Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

🎧 al Fiqhul Muyassar - Ustadz Sirojuddin Abbas (57 audio)

Daftar Isi [Lihat]
al Fiqhul Muyassar - Ustadz Sirojuddin Abbas (kumpulan audio)

Download Kitab al Fiqhul Muyassar

Karya: Kumpulan Ulama Saudi
Download PDF Kitab

Simak Audio Kajian Kitab al Fiqhul Muyassar

Download Audio Kajian Kitab al Fiqhul Muyassar

Pemateri: al Ustadz Sirojuddin Abbas hafizhahullah
Lokasi: Masjid Zaenab Ahmad, Mahad Tamaamul Minnah Bengle, Karawang
Sumber: t.me/TamaamulMinnah
Download seluruh file sekaligus (57 MP3-Kapasitas 622,90 MB)
Download Kumpulan MP3 (ZIP)

1. kitaabul mu'ammalaat bab jual beli permasalahan ke-1: definisi jual beli dan hukum-hukumnya

📅 22/08/21 📝
Download MP3

2. kitaabul mu'ammalaat bab jual beli, permasalahan ke-2: rukun jual beli, permasalahan ke-3: mempersaksikan jual beli, permasalahan ke-4: khiyar dalam jual beli

📅 29/08/21 📝
Download MP3

3. kitaabul mu'ammalaat: bab jual beli, permasalahan ke-4: khiyar dalam jual beli (khiyar majelis)

📅 05/09/21 📝
Download MP3

4. kitaabul mu'ammalaat: bab jual beli, permasalahan ke-4: khiyar dalam jual beli (khiyar syarat, khiyar aib, khiyar tadlis) dan permasalahan ke-5

📅 12/09/21 📝
Download MP3

5. kitaabul mu'ammalaat: bab jual beli, permasalahan ke-5: syarat-syarat jual beli (penjelasan syarat jual beli poin 2-3)

📅 22/09/21 📝
Download MP3

6. kitaabul mu'ammalaat: bab jual beli, permasalahan ke-5: syarat-syarat jual beli (penjelasan syarat jual beli poin 4-7)

📅 26/09/21 📝
Download MP3

7. kitaabul mu'ammalaat: bab jual beli, permasalahan ke-6: jual beli yang dilarang

📅 03/10/21 📝
Download MP3

8. kitaabul mu'ammalaat: bab jual beli, permasalahan ke-6: jual beli yang dilarang

📅 10/10/21 📝
Download MP3

9. kitaabul mu'ammalaat: bab jual beli, permasalahan ke-6: jual beli yang dilarang

📅 24/10/21 📝
Download MP3

10. kitaabul mu'ammalaat: bab jual beli, bentuk-bentuk jual beli yang dilarang

📅 07/11/21 📝
Download MP3

11. kitaabul mu'ammalaat: bab jual beli permasalahan ke-7: iqalah dalam jual beli, permasalahan ke-8: akad murabahah

📅 18/12/21 📝
Download MP3

12. kitaabul mu'ammalaat: bab jual beli permasalahan ke-9: jual beli kredit

📅 27/12/21 📝
Download MP3

13. kitaabul mu'ammalaat: bab riba permasalahan ke-1: definisi dan hukum riba, permasalahan ke-2: hikmah diharamkan riba, permasalahan ke-3: jenis-jenis riba

📅 03/01/22 📝
Download MP3

14. kitaabul mu'ammalaat: bab riba permasalahan ke-3: jenis-jenis riba

📅 10/01/22 📝
Download MP3

15. kitaabul mu'ammalaat: bab pinjam meminjam

📅 24/01/22 📝
Download MP3

16. kitaabul mu'ammalaat: bab hutang piutang (bab pinjam meminjam diganti menjadi bab hutang piutang)

📅 21/02/22 📝
Download MP3

17. kitaabul mu'ammalaat: bab hutang piutang dan bab jaminan (gadai)

📅 08/03/22 📝
Download MP3

18. kitaabul mu'ammalaat: bab salam

📅 14/03/22 📝
Download MP3

19. kitaabul mu'ammalaat: bab hiwalah

📅 23/05/22 📝
Download MP3

20. kitaabul mu'ammalaat: bab wakalah

📅 30/05/22 📝
Download MP3

21. kitaabul mu'ammalaat: bab kafalah dan dhaman

📅 06/06/22 📝
Download MP3

22. kitaabul mu'ammalaat: bab kafalah dan dhaman, dan bab hajr (larangan bertransaksi)

📅 20/06/22 📝
Download MP3

23. kitaabul mu'ammalaat: bab hajr (larangan bertransaksi)

📅 27/06/22 📝
Download MP3

24. kitaabul mu'ammalaat: bab hajr (larangan bertransaksi) dan bab syirkah (perserikatan)

📅 04/07/22 📝
Download MP3

25. kitaabul mu'ammalaat: bab syirkah (perserikatan)

📅 18/07/22 📝
Download MP3

26. kitaabul mu'ammalaat: bab syirkah (rukun dan syarat-syarat mudharabah)

📅 25/07/22 📝
Download MP3

27. kitaabul mu'ammalaat: bab sewa-menyewa

📅 01/08/22 📝
Download MP3

28. kitaabul mu'ammalaat: bab sewa-menyewa

📅 08/08/22 📝
Download MP3

29. kitaabul mu'ammalaat: bab muzara'ah dan musaqah

📅 15/08/22 📝
Download MP3

30. kitaabul mu'ammalaat: bab syuf'ah dan jiwar

📅 22/08/22 📝
Download MP3

31. kitaabul mu'ammalaat: syuf'ah dan jiwar

📅 29/08/22 📝
Download MP3

32. kitaabul mu'ammalaat: bab barang titipan dan perusakan

📅 05/09/22 📝
Download MP3

33. kitaabul mu'ammalaat: bab barang titipan dan perusakan

📅 12/09/22 📝
Download MP3

34. kitaabuz zakat bab pendahuluan tentang zakat

📅 13/09/22 📝
Download MP3

35. kitaabul mu'ammalaat: bab perdamaian (shulh)

📅 19/09/22 📝
Download MP3

36. kitab zakat bab pendahuluan tentang zakat pertemuan 2

📅 20/09/22 📝
Download MP3

37. kitaabul mu'ammalaat bab perlombaan (musabaqah)

📅 26/09/22 📝
Download MP3

38. kitaabuz zakat bab pendahuluan tentang zakat dan masuk pada bab zakat emas dan perak

📅 27/09/22 📝
Download MP3

39. kitaabul mu'ammalaat bab menghidupkan tanah mati

📅 03/10/22 📝
Download MP3

40. kitaabul mu'ammalaat bab menghidupkan tanah mati

📅 17/10/22 📝
Download MP3

41. kitaabul mu'ammalaat bab luqathah dan laqith

📅 07/11/22 📝
Download MP3

42. kitaabul mu'ammalaat bab luqathah dan laqith

📅 14/11/22 📝
Download MP3

43. kitaabuz zakat bab zakat emas dan perak

📅 15/11/22 📝
Download MP3

44. kitaabul mu'ammalaat bab wakaf serta bab hibah dan pemberian

📅 28/11/22 📝
Download MP3

45. kitab warisan, wasiat, pembebasan budak bab faraid dan warisan

📅 29/11/22 📝
Download MP3

46. kitab warisan, wasiat, pembebasan budak bab faraid dan warisan

📅 05/12/22 📝
Download MP3

47. kitab warisan, wasiat, pembebasan budak bab faraid dan warisan

📅 12/12/22 📝
Download MP3

48. kitab warisan, wasiat, pembebasan budak bab faraid dan warisan pertemuan 4

📅 19/12/22 📝
Download MP3

49. kitab warisan, wasiat, pembebasan budak bab faraid dan warisan pertemuan 5

📅 02/01/23 📝
Download MP3

50. kitab warisan, wasiat, pembebasan budak bab faraid dan warisan pertemuan 6

📅 09/01/23 📝
Download MP3

51. kitab warisan, wasiat, pembebasan budak bab faraid dan warisan pertemuan 7

📅 23/01/23 📝
Download MP3

52. kitab warisan, wasiat, pembebasan budak bab faraid dan warisan pertemuan 8

📅 06/02/23 📝
Download MP3

53. kitabun nikah wat-thalaq bab definisi nikah, hikmah disyariatkan nikah, dan bab hukum menikah dan cara memilih istri

📅 12/06/23 📝
Download MP3

54. kitabun nikah wat-thalaq bab nikah (permasalahan ke-4 dan ke-5)

📅 26/06/23 📝
Download MP3

55. kitabun nikah wat-thalaq bab nikah (permasalahan ke-5 dan ke-6)

📅 03/07/23 📝
Download MP3

56. kitabun nikah wat-thalaq bab nikah (permasalahan ke-7)

📅 17/07/23 📝
Download MP3

57. kitabun nikah wat-thalaq-bab nikah (permasalahan ke-7)

📅 24/07/23 📝
Download MP3


Posting Komentar untuk "🎧 al Fiqhul Muyassar - Ustadz Sirojuddin Abbas (57 audio)"

بسم الله الرحمن الرحيم