu dari anak perempuan; anak perempuan saudara, dst. Diagram ahli waris
Download

11. bab 5 mengenal nenek dari pihak ibu dan dari pihak ayah yang termasuk ahli waris

📅 06/11/19 📝 Mengenal siapakah jaddah fasidah (nenek yg bukan termasuk ahli waris) ? Jaddah Fasidah adalah: "Semua nenek baik dari pihak ibu atau ayah yang di dalam nasabnya terdapat seorang yg bukan ahli waris, yaitu ayahnya ibu (اب ام)"
Download

12. fardh dan ta'shib

📅 13/11/19 📝 BAB VI, adalah penjelasan bahwa cara ahli waris mendapatkan warisan ada dua, FARDH dan TA'SHIB Ahli waris ditinjau dari cara mendapatkan warisan terbagi menjadi empat golongan. 1- Ahli waris yang hanya mendapatkan waris dengan jalan fardh, seperti Suami (1/2 atau 1/4) 2- Ahli waris yang hanya mendapatkan waris dengan jalan ta'shib seperti anak laki laki. 3- Ahli waris yang bisa mendapatkan waris dengan jalan fardh atau ta'shib. mereka hanya empat saja: (anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki laki, saudari sekandung dan saudari seayah) 4- Ahli waris yang bisa mendapatkan dari dua jalan sekaligus, fardh dan ta'shib. Yang keempat ini hanya Ayah dan Kakek ketika mewarisi bersama anak perempuan/cucu perempuan.
Download

13. bab vii ashabul furudh: bagian warisan setengah

📅 21/11/19 📝 ✓ Furudh Muqaddarah dan Rincian Ahli Waris yang mendapatkan Fardh Tersebut. (Penjelasan Tabel Furudh Muqaddarah dan Ashhabul Furudh) ✓ Pembahasan Rinci Ahshabul Furudh (1/2) dan syarat-syaratnya
Download

14. bab 7 ashabul furudh: bagian warisan seperempat, seperdelapan, dua pertiga

📅 27/11/19 📝
Download

15. bab 7 ashabul furudh: bagian waris muqoddaroh sepertiga dan pembahasan xxx

📅 04/12/19 📝
Download

16. bab 7 ashabul furudh: bagian waris muqoddaroh seperenam

📅 11/12/19 📝
Download

17. bab 7 ashabul furudh: bagian waris muqoddaroh seperenam bagian 2

📅 18/12/19 📝
Download

18. bab 7 ashabul furudh: bagian waris muqoddaroh seperenam bagian akhir

📅 25/12/19 📝
Download

19. bab 8 mengenal ashobah pertemuan 1

📅 01/01/20 📝 Ashobah adalah Ahli waris yang mendapatkan Tarikah dengan cara mengambil warisan setelah Tarikah dibagikan kepada ashabul furudh.
Download

20. penjelasan ashobah bil ghoir dan ashobah ma'al ghoir

📅 08/01/20 📝
Download

21. bab 8 mengenal ashobah pertemuan 3

📅 22/01/20 📝 -Bagaimana menyelesaikan kasus waris jika beberapa Ashobah berkumpul dalam sebuah kasus? -Kaedah dalam mengenal siapa yang paling dekat dan kuat hubungannya dengan mayit.
Download

22. bab 9 hajb (penghalang waris) pertemuan 1

📅 29/01/20 📝
Download

23. bab 9 hajb (penghalang waris) pertemuan 2

📅 05/02/20 📝
Download

24. bab 9 hajb (penghalang waris) pertemuan 3: tujuh jenis hajb nuqshon dan beberapa contoh kasus

📅 12/02/20 📝
Download

25. bunga rampai faedah pertemuan 1

📅 04/03/20 📝
Download

26. bunga rampai faedah pertemuan 2

📅 11/03/20 📝
Download

Posting Komentar untuk "🎧 Ilmu Faraidh, Upaya Menghidupkan Hukum Waris Islam - Ustadz Muhammad Rijal (26 audio)"

بسم الله الرحمن الرحيم