Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

🎧 al Amtsilah at Tashrifiyyah - Akh Abu Usamah Tajuddin (30 audio)

Daftar Isi [Lihat]
al Amtsilah at Tashrifiyyah - Akh Abu Usamah Tajuddin (kumpulan audio)
Kumpulan rekaman audio kajian
Materi: Kitab al Amtsilah at Tashrifiyyah
Karya: Muhammad Ma'shum bin 'Ali
Pemateri: al Akh Abu Usamah Tajuddin hafizhahullah
Lokasi: Langgar Adz-Dzikra Cokroyudan Kotagede, Yogyakarta
Sumber: t.me/silsilah_sharf

1. dars 1: pengantar tentang tashrif

📅 03/02/18 📝 Pembahasan Dars 001 تمهيد عن التصريف Pengantar Tentang Tashrif أقسام الفعل بالنظر إلى بنيته Macam Fi'l Menurut Susunannya تصاريف الفعل Perubahan Fi'l الباب الأوّل من الثلاثيّ المجرّد Bab Pertama Dari Tsulatsiyy Mujarrad
Download

2. dars 2: bab kedua dari tsulatsiyy mujarrad dan bab ketiga dari tsulatsiyy mujarrad

📅 06/02/18 📝
Download

3. dars 3: bab keempat dari tsulatsiyy mujarrad

📅 13/02/18 📝
Download

4. dars 4: bab kelima dari tsulatsiyy mujarrad, bab keenam dari tsulatsiyy mujarrad, dan bab ruba'iyy mujarrad

📅 17/02/18 📝
Download

5. dars 5: bab ruba'iyy mujarrad mulhaq, bab tsulatsiyy mazid, bab فـــعّـــل dan makna bab فـــعّـــل dan tashrifnya

📅 20/02/18 📝
Download

6. dars 6: bab فـــعّـــل (lanjutan) dan diantara tashrif pada فـــعّـــل

📅 24/02/18 📝
Download

7. dars 7: makna bab فـــاعَـــل dan tashrifnya

📅 25/02/18 📝
Download

8. dars 8: makna bab أفـــعـــل dan tashrifnya

📅 27/02/18 📝
Download

9. dars 9: makna bab تـــفـــاعـــل dan tashrifnya

📅 03/03/18 📝
Download

10. dars 10: makna bab تـــفـــعّـــل dan tashrifnya

📅 06/03/18 📝
Download

11. dars 11: makna bab افـــتـــعـــل dan tashrifnya

📅 10/03/18 📝
Download

12. dars 12: makna bab انـــفـــعـــل dan tashrifnya dan makna bab افـــعـــلّ dan tashrifnya

📅 13/03/18 📝
Download

13. makna bab اســـتـــفـــعـــل dan tashrifnya

📅 17/03/18 📝
Download

14. dars 14: makna bab افـــعـــوعـــل dan tashrifnya, makna bab افـــعـــالّ dan tashrifnya, makna bab افـــعـــوّل dan tashrifnya, dan makna bab تـــفـــعـــلـــل dan tashrifnya

📅 20/03/18 📝
Download

15. dars 15: bab mulhaq تـــفـــعـــلـــل, bab افـــعـــنـــلـــل, bab mulhaq افـــعـــنـــلـــل, dan bab افـــعـــلـــلّ

📅 24/03/18 📝 Pembahasan Dars 015 باب ملحق تـــفـــعـــلـــل Bab Mulhaq تـــفـــعـــلـــل معاني باب ملحق تـــفـــعـــلـــل وصيغه Makna Bab Mulhaq تـــفـــعـــلـــل dan Bentuknya باب افـــعـــنـــلـــل Bab افـــعـــنـــلـــل معنى باب افـــعـــنـــلـــل وتصاريفه Makna Bab افـــعـــنـــلـــل dan Tashrifnya باب ملحق افـــعـــنـــلـــل Bab Mulhaq افـــعـــنـــلـــل معنى باب ملحق افـــعـــنـــلـــل وصيغه Makna Bab Mulhaq افـــعـــنـــلـــل dan Bentuknya باب افـــعـــلـــلّ Bab افـــعـــلـــلّ معنى باب افـــعـــلـــلّ وتصاريفه Makna Bab افـــعـــلـــلّ dan Tashrifnya
Download

16. dars 16: bab fi'l madhi bentuk untuk fa'il yang bersambung dengan dhamir rafa' dan perubahan fi'l madhi tersebut, penjelasan dan contohnya

📅 03/04/18 📝
Download

17. dars 17: tashrif fi'l madhi mudha'af dan yang serupa dengannya

📅 07/04/18 📝
Download

18. dars 18: tashrif fi'l madhi mu'tall

📅 10/04/18 📝 Pembahasan Dars 018 تصريف الماضي المعتلّ Tashrif Fi'l Madhi Mu'tall تصاريف الماضي الأجوف ( المعتلّ العين ) Tashrif Fi'l Madhi Ajwaf (Mu'tall 'Ayn) تصاريف الماضي الناقص ( المعتلّ اللام ) Tashrif Fi'l Madhi Naqish (Mu'tall Lam)
Download

19. dars 19: bab fi'l madhi bentuk untuk maf'ul yang bersambung dengan dhamir rafa' dan perubahan fi'l madhi tersebut, jenis dan contohnya

📅 14/04/18 📝
Download

20. dars 20: bab fi'l mudhari' bentuk untuk fa'il yang bersambung dengan dhamir rafa' dan perubahan fi'l mudhari' tersebut, penjelasan dan jenisnya

📅 17/04/18 📝
Download

21. dars 21: tashrif mudhari' mu'tall dan bab fi'l mudhari' bentuk untuk maf'ul yang bersambung dengan dhamir rafa'

📅 21/04/18 📝
Download

22. dars 22: bab fi'l mudhari' bentuk untuk fa'il yang bersambung dengan nun tawkid tsaqilah dan bab fi'l mudhari' bentuk untuk fa'il yang ditawkid dengan nun tawkid khafifah

📅 24/04/18 📝
Download

23. dars 23: bab fi'l amr bentuk untuk fa'il untuk orang ketiga dan orang kedua dan perubahan fi'l amr tersebut, penjelasan dan contohnya

📅 28/04/18 📝
Download

24. dars 24: tashrif fi'l amr mu'tall dan bab fi'l amr bentuk untuk maf'ul

📅 01/05/18 📝
Download

25. dars 25: bab fi'l amr yang ditawkid dengan nun tawkid tsaqilah dan bab fi'l amr bentuk untuk fa'il yang ditawkid dengan nun tawkid khafifah

📅 05/05/18 📝
Download

26. dars 26: bab fi'l nahyi yang bersambung dengan dhamir rafa'

📅 08/05/18 📝
Download

27. dars 27: bab dhamir nashb yang bersambung dengan fi'l madhi dan fi'l mudhari', bab dhamir muttashil dan dhamir munfashil, dan bab ism isyarah

📅 12/05/18 📝
Download

28. dars 28: bab ism fa'il yang marfu' dan ism fa'il yang manshub dan yang majrur

📅 15/05/18 📝
Download

29. dars 29: bab ism maf'ul yang marfu', ism maf'ul yang manshub dan yang majrur, dan shifah musyabbahah yang marfu'

📅 22/05/18 📝
Download

30. dars 30: ism zaman, ism makan dan ism alat, ism makan yang menunjukkan jumlah yang banyak, dan beberapa faidah penting

📅 26/05/18 📝
Download


Posting Komentar untuk " 🎧 al Amtsilah at Tashrifiyyah - Akh Abu Usamah Tajuddin (30 audio)"

بسم الله الرحمن الرحيم