Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

🎧 Syarh Manzhumah Al-Qowa'id Al-Fiqhiyyah - Ustadz Muhammad Rijal (36 audio)

Daftar Isi [Lihat]
Syarh Manzhumah Al-Qowa'id Al-Fiqhiyyah - Ustadz Muhammad Rijal (kumpulan audio)

Deskripsi Audio Kajian

Kumpulan rekaman audio kajian
Materi: Kitab Syarh Manzhumah Al-Qowa'id Al-Fiqhiyyah
Karya: Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir as Sa'di rahimahullah
Pemateri: al Ustadz Muhammad Rijal hafizhahullah
Lokasi: Ma'had al Faruq Kalibagor, Banyumas
Sumber: t.me/qowaidfiqhiyyah

1. muqoddimah

📅 17/03/21 📝
Download

2. kaidah 1: al umuur bi maqashidiha (bagian 1)

📅 18/03/21 📝
Download

3. kaidah 1: al umuur bi maqashidiha (bagian 2)

📅 18/03/21 📝
Download

4. kaidah 2: ad din mabniyyun a'la jalbil mashalih wa dar'il qoba'ih (bagian 1)

📅 19/03/21 📝
Download

5. kaidah 2: ad din mabniyyun a'la jalbil mashalih wa dar'il qoba'ih (bagian 2)

📅 20/03/21 📝
Download

6. kaidah 3: tazahum 'adadil mashalih (bagian 1)

📅 20/03/21 ������
Download

7. kaidah 3: tazahum 'adadil mashalih (bagian 2)

📅 20/03/21 📝
Download

8. kaidah 4: tazahumul mafasid (bagian 1)

📅 22/03/21 📝
Download

9. kaidah 4: tazahumul mafasid (bagian 2)

📅 22/03/21 📝
Download

10. kaidah 5: al-masyaqqah tajlibut taisir (bagian 1)

📅 23/03/21 📝
Download

11. kaidah 6: isytirathul qudrah, kaidah 7: adh dharurat tubihul mahzhurat, dan kaidah 8: adh dharurat tuqaddaru bi qadariha

📅 23/03/21 📝
Download

12. kaidah al yaqin lama yazulu bisyakin

📅 24/03/21 📝
Download

13. kaidah al yaqin lama yazulu bisyakin bagian 2

📅 24/03/21 📝
Download

14. kaedah ke-10: pada asalnya air itu suci, demikian pula bumi (tanah), pakaian dan bebatuan

📅 29/03/21 📝
Download

15. kaedah ke-11: pada asalnya jima, daging, jiwa dan harta hukumnya haram hingga jelas kehalalannya

📅 04/04/21 📝
Download

16. kaedah ke-12: pada asalnya adat itu adalah mubah, tidak haram hingga datang dalil yang mengharamkannya, adapun ibadah tauqifiyyah disyaratkan apabila ada dalil

📅 05/04/21 📝
Download

17. kaedah ke-14:wasilah sama hukumnya dengan maqoshid (ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب)

📅 06/04/21 📝
Download

18. kaedah ke-15: kaedah dalam kesalahan, terpaksa, dan lupa (bagian 1)

📅 07/04/21 📝
Download

19. kaedah ke-15: kaedah dalam kesalahan, terpaksa, dan lupa (bagian 2)

📅 12/04/21 📝
Download

20. kaedah ke-16:yatsbutu taba'an maaf la yatsbutu istiqlalan, ada perkara yang memiliki hukum berbeda ketika berdiri sendiri dan ketika ada bersama dengan yang lain

📅 13/04/21 📝
Download

21. kaedah ke-17: man ista'jala qabla anihi 'uqiba bihirmanihi

📅 14/04/21 📝
Download

22. kaedah ke-18: at-tahrim yaqtadhi fasadal 'amal

📅 30/04/21 📝
Download

23. kaedah ke-19: mutlifu mu'dzihi laisa yadhmanu ba'da difa' billati hiya ahsan

📅 30/04/21 📝
Download

24. kaedah ke-20: alif dan lam yang masuk dalam isinya memberikan faedah umum dan syarah beberapa asmaul husna

📅 30/04/21 📝
Download

25. kaedah ke-21: an nakirah fi siyaaq an nafy au an nahy ta'umm

📅 02/05/21 📝
Download

26. kaedah ke-22: من, ما, المفرد المضاف memberi faedah umum

📅 03/05/21 📝
Download

27. kaedah ke-23: hukum tidak akan sempurna hingga sempurna syarat-syarat dan terangkat semua mawani'nya

📅 08/05/21 📝 Kaedah ini membantu untuk memahami dalil yang mutlaq Sebagai Contoh: Tauhid akan memberikan manfaat ketika sempurna syarat syaratnya dan selamat dari perkara yang membatalkannya
Download

28. lanjutan kaedah ke-23: hukum tidak akan sempurna hingga sempurna syarat-syarat dan terangkat semua mawani'nya

📅 08/05/21 📝
Download

29. kaedah ke-24: berlaku atau tidaknya sebuah hukum tergantung pada ada tidaknya 'illat

📅 09/05/21 📝 Misal:- illat diharamkannya khomr adalah iskar (memabukkan)
Download

30. kaedah ke-25: ma nasya'a 'an al ma'dzuun fa ghoiru madhmuun

📅 10/05/21 📝
Download

31. kaedah ke-26 semua syarat berlaku kecuali syarat yang batil (menghalalkan yang haram atau sebaliknya)

📅 11/05/21 📝
Download

32. kaedah ke-27: kapan undian digunakan

📅 11/05/21 📝
Download

33. kaedah ke-28: tentang satu amalan dengan dua buah niat bolehkah?

📅 19/05/21 📝
Download

34. kaedah ke-29: al-masyghul la yusyghol

📅 19/05/21 📝
Download

35. kaedah ke-30: man addaa 'an ghairihi haqqan falahu ar rujuu' in nawaa

📅 20/05/21 📝
Download

36. kaedah ke-31: al wazi' ath thab'iy kal wazi' asy syar'iy

📅 20/05/21 📝
Download


1 komentar untuk "🎧 Syarh Manzhumah Al-Qowa'id Al-Fiqhiyyah - Ustadz Muhammad Rijal (36 audio)"

بسم الله الرحمن الرحيم