Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

🎧 Tuhfatul Wushabiyyah fii Matnil Ajurumiyyah - Ustadz Muhammad Sarbini (114 audio)

Daftar Isi [Lihat]

Tuhfatul Wushabiyyah fii Matnil Ajurumiyyah - Ustadz Muhammad Sarbini (kumpulan audio)

Download Kitab Tuhfatul Wushabiyyah fii Matnil Ajurumiyyah

Karya: Syaikh Ahmad bin Tsabit Al-Wushabi
Download PDF Kitab

Simak Audio Kajian Kitab Tuhfatul Wushabiyyah fii Matnil Ajurumiyyah


Download Audio Kajian Kitab Tuhfatul Wushabiyyah fii Matnil Ajurumiyyah

Pemateri: al Ustadz Muhammad Sarbini hafizhahullah
Lokasi: Masjid An-Najiyah Ma'had Darussunnah Pangkep
Sumber: t.me/TuhfatulWushabiyah
Download seluruh file sekaligus (114 MP3-Kapasitas 411,24 MB)
Download Kumpulan MP3 (ZIP)

1. muqaddimah: definisi kalimat

📅 27/05/21 📝
Download MP3

2. definisi kalimat: al wadh'i al 'arabiy

📅 30/05/21 📝
Download MP3

3. bagian-bagian penyusun kalimat

📅 01/06/21 📝
Download MP3

4. bagian-bagian penyusun kalimat: al fi'lu

📅 03/06/21 📝
Download MP3

5. bagian-bagian penyusun kalimat: al harfu dan tanda-tanda isim

📅 06/06/21 📝
Download MP3

6. lanjutan pembahasan tanda-tanda isim

📅 08/06/21 📝
Download MP3

7. tanda-tanda isim: huruf-huruf jar

📅 10/06/21 📝
Download MP3

8. tanda-tanda isim: tanbihat

📅 15/06/21 📝
Download MP3

9. tanda-tanda fi'il: قد dan السين

📅 22/06/21 📝
Download MP3

10. tanda-tanda fi'il: سوف dan تاء التأنيث الساكنة

📅 24/06/21 📝
Download MP3

11. tanda-tanda fi'il: tanbihaat dan tanda-tanda huruf: dan huruf itu tidak bisa bersamanya tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il

📅 29/06/21 📝
Download MP3

12. bab i'rob dan bina': al-i'rab (perubahan)

📅 06/07/21 📝
Download MP3

13. bab i'rob dan bina': lanjutan al-i'rab (perubahan)

📅 25/07/21 📝
Download MP3

14. bab i'rob dan bina': lanjutan al-i'rab (perubahan)

📅 27/07/21 📝
Download MP3

15. bab i'rob dan bina': lanjutan al-i'rab (perubahan) dan bina' (tetap)

📅 29/07/21 📝
Download MP3

16. bab i'rob dan bina': faedah dan jenis-jenis i'rab (rofa' dan nashob)

📅 03/08/21 📝
Download MP3

17. bab i'rob dan bina': jenis-jenis i'rab (khofdh dan jazm) dan bab mengenal tanda-tanda macam-macam i'rab

📅 05/08/21 📝
Download MP3

18. bab mengenal tanda-tanda macam-macam i'rab: tempat-tempat dhommah (isim mufrod dan jamak taksir)

📅 08/08/21 📝
Download MP3

19. bab mengenal tanda-tanda macam-macam i'rab: tempat-tempat dhommah (jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhori')

📅 22/08/21 📝
Download MP3

20. bab mengenal tanda-tanda macam-macam i'rab: tempat-tempat dhommah (keterangan dari penulis)

📅 24/08/21 📝
Download MP3

21. bab mengenal tanda-tanda macam-macam i'rab: niyabatul wawi 'anidhommati (jama' mudzakkar salim dan al asmaul khamsah)

📅 31/08/21 📝
Download MP3

22. bab mengenal tanda-tanda macam-macam i'rab: niyabatul alif 'anidhommati (fungsi alif sebagai pengganti dhommah)

📅 02/09/21 📝
Download MP3

23. bab mengenal tanda-tanda macam-macam i'raab: niyabatul nun 'anidhommati dll

📅 07/09/21 📝 ⏪ نيا بة النون عن الضمة Niyabatul nun 'anidhommati ( Fungsi nun sebagai pengganti dhommah ) ⏩ علا مات النصب Tanda - tanda nashob 1.مواضع الفتحة Tempat - tempat fathah - الاسم المفرد Isim mufrod
Download MP3

24. bab mengenal tanda-tanda macam-macam i'raab: niyabatul nun 'anidhommati dll

📅 09/09/21 📝 ⏪⏪ نيا بة النون عن الضمة Niyabatul nun 'anidhommati ( Fungsi nun sebagai pengganti dhommah ) ⏩ علا مات النصب Tanda - tanda nashob 1.مواضع الفتحة Tempat - tempat fathah - جمع التكسير Jama' taksiir
Download MP3

25. bab mengenal tanda-tanda macam-macam i'raab: tanda-tanda nashob dll

📅 14/09/21 📝 ⏪ علا مات النصب Tanda - tanda nashob 1.مو اضع الفتحة Tempat - tempat fathah - الفعل المضارع Fiil mudhori' ⏪ نيأ بة الألف عن الفتحة Niyabatil alif a'nil fathah (Fungsi alif sebagai pengganti fathah)
Download MP3

26. bab mengenal tanda-tanda macam-macam i'raab: niyabatul kasroh a'nil fathah (pengganti kasroh dari fathah) dan niyabatul ya a'nil fathah (pengganti ya dari fathah)

📅 21/09/21 📝
Download MP3

27. bab mengenal tanda-tanda macam-macam i'raab

📅 23/09/21 📝 Lanjutan Niyabatul ya a'nil fathah (Pengganti ya dari fathah) ⏪ نيابة حذف النون عن الفتحة Niyabatu hazfi annuni a'nil fathah (membuang nun pengganti dari fathah) ⏪ علامات الخفض A'lamatu al khofdhu (tanda - tanda jar) ⏪ مواضع الكسرة Mawadhi'u al kasroh (tempat - tempat kasroh)
Download MP3

28. bab mengenal tanda-tanda macam-macam i'raab: niyabatul ya a'nil kasroh (pengganti ya dari kasroh)

📅 28/09/21 📝
Download MP3

29. bab mengenal tanda-tanda macam-macam i'raab: niyabatul fathah a'nil kasroh (pengganti fathah dari kasroh)

📅 29/09/21 📝
Download MP3

30. bab mengenal tanda-tanda macam-macam i'raab

📅 30/09/21 📝 علامتا الجزم Tanda - tanda jazem ⏪ موضع السكون Mawadhi'us sukun ( tempat - tempat sukun ) ⏪ مواضع الحذف Mawadhi'ul hazfi ( Tempat - tempat al hazf )
Download MP3

31. bab mengenal tanda-tanda macam-macam i'raab

������ 22/11/21 📝 علامتا الجزم Tanda - tanda jazem ⏪ مواضع الحذف Mawadhi'u hazfi ( Tempat - tempat al hazf ) المعربات Al Mu'robats ( perubahan )
Download MP3

32. bab mengenal tanda-tanda macam-macam i'raab: al mu'robats (perubahan)

📅 24/11/21 📝 ⏪ المعرب بالحركات Al Mu'robu bilharokats ⏪ الأصل في إعراب ما يعرب بالحركات وما خرج عنه
Download MP3

33. bab mengenal tanda-tanda macam-macam i'raab: al mu'robats (perubahan)

📅 25/11/21 📝 ⏪ الأصل في إعراب ما يعرب بالحركات وما خرج عنه Al ashlu fii i'roobi maa yu'robu bilharokaati wamaa khoroja a'nhu ⏪ المعربات باحروف Al mu'robaatu biilhuruuf
Download MP3

34. bab fi'il fi'il dan jenis jenisnya: ahkaamu hadzihi alafa'lu (hukum-hukum fi'il)

📅 29/11/21 📝
Download MP3

35. bab fi'il fi'il dan jenis jenisnya: lanjutan ahkaamu hadzihi alafa'lu (hukum-hukum fi'il)

📅 01/12/21 📝
Download MP3

36. bab fi'il fi'il dan jenis jenisnya: lanjutan ahkaamu hadzihi alafa'lu (hukum-hukum fi'il)

📅 02/12/21 📝
Download MP3

37. bab fi'il fi'il dan jenis jenisnya: lanjutan ahkaamu hadzihi alafa'lu (hukum-hukum fi'il)

📅 20/12/21 📝
Download MP3

38. bab fi'il fi'il dan jenis jenisnya: nawaashibul mudhori' (amil-amil yang menashob fiil mudhori')

📅 21/12/21 📝
Download MP3

39. bab fi'il fi'il dan jenis jenisnya: lanjutan nawaashibul mudhori' (amil-amil yang menashob fiil mudhori')

📅 22/12/21 📝
Download MP3

40. bab fi'il fi'il dan jenis jenisnya: lanjutan nawaashibul mudhori' (amil-amil yang menashob fiil mudhori')

📅 27/12/21 📝
Download MP3

41. bab fi'il fi'il dan jenis jenisnya: lanjutan nawaashibul mudhori' (amil-amil yang menashob fiil mudhori')

📅 29/12/21 📝
Download MP3

42. bab fi'il fi'il dan jenis jenisnya: lanjutan nawaashibul mudhori' (amil-amil yang menashob fiil mudhori')

📅 04/01/22 📝
Download MP3

43. bab fi'il fi'il dan jenis jenisnya: jawaazimu al mudhori' (amil-amil yang menjazem fiil mudhori')

📅 05/01/22 📝
Download MP3

44. bab fi'il fi'il dan jenis jenisnya: lanjutan jawaazimu al mudhori' (amil-amil yang menjazem fiil mudhori')

📅 06/01/22 📝
Download MP3

45. bab fi'il fi'il dan jenis jenisnya: lanjutan jawaazimu al mudhori' (amil-amil yang menjazem fiil mudhori')

📅 10/01/22 📝 Afwan awal rekaman hilang
Download MP3

46. bab fi'il fi'il dan jenis jenisnya: lanjutan jawaazimu al mudhori' (amil-amil yang menjazem fiil mudhori')

📅 11/01/22 📝
Download MP3

47. bab fi'il-fi'il dan jenis-jenisnya: lanjutan jawaazimu al mudhori' (amil-amil yang menjazem fiil mudhori')

📅 13/01/22 📝
Download MP3

48. jumlah isim-isim yang marfu' dan contoh-contohnya serta bab fa'il: pembagian fa'il

📅 17/01/22 📝
Download MP3

49. jumlah isim-isim yang marfu' dan contoh-contohnya: lanjutan pembagian fa'il

📅 18/01/22 📝
Download MP3

50. jumlah isim-isim yang marfu' dan contoh-contohnya: lanjutan pembagian fa'il dan pengganti fa'il

📅 19/01/22 📝
Download MP3

51. jumlah isim-isim yang marfu' dan contoh-contohnya: macam macam pengganti dari fa'il

📅 20/01/22 📝
Download MP3

52. jumlah isim-isim yang marfu' dan contoh-contohnya: al mubtada' wal khobar

📅 24/01/22 📝
Download MP3

53. jumlah isim-isim yang marfu' dan contoh-contohnya: jenis jenis mubtada'

📅 25/01/22 📝
Download MP3

54. jumlah isim-isim yang marfu' dan contoh-contohnya: lanjutan jenis jenis mubtada' dan pembagian khobar

📅 26/01/22 📝
Download MP3

55. jumlah isim-isim yang marfu' dan contoh-contohnya: lanjutan pembagian khobar

📅 27/01/22 📝
Download MP3

56. yang menghapus mubtada dan khobar: kaana dan saudara-saudaranya

📅 01/02/22 📝
Download MP3

57. yang menghapus mubtada dan khobar: lanjutan kaana dan saudara-saudaranya

📅 02/02/22 📝
Download MP3

58. yang menghapus mubtada dan khobar: lanjutan kaana dan saudara-saudaranya

📅 14/02/22 📝
Download MP3

59. yang menghapus mubtada dan khobar: lanjutan kaana dan saudara-saudaranya

📅 22/02/22 📝
Download MP3

60. yang menghapus mubtada dan khobar: inna dan saudari-saudarinya

📅 23/02/22 📝
Download MP3

61. yang menghapus mubtada dan khobar: lanjutan inna dan saudari-saudarinya

📅 08/03/22 📝
Download MP3

62. yang menghapus mubtada dan khobar: zhonna dan saudari-saudarinya

📅 09/03/22 📝
Download MP3

63. yang menghapus mubtada dan khobar: lanjutan zhonna dan saudari-saudarinya

📅 10/03/22 📝
Download MP3

64. bab tentang pengikut: na'at

📅 14/03/22 📝
Download MP3

65. bab tentang pengikut: ma'rifah dan macam-macamnya

📅 15/03/22 📝
Download MP3

66. bab tentang pengikut: lanjutan ma'rifah dan macam-macamnya serta nakiroh

📅 19/05/22 📝
Download MP3

67. bab tentang pengikut: al 'athof

📅 26/05/22 📝
Download MP3

68. bab tentang pengikut: lanjutan al 'athof

📅 30/05/22 📝
Download MP3

69. bab tentang pengikut: lanjutan al 'athof

📅 01/06/22 📝
Download MP3

70. bab tentang pengikut: hukum yang ma'thuf dengan salah satu huruf dari huruf-huruf ini dan taukid

📅 02/06/22 📝
Download MP3

71. bab tentang pengikut: lanjutan taukid

📅 06/06/22 📝
Download MP3

72. bab tentang pengikut: lanjutan taukid dan hukum taukid

📅 06/06/22 📝
Download MP3

73. bab tentang pengikut: badal dan macam macam badal

📅 07/06/22 📝
Download MP3

74. bab tentang pengikut: lanjutan macam macam badal

📅 08/06/22 📝
Download MP3

75. bab tentang pengikut: hukum badal dan bab isim-isim manshub

📅 13/06/22 📝
Download MP3

76. bab isim-isim manshub

📅 14/06/22 📝
Download MP3

77. bab isim-isim manshub

📅 15/06/22 📝
Download MP3

78. bab isim-isim manshub

📅 27/06/22 📝
Download MP3

79. bab isim-isim manshub

📅 27/06/22 📝
Download MP3

80. bab isim-isim manshub

📅 28/06/22 📝
Download MP3

81. bab isim-isim manshub, bab al maf'ulun bihi: anwa'u al maf'u'l al muthlaq

📅 29/06/22 📝
Download MP3

82. bab isim-isim manshub: lanjutan al maf'ul fiihi

📅 30/06/22 📝
Download MP3

83. bab isim-isim manshub: lanjutan al mafu'l fiihi

📅 19/07/22 📝
Download MP3

84. bab isim-isim manshub: zhorful makaani

📅 20/07/22 📝
Download MP3

85. bab isim-isim manshub: lanjutan zhorful makaani

📅 21/07/22 📝
Download MP3

86. bab isim-isim manshub: al haal

📅 25/07/22 📝
Download MP3

87. bab isim-isim manshub: lanjutan al haal

📅 26/07/22 📝
Download MP3

88. bab isim-isim manshub: syuruuthul haal wa syuruuth shohiibihi

📅 27/07/22 📝
Download MP3

89. bab isim-isim manshub: at tamyiiz

📅 28/07/22 📝
Download MP3

90. bab isim-isim manshub: lanjutan at tamyiizi dan syuruuthu at tamyiiz

📅 02/08/22 📝
Download MP3

91. bab isim-isim manshub: lanjutan syuruuthu at tamyiiz

📅 02/08/22 📝
Download MP3

92. bab isim-isim manshub: al mustatsnaa

📅 03/08/22 📝
Download MP3

93. bab isim-isim manshub: hukmu al mustatsnaa bi (illa)

📅 04/08/22 📝
Download MP3

94. bab isim-isim manshub: hukmu al mustatsnaa bighoirin wa siwan

📅 15/08/22 📝
Download MP3

95. bab isim-isim manshub: (la) naafiyah liljinsi

📅 16/08/22 📝
Download MP3

96. bab isim-isim manshub: lanjutan (la) naafiyah liljinsi dan hukmu (la) idzakhtalla syurtun min syuruuthiha

📅 17/08/22 📝
Download MP3

97. bab isim-isim manshub: lanjutan hukum (la) idzakhtalla syurtun min syuruuthihaa

📅 23/08/22 📝
Download MP3

98. bab isim-isim manshub: al munaadaa dan hukum al munaadaa

📅 24/08/22 📝
Download MP3

99. bab isim-isim manshub: lanjutan hukum al munaadaa

📅 30/08/22 📝
Download MP3

100. bab isim-isim manshub: al maf'uul lahu

📅 01/09/22 📝
Download MP3

101. bab isim-isim manshub: lanjutan al maf'uul lahu

📅 19/09/22 📝
Download MP3

102. bab isim-isim manshub: lanjutan al maf'uul lahu

📅 20/09/22 📝
Download MP3

103. bab isim-isim manshub: al maf'uul ma'ahu

📅 02/11/22 📝
Download MP3

104. bab isim-isim manshub: bakiyatu al manshubat dan al makhfudhotu

📅 03/11/22 📝
Download MP3

105. bab isim-isim manshub: al makhfudhot bil harfi

📅 07/11/22 📝
Download MP3

106. bab isim-isim manshub: lanjutan al makhfudhot bil harfi

📅 08/11/22 📝
Download MP3

107. bab isim-isim manshub: lanjutan al makhfudh bil harfi

📅 10/11/22 📝
Download MP3

108. bab isim-isim manshub: al makhfudh bil mudhof

📅 14/11/22 📝
Download MP3

109. bab isim-isim manshub: lanjutan al makhfudh bil mudhof

📅 15/11/22 📝
Download MP3

110. bab isim-isim manshub: lanjutan al makhfudh bil mudhof

📅 22/11/22 📝
Download MP3

111. penutup

📅 23/11/22 📝
Download MP3

112. lanjutan penutup

📅 24/11/22 📝
Download MP3

113. lanjutan penutup

📅 28/11/22 📝
Download MP3

114. lanjutan penutup

📅 29/11/22 📝
Download MP3


Posting Komentar untuk "🎧 Tuhfatul Wushabiyyah fii Matnil Ajurumiyyah - Ustadz Muhammad Sarbini (114 audio)"

بسم الله الرحمن الرحيم