Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

๐ŸŽง Badai'ul Masalik fii Taudhih Alfiyah Ibnu Malik - Ustadz Agus Suaidi (76 audio)

Daftar Isi [Lihat]
Badai'ul Masalik fii Taudhih Alfiyah Ibnu Malik - Ustadz Agus Suaidi (kumpulan audio)

Download Kitab

Judul kitab: Badai'ul Masalik fii Taudhih Alfiyah Ibnu Malik
Karya: Ustadz Agus Suaidi hafizhahullah
Download PDF Kitab

Download Audio Kajian

Kumpulan rekaman audio kajian kitab Badai'ul Masalik fii Taudhih Alfiyah Ibnu Malik
Pemateri: al Ustadz Agus Suaidi hafizhahullah
Lokasi: Ma'had al Bayyinah Sidayu, Gresik
Sumber: t.me/SyarahAlfiyyah

1. muqaddimah penulis kitab (bait 1-7) halaman 4-5

๐Ÿ“… 13/06/21 ๐Ÿ“
Download MP3

2. kalam dan lafadz untuk menyusunnya (bait 8-14) halaman 6-13

๐Ÿ“… 14/06/21 ๐Ÿ“
Download MP3

3. mu'rab dan mabni (bait 15-51), masail 1 sampai 10 halaman 14-20

๐Ÿ“… 15/06/21 ๐Ÿ“
Download MP3

4. mu'rab dan mabni, masail 11 sampai 14 halaman 20-23

๐Ÿ“… 16/06/21 ๐Ÿ“
Download MP3

5. mu'rab dan mabni, masail 15-20 selesai halaman 23-27

๐Ÿ“… 17/06/21 ๐Ÿ“
Download MP3

6. nakirah dan ma'rifah (bait 52-71) dan fashl dhomir, masail 1-11 halaman 28-35

๐Ÿ“… 19/06/21 ๐Ÿ“
Download MP3

7. nakirah dan ma'rifah, fasl dhomir, masail 12-19 selesai halaman 35-37

๐Ÿ“… 20/06/21 ๐Ÿ“
Download MP3

8. nakirah dan ma'rifah, fashl alam (bait 72-81) halaman 38-41

๐Ÿ“… 25/06/21 ๐Ÿ“
Download MP3

9. nakirah dan ma'rifah, fasl isim isyarah (bait 82-87) halaman 42-45

๐Ÿ“… 26/06/21 ๐Ÿ“
Download MP3

10. nakirah dan ma'rifah, fashl maushul (bait 88-105), masail 1-6 halaman 46-50

๐Ÿ“… 27/06/21 ๐Ÿ“
Download MP3

11. nakirah dan ma'rifah, fashl maushul, masail 7-20 selesai halaman 50-55

๐Ÿ“… 03/07/21 ๐Ÿ“
Download MP3

12. al muarafu bi adati ta'rif (bait 106-112), masail 1-6 halaman 56-59

๐Ÿ“… 04/07/21 ๐Ÿ“
Download MP3

13. al muarafu bi adati ta'rif, masail 6 revisi-9 selesai halaman 59-61

๐Ÿ“… 05/07/21 ๐Ÿ“
Download MP3

14. al ibtida' (bait 113-142), masail 1-8 halaman 62-65

๐Ÿ“… 06/07/21 ๐Ÿ“
Download MP3

15. al ibtida', masail 9-16 halaman 65-69

๐Ÿ“… 07/07/21 ๐Ÿ“
Download MP3

16. al ibtida', masail 17-19 halaman 69-74

๐Ÿ“… 08/07/21 ๐Ÿ“
Download MP3

17. al ibtida', masail 20-25 halaman 74-78

๐Ÿ“… 10/07/21 ๐Ÿ“
Download MP3

18. al ibtida', masail 26-28 selesai halaman 78-79

๐Ÿ“… 11/07/21 ๐Ÿ“
Download MP3

19. kaana wa akhowatuha (bait 143-157), masail 1-7 halaman 80-83

๐Ÿ“… 12/07/21 ๐Ÿ“
Download MP3

20. kaana wa akhowatuha, masail 8-15 selesai halaman 83-86

๐Ÿ“… 13/07/21 ๐Ÿ“
Download MP3

21. imtihan bab mubtada' dan khobar

๐Ÿ“… 15/07/21 ๐Ÿ“
Download MP3

22. bait 158-163, masail 1-14 selesai halaman 87-90

๐Ÿ“… 17/07/21 ๐Ÿ“
Download MP3

23. af'รขlul muqarabah, bait 164-173, masail 1-11 selesai halaman 91-95

๐Ÿ“… 26/07/21 ๐Ÿ“
Download MP3

24. inna wa akhowatuha, bait 174-196, masail 1-4 halaman 96-99

๐Ÿ“… 27/07/21 ๐Ÿ“
Download MP3

25. inna wa akhowatuha, masail 5-13 halaman 99-102

๐Ÿ“… 28/07/21 ๐Ÿ“
Download MP3

26. inna wa akhowatuha, masail 14-22 halaman 102-105

๐Ÿ“… 29/07/21 ๐Ÿ“
Download MP3

27. inna wa akhowatuha, masail 23-26 halaman 105-108

๐Ÿ“… 31/07/21 ๐Ÿ“
Download MP3

28. lรข annafiyah liljinsi, bait 197-205, masail 1-9 halaman 109-112

๐Ÿ“… 01/08/21 ๐Ÿ“
Download MP3

29. zhonna wa akhowatuha, bait 206-219, masail 1-6 halaman 113-115

๐Ÿ“… 02/08/21 ๐Ÿ“
Download MP3

30. imtihan kedua

๐Ÿ“… 05/08/21 ๐Ÿ“
Download MP3

31. zhonna wa akhowatuha, masail 7-12 halaman 115-118

๐Ÿ“… 07/08/21 ๐Ÿ“
Download MP3

32. a'lama wa aroo bait 220-224, masail 1-5 halaman 119-120

๐Ÿ“… 08/08/21 ๐Ÿ“
Download MP3

33. faail, bait 225-241, masail 1-7 halaman 121-125

๐Ÿ“… 09/08/21 ๐Ÿ“
Download MP3

34. faail, masail 8-12 halaman 125-127

๐Ÿ“… 10/08/21 ๐Ÿ“
Download MP3

35. naibul fa'il, bait 242-254, masail 1-7 halaman 128-131

๐Ÿ“… 11/08/21 ๐Ÿ“
Download MP3

36. isytighol 'amil 'anilma'mul, bait 255-266, masail 1-10 halaman 132-135

๐Ÿ“… 12/08/21 ๐Ÿ“
Download MP3

37. fi'il muta'adi dan fi'il lazim, bait 267-277, masail 1-6 halaman 136-138

๐Ÿ“… 14/08/21 ๐Ÿ“
Download MP3

38. fi'il muta'adi dan fi'il lazim, masail 7-16 selesai halaman 138-142

๐Ÿ“… 15/08/21 ๐Ÿ“
Download MP3

39. at tanazaรน fil amal, bait 278-285, masail 1-8 halaman 143-146

๐Ÿ“… 17/08/21 ๐Ÿ“
Download MP3

40. al maf'ulul muthlaq, bait 286-297, masail 1-8 halaman 147-150

๐Ÿ“… 21/08/21 ๐Ÿ“
Download MP3

41. al maf'ulul muthlaq, masail 9-10 halaman 150-153

๐Ÿ“… 23/08/21 ๐Ÿ“
Download MP3

42. maf'ul lah dan maf'ul fih, bait 298-309 halaman 154-158

๐Ÿ“… 24/08/21 ๐Ÿ“
Download MP3

43. maf'ul ma'ah dan al istitsna', bait 311-331 halaman 159-166

๐Ÿ“… 25/08/21 ๐Ÿ“
Download MP3

44. hal, bait 332-355, masail 1-10 halaman 167-171

๐Ÿ“… 26/08/21 ๐Ÿ“
Download MP3

45. hal, masail 11-20 halaman 172-175

๐Ÿ“… 28/08/21 ๐Ÿ“
Download MP3

46. tamyiz, bait 356-363 halaman 176-179

๐Ÿ“… 29/08/21 ๐Ÿ“
Download MP3

47. imtihan: zhonna ilaa naibul fa'il

๐Ÿ“… 31/08/21 ๐Ÿ“
Download MP3

48. imtihan keempat

๐Ÿ“… 02/09/21 ๐Ÿ“
Download MP3

49. imtihan kelima

๐Ÿ“… 06/09/21 ๐Ÿ“
Download MP3

50. huruf jar, masail 10 (makna 'an-rubba) halaman 187-194

๐Ÿ“… 08/09/21 ๐Ÿ“
Download MP3

51. huruf jar, masail 14-16, selesai kitab jilid 1 halaman 194-196

๐Ÿ“… 09/09/21 ๐Ÿ“
Download MP3

52. imtihan: istisna', hal, tamyiz, dan huruf jar

๐Ÿ“… 11/09/21 ๐Ÿ“
Download MP3

53. idhofah, bait 385-419, masail 1-9 halaman 197-201

๐Ÿ“… 12/09/21 ๐Ÿ“
Download MP3

54. idhofah, masail 10-16 halaman 201-204

๐Ÿ“… 13/09/21 ๐Ÿ“
Download MP3

55. al mudhof ila ya' al mutakallim, bait 420-423 halaman 205-207

๐Ÿ“… 15/09/21 ๐Ÿ“
Download MP3

56. i'malu al mashdar, bait 424-427, halaman 208-210

๐Ÿ“… 16/09/21 ๐Ÿ“
Download MP3

57. i'malu ismu al fail, bait 428-439 halaman 211-215

๐Ÿ“… 18/09/21 ๐Ÿ“
Download MP3

58. abniyatul mashodir bait 440-456 halaman 216-220

๐Ÿ“… 21/09/21 ๐Ÿ“
Download MP3

59. bab ุฃุจู†ูŠุฉ ุฃุณู…ุงุก ุงู„ูุงุนู„ูŠู† ูˆ ุงู„ู…ูุนูˆู„ูŠู† ุงู„ุตูุฉ

๐Ÿ“… 22/09/21 ๐Ÿ“
Download MP3

60. at ta'ajjub bait 474-484 halaman 228-232

๐Ÿ“… 25/09/21 ๐Ÿ“
Download MP3

61. bab ู†ุนู… ูˆ ุจุฆุณ ูˆ ู…ุง ุฌุฑู‰ ู…ุฌุฑุงู‡ู…ุง

๐Ÿ“… 27/09/21 ๐Ÿ“
Download MP3

62. af'alu tafdhil bait 496-505 halaman 239-243

๐Ÿ“… 28/09/21 ๐Ÿ“
Download MP3

63. na'at bait 506-519 halaman 244-249

๐Ÿ“… 29/09/21 ๐Ÿ“
Download MP3

64. taukid bait 520-533 masa'il 1-13 halaman 250-253

๐Ÿ“… 03/10/21 ๐Ÿ“
Download MP3

65. taukid masail 14-20 halaman 253-254

๐Ÿ“… 04/10/21 ๐Ÿ“
Download MP3

66. athof bait 534-539 halaman 255-258

๐Ÿ“… 05/10/21 ๐Ÿ“
Download MP3

67. atof nasaq bait 540-565 masa'il 1-7 halaman 259-261

๐Ÿ“… 06/10/21 ๐Ÿ“
Download MP3

68. athof nasaq masail 8-15 halaman 262-263

๐Ÿ“… 07/10/21 ๐Ÿ“
Download MP3

69. imtihan awal juz ke 2

๐Ÿ“… 10/10/21 ๐Ÿ“
Download MP3

70. athof nasaq masa'il 16-25 halaman 264-266

๐Ÿ“… 12/10/21 ๐Ÿ“
Download MP3

71. badal bait 565-572 halaman 267-270

๐Ÿ“… 16/10/21 ๐Ÿ“
Download MP3

72. an nida' bait 573-584 halaman 271-275

๐Ÿ“… 17/10/21 ๐Ÿ“
Download MP3

73. fadhlu fii tabi'il munada bait 585-591 halaman 276-278

๐Ÿ“… 19/10/21 ๐Ÿ“
Download MP3

74. al munada al mudhof ila ya' al mutakallim bait 592-594 halaman 279-282

๐Ÿ“… 20/10/21 ๐Ÿ“
Download MP3

75. bab ุฃุณู…ุงุก ู„ุงุฒู…ุช ุงู„ู†ุฏุงุก ูˆ ุงู„ุงุณุชุบุงุซุฉ

๐Ÿ“… 25/10/21 ๐Ÿ“
Download MP3

76. bab ุงู„ู†ุฏุจุฉ ูˆ ุงู„ุชุฑุฎูŠู…

๐Ÿ“… 28/10/21 ๐Ÿ“
Download MP3Posting Komentar untuk "๐ŸŽง Badai'ul Masalik fii Taudhih Alfiyah Ibnu Malik - Ustadz Agus Suaidi (76 audio)"

ุจุณู… ุงู„ู„ู‡ ุงู„ุฑุญู…ู† ุงู„ุฑุญูŠู…