Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

๐ŸŽง Badai'ul Masalik fii Taudhih Alfiyah Ibnu Malik - Ustadz Agus Suaidi (23 audio)

Daftar Isi [Lihat]
Badai'ul Masalik fii Taudhih Alfiyah Ibnu Malik - Ustadz Agus Suaidi (kumpulan audio)

Deskripsi Audio Kajian

Kumpulan rekaman audio kajian
Materi: Kitab Badai'ul Masalik fii Taudhih Alfiyah Ibnu Malik
Karya: Ustadz Agus Suaidi hafizhahullah
Pemateri: al Ustadz Agus Suaidi hafizhahullah
Lokasi: Ma'had al Bayyinah Sidayu, Gresik
Sumber: t.me/SyarahAlfiyyah

1. muqaddimah penulis kitab (bait 1-7) halaman 4-5

๐Ÿ“… 13/06/21 ๐Ÿ“
Download

2. kalam dan lafadz untuk menyusunnya (bait 8-14) halaman 6-13

๐Ÿ“… 14/06/21 ๐Ÿ“
Download

3. mu'rab dan mabni (bait 15-51), masail 1 sampai 10 halaman 14-20

๐Ÿ“… 15/06/21 ๐Ÿ“
Download

4. mu'rab dan mabni, masail 11 sampai 14 halaman 20-23

๐Ÿ“… 16/06/21 ๐Ÿ“
Download

5. mu'rab dan mabni, masail 15-20 selesai halaman 23-27

๐Ÿ“… 17/06/21 ๐Ÿ“
Download

6. nakirah dan ma'rifah (bait 52-71) dan fashl dhomir, masail 1-11 halaman 28-35

๐Ÿ“… 19/06/21 ๐Ÿ“
Download

7. nakirah dan ma'rifah, fasl dhomir, masail 12-19 selesai halaman 35-37

๐Ÿ“… 20/06/21 ๐Ÿ“
Download

8. nakirah dan ma'rifah, fashl alam (bait 72-81) halaman 38-41

๐Ÿ“… 25/06/21 ๐Ÿ“
Download

9. nakirah dan ma'rifah, fasl isim isyarah (bait 82-87) halaman 42-45

๐Ÿ“… 26/06/21 ๐Ÿ“
Download

10. nakirah dan ma'rifah, fashl maushul (bait 88-105), masail 1-6 halaman 46-50

๐Ÿ“… 27/06/21 ๐Ÿ“
Download

11. nakirah dan ma'rifah, fashl maushul, masail 7-20 selesai halaman 50-55

๐Ÿ“… 03/07/21 ๐Ÿ“
Download

12. al muarafu bi adati ta'rif (bait 106-112), masail 1-6 halaman 56-59

๐Ÿ“… 04/07/21 ๐Ÿ“
Download

13. al muarafu bi adati ta'rif, masail 6 revisi-9 selesai halaman 59-61

๐Ÿ“… 05/07/21 ๐Ÿ“
Download

14. al ibtida' (bait 113-142), masail 1-8 halaman 62-65

๐Ÿ“… 06/07/21 ๐Ÿ“
Download

15. al ibtida', masail 9-16 halaman 65-69

๐Ÿ“… 07/07/21 ๐Ÿ“
Download

16. al ibtida', masail 17-19 halaman 69-74

๐Ÿ“… 08/07/21 ๐Ÿ“
Download

17. al ibtida', masail 20-25 halaman 74-78

๐Ÿ“… 10/07/21 ๐Ÿ“
Download

18. al ibtida', masail 26-28 selesai halaman 78-79

๐Ÿ“… 11/07/21 ๐Ÿ“
Download

19. kaana wa akhowatuha (bait 143-157), masail 1-7 halaman 80-83

๐Ÿ“… 12/07/21 ๐Ÿ“
Download

20. kaana wa akhowatuha, masail 8-15 selesai halaman 83-86

๐Ÿ“… 13/07/21 ๐Ÿ“
Download

21. imtihan bab mubtada' dan khobar

๐Ÿ“… 15/07/21 ๐Ÿ“
Download

22. bait 158-163, masail 1-14 selesai halaman 87-90

๐Ÿ“… 17/07/21 ๐Ÿ“
Download

23. af'รขlul muqarabah, bait 164-173, masail 1-11 selesai halaman 91-95

๐Ÿ“… 26/07/21 ๐Ÿ“
Download


Posting Komentar untuk "๐ŸŽง Badai'ul Masalik fii Taudhih Alfiyah Ibnu Malik - Ustadz Agus Suaidi (23 audio)"

ุจุณู… ุงู„ู„ู‡ ุงู„ุฑุญู…ู† ุงู„ุฑุญูŠู…